• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Enllaç Formulari per adjuntar documentació procés estabilització

Preguntes dels processos d'estabilització de les convocatòries de CONCURS-OPOSICIÓ

Resolució d'error material requeriment documentació estabilització concurs-oposició funcionari (22/09/2023)

Resolució de presidència proposant fase d'oposició del procesos de concurs oposició (06/10/2023)

Comunicació de la previsió de dates de la fase d'oposició del procés d'estabilització (13/03/2024)

Resolució de presidència nomenament membres dels tribunals qualificadors i dates d'examens de la fase d'oposició del proceés d'estabilització (12/04/2024)

Resolució de presidència esmena nomenament del tribunals qualificadors de la fase d'oposició del procés d'estabilització (20/04/2024)

Resolució de presidència esmena nomenament del tribunals qualificadors de la fase d'oposició del procés d'estabilització revisat (21/05/2024)

Respostes Model 2 A1

Convocatòria acte obertrtura de sobres amb identificació personal dels aspirants per cobrir les places de personal funcionari de l'administració general i especial de Consell inuslar de Formentera (27/05/2024)

 

TIPUS DE PLAÇA

codI

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ/ACTA

RESOLUCIÓ/ACTA

RESOLUCIÓ/ACTA

aDMIN. GENERAL

COPAG01

Agent serv. inspecció (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023) Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos  (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (28/05/2024) Acta 2 (28/05/2024)  

COPAG02

Aux. admin.(13/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023) Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos  (09/04/2024)

 Autobaremació admesos (25/04/2024)

Llistat def. admemos exclosos  (10/05/2024)  Llistat definitiu ad.&ex. (13/05/2024) Autobaremació nous admesos (15/05/2024)

COPAG03

Lletrat/Lletrada (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023)  Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (20/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (23/05/2024) Acta 2 (23/05/2024) Acta 3 (23/05/2024)

ADMIN. ESPECIAL

COPAE01

 Bomber/a (10/03/2023)
 Autobaremació (01/06/2023) Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (28/05/2024) Acta 2 (28/05/2024)  

COPAE02

   AODL  (10/03/2023)
Autobaremació (01/06/2023)  Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (23/05/2024) Acta 2 (23/05/2024)  

COPAE03

Arquitecte/a (10/03/2023)
 Autobaremació (01/06/2023) Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (23/05/2024) Acta 2 (23/05/2024) Acta 3 (23/05/2024)

COPAE04

Enginer/a Tèc (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023)  Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (23/05/2024) Acta 2 (23/05/2024)  

COPAE05

Tèc.Arx. imatge i so (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023) Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

Acta 1 (23/05/2024) Acta 2 (23/05/2024)  

COPAE06

Treba.familiar (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023)   Documentació requerida (18/09/2023) admesos&exclosos (09/04/2024)

 Autobaremació admesos

(25/04/2024)

     

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE