• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

Enllaç sol·licitud de convocatòria

Preguntes dels processos d'estabilització de les convocatòries de CONCURS-OPOSICIÓ

 

TIPUS DE PLAÇA

codI

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

ACTA

Acta

aDMINISTRACIO GENERAL

COPAG01

Agent serv. inspecció (10/03/2023)            

COPAG02

Aux. admin.(13/03/2023)            

COPAG03

Lletrat/Lletrada (10/03/2023)            

ADMINISTRACIO ESPECIAL

COPAE01

 Bomber/a (10/03/2023)
           

COPAE02

   AODL  (10/03/2023)
           

COPAE03

Arquitecte/a (10/03/2023)
           

COPAE04

Enginer/a Tèc (10/03/2023)            

COPAE05

Tèc.Arx. imatge i so (10/03/2023)            

COPAE06

Treba.familiar (10/03/2023)            

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE