• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera

Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera

Enllaç Formulari per adjuntar documentació procés estabilització

Instruccions a seguir per fer un arxiu apilat PDF amb la documenteació

Preguntes dels processos d'estabilització de les convocatòries de CONCURS-OPOSICIÓ

Resolució d'error material requeriment documentació estabilització concurs-oposició laboral (22/09/2023)

Resolució de presidència proposant fase d'oposició del procesos de concurs oposició (06/10/2023)

Comunicació de la previsió de dates de la fase d'oposició del procés d'estabilització (13/03/2024)

Resolució de presidència nomenament membres dels tribunals qualificadors i dates d'examens de la fase d'oposició del proceés d'estabilització (12/04/2024)

Resolució de presidència esmena nomenament del tribunals qualificadors de la fase d'oposició del procés d'estabilització (20/04/2024)

 

codI

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

ACTA

Acta

COPla01

Prof.música&dansa (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla02

Educador/a infantil (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla03

Auxiliar informador/a (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023) 

 Documentació requerida (18/09/2023)

 admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla04

Monitor/a esports (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

Documentació requerida   (18/09/2023)

 admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla05

Oficial 2na(niv16) (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023) 

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla06

Ope.aparca regulat (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

 Documentació requerida

(18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla07

Socorrista estiu (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023) 

 Documentació requerida

(18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla08

Ajudant/a cuina (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla09

Opera. polivalent (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023)

Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla10

   Netejador/a   (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla11

Opera. cinema (10/03/2023) Autobaremació (01/06/2023) 

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

COPla12

Zela. inst. Culturals (10/03/2023)  Autobaremació (01/06/2023)

 Documentació requerida (18/09/2023)

admesos&exclosos (09/04/2024)      

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE