• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera

Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera

Enllaç sol·licitud de convocatòria

Preguntes dels processos d'estabilització de les convocatòries de CONCURS-OPOSICIÓ

 

codI

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

ACTA

Acta

COPla01

Prof.música&dansa (10/03/2023)            

COPla02

Educador/a infantil (10/03/2023)            

COPla03

Auxiliar informador/a (10/03/2023)            

COPla04

Monitor/a esports (10/03/2023)            

COPla05

Oficial 2na(niv16) (10/03/2023)            

COPla06

Ope.aparca regulat (10/03/2023)            

COPla07

Socorrista estiu (10/03/2023)            

COPla08

Ajudant/a cuina (10/03/2023)            

COPla09

Opera. polivalent (10/03/2023)            

COPla10

   Netejador/a   (10/03/2023)            

COPla11

Opera. cinema (10/03/2023)            

COPla12

Zela. inst. Culturals (10/03/2023)            

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE