• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència El Ple aprova el pressupost més elevat del Consell de Formentera i la viabilitat econòmica de la nova contracta de transport públic

El Ple aprova el pressupost més elevat del Consell de Formentera i la viabilitat econòmica de la nova contracta de transport públic

foto 2022xii pleEl Ple del Consell de Formentera ha aprovat avui el pressupost més alt de la institució insular amb el suport de l'equip de govern de Gent per Formentera - PSOE i l'abstenció de Sa Unió. Els comptes per al 2023 ascendeixen a 38.410.000 € i són un 13,52 % superior al de 2022, que era de 33.835.500 €. El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat que des dels primers pressupostos del Consell, el 2008, han tengut una evolució a l'alça, ja que va començar sent de 21.663.000 €. Enguany, s'arriba al màxim històric per l'increment de transferències corrents provinents de la Llei de finançament de consells, l'increment de transferències de capital provinents dels Fons Europeus (Next Generation) i la millora de l'eficiència tributària del Consell, segons ha explicat.

El conseller Bartomeu Escandell ha detallat que els comptes es divideixen de la següent manera: serveis públics bàsics 12.270.800,00 €, actuacions de protecció i promoció social 4.887.400,00 €, producció de béns públics de caràcter preferent 6.489.400,00 €, actuacions de caràcter econòmic 8.772.100,00 € i actuacions de caràcter general 5.984.300,00 €. En aquest sentit, el conseller ha destacat que "som sobretot un organisme prestador de serveis, que a més segueix reforçant els ajuts al teixit associatiu de l'illa". En darrer lloc, Bartomeu Escandell ha declarat que "tot i la crisi que estam vivim a escala global, el Consell de Formentera és una institució sanejada, amb estabilitat econòmica i endeutament zero, que compta amb unes reserves estratègiques de sis milions d'euros per fer front a les externalitats que puguin sorgir", ha declarat el conseller d'Economia.

Bonificacions escoletes
A la sessió plenària s'ha donat compte al Ple de l'aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes. Amb els canvis introduïts a l'ordenança a partir del pagament del mes de gener, es reduirà en un 30 % la quota de servei d'escoleta de 8.30 h a 12.30 h fins al juny per a primer i segon d'educació infantil per al curs 2022-2023. Aquesta bonificació extraordinària és una passa més per aconseguir l'objectiu de l'escolarització gratuïta de 0 a 3 anys, i serà acumulable a les bonificacions ja existents a l'ordenança.

Es mantenen les bonificacions per raons econòmiques i familiars i exempcions previstes a l'ordenança de les escoletes i s'hi inclourà el 30 % de bonificació a les famílies monoparentals o víctimes de la violència de gènere, com ja s'està fent per a les famílies nombroses. Cal recordar que els alumnes de tercer d'infantil de les escoletes tenen les quotes bonificades al 100 % des d'inici d'aquest curs escolar, i que tots els alumnes de les escoletes tengueren la quota de matrícula anual de 70 euros bonificada per a aquest curs 2022-2023.

Bonificació SDDR
També s'ha aprovat per unanimitat una proposta presentada pel conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, per bonificar el 60 % de la taxa de recollida de residus per a aquells establiments que participin en la prova pilot d'implantació d'un sistema de dipòsit de devolució i retorn d'envasos a l'illa de Formentera. La bonificació serà aplicable mentre duri la prova pilot. "Continuam fent passes encaminades a la gestió circular de residus, una qüestió de màxima importància per millorar la sostenibilitat mediambiental a Formentera", ha destacat el conseller Antoni Tur.

Transport públic
A la sessió plenària també s'ha aprovat, amb els vots a favor de l'equip de govern de GxF - PSOE i l'abstenció de l'oposició, l'actualització del Projecte de serveis de transport regular i d'ús general de viatgers per carretera a l'illa de Formentera. Segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, "l'actual escalada de preus ha fet necessària l'actualització dels costos del projecte de serveis per incrementar-lo en un 8,2 %".

Rafael González ha explicat que el nou servei previst comptarà amb nou línies, mentre que en l'actualitat n'hi ha cinc, dos seran per a tot l'any i set per a la temporada. "Comunicarem tots els pobles, el port, els equipaments sociosanitaris, les platges i les principals zones d'interès turístic", segons ha afegit el conseller. L'empresa que obtengui la concessió haurà de tenir deu autobusos, més un de reserva (minibusos i midibusos), que s'adaptaran a les característiques de Formentera. Cal destacar que l'oferta actual es duplicarà i es preveu un augment d'usuaris del 31 %.

D'altra banda, també s'ha aprovat l'Estudi de viabilitat del contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de l'illa de Formentera. El cost total dels deu anys de contracte públic serà de 20,5 milions d'euros, es preveu que els ingressos per tarifa siguin de 8,5 milions d'euros (40 % del pressupost) i el Consell de Formentera aportarà 12 milions d'euros (60 % del pressupost). "D'aquesta manera redefinim el servei, que fins al 2019 no tenia finançament del Consell, per adaptar-lo a les necessitats actuals de l'illa i això té un cost econòmic, que val la pena assumir pel servei que es donarà i els beneficis mediambientals, turístics i socials que comportarà", segons el conseller.

El primer any d'implantació del servei, l'aportació del Consell serà d'un milió d'euros, ja que serà un any de desplegament. Després, el Consell farà una aportació anual d'1,2 milions d'euros. "Gràcies a la incorporació de nous ingressos, la viabilitat del servei està garantida, per al 2023 el Consell té previst ingressar 600.000 € per la taxa de formentera.eco i que el Govern aporti 400.000 €", segons ha explicat el conseller de Mobilitat, que ha afegit que "després de les aprovacions d'avui, aquest hivern portarem el projecte a licitació". En darrer lloc, Rafael González ha destacat que "amb aquests tràmits feim una passa important per canviar la mobilitat d'aquesta illa; i amb aquesta nova contracta i el projecte formentera.eco, esperam que la mobilitat de Formentera de veritat sigui sostenible i la facin servir residents i turistes en el seu dia a dia".

D'altra banda, el Ple també ha aprovat per unanimitat l'adhesió de Formentera a la Declaració en defensa del cel nocturn i el dret a la llum de les estrelles. Amb aquesta adhesió, Formentera se suma als objectius continguts en la declaració, que tenen com a objectiu la seua protecció i la difusió del seu coneixement.

IV Pla insular sobre l'ús de substàncies, pantalles i jocs
El Ple també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics el IV Pla insular sobre l'ús de substàncies, pantalles i jocs del Consell Insular de Formentera, corresponent al període 2022-2025. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat que aquest pla "s'ha obert a la participació de tots els agents socials implicats, i es tracta d'un bon pla que s'ha treballat amb l'objectiu de protegir els nostres joves". El pla ha set elaborat per la Fundació Salut i Comunitat i amb la col·laboració l'àrea de Benestar Social.

Dos propostes conjuntes
D'altra banda, s'han aprovat dos propostes conjuntes de l'oposició i de l'equip de govern que varen ser presentades per Sa Unió. Una d'elles reitera al Govern balear la necessitat de remodelar l'emissari de l'EDAR de Formentera, "amb l'objectiu de reduir al màxim l'afectació generada sobre la praderia de posidònia adjacent" i que aquesta remodelació "s'executi al més aviat possible". També se sol·licita al Govern i a ABAQUA que s'executin les obres d'ampliació de l'EDAR "en els terminis establerts, i que remeti al Consell de forma regular l'informe anual d'auditoria de l'EDAR de Formentera, una vegada efectuades les obres previstes, a la memòria per a l'any 2023, amb l'objectiu de comprovar la millora en les emissions de les aigües depurades".

L'altra proposta conjunta acorda una modificació del Reglament d'usos lingüístics del Consell de Formentera per incloure en la redacció una referència clara a l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Així, s'acorda afegir un article que deixi constància, de manera explícita, que l'ús de les llengües es basa en l'Estatut i un punt que posa en valor el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell que, dins les seues actuacions, "establirà, promourà i difondrà, especialment, les formes (lèxiques, verbals, etc.) correctes i establertes per la normativa més pròxima al català de Formentera", la qual cosa complirà també amb l'article 2.5 de la Llei de normalització lingüística.

40è aniversari de l'Estatut d'autonomia
També, el Ple del Consell s'ha adherit per unanimitat a la commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, "per celebrar aquesta fita transcendental en la nostra història com a societat balear", segons ha destacat la presidenta del Consell, Ana Juan. A més, la presidenta ha convidat "la ciutadania a participar i involucrar-se en els actes commemoratius de la nostra carta magna autonòmica, que s'organitzin per donar a conèixer i visualitzar la nostra realitat insular, emmarcada en l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears".

20 de desembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE