• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient El Consell tramita quaranta-sis denúncies per contaminació acústica imposades el 2022

El Consell tramita quaranta-sis denúncies per contaminació acústica imposades el 2022

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, està tramitant quaranta-sis expedients sancionadors per contaminació acústica, vistes les actes de denúncia que varen ser realitzades l'any passat per la Policia Local de Formentera. La majoria de les sancions imposades corresponen al que estableix l'article 18 sobre la prohibició de la pertorbació de la convivència, segons l'Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions. Les infraccions estan tipificades amb sancions de fins a 750 euros, les faltes lleus, i fins a 3.000 euros les molt greus. Segons l'ordenança, la reincidència de faltes lleus en un període inferior a dos anys causa faltes greus, i la reincidència de faltes greus, les molt greus.

Nou Pla acústic i modificació de l'Ordenança
En aquest sentit, el departament de Medi Ambient està finalitzant el Pla acústic d'acció municipal, el mapa de remors i la zonificació acústica de Formentera. L'aplicació d'aquest pla "ajudarà a millorar la qualitat de vida de la població i del nostre entorn i ens permetrà impulsar polítiques de millora de la qualitat ambiental", ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur.

foto 2023ii mapa remors

El nou pla acústic "permetrà a Formentera complir amb la normativa europea, estatal i autonòmica i modificar l'actual ordenança, que data de 2014, per estudiar que sigui més restrictiva a l'hora d'aplicar sancions". A més, el conseller ha destacat que "la coordinació amb altres administracions competents i cossos de seguretat ha de ser fonamental per evitar la contaminació acústica en zones sensibles i protegides de l'illa".

El pla es divideix en tres fases. La primera és l'elaboració del mapa de remors i zonificació acústica; la segona, la redacció del Pla acústic d'acció municipal; i la tercera, la proposta de modificació de l'actual Ordenança municipal de remors, i de la declaració de zones de protecció acústica especial (ZPAE). A més, la singularitat de l'illa fa que s'estableixin dos mapes de remors diferenciats, per temporada alta i baixa.

Amb aquest document, es podran avaluar les decisions urbanístiques i d'activitats econòmiques amb criteris acústics, a més de permetre que Formentera compleixi la normativa europea, estatal i autonòmica sobre contaminació acústica.

3 de febrer de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix