• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media Newspaper library Urbanism and Territory planning Millores als carrers i a la xarxa d'abastament

Millores als carrers i a la xarxa d'abastament

Obres a Sant FerranFormentera millora la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Francesc així com els carrers de sant Jaume i de Salou, a Sant Ferran.

L’àrea d’Infraestructures de Formentera està duent a terme la millora dels serveis bàsics i del paviment dels carrers sant Jaume i Salou, al nucli urbà de Sant Ferran, així com la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Sant Joan i del camí de Dalt de Portossalè, a Sant Francesc.

L’empresa Aqualia és la responsable de la substitució de les canonades d’aigua a Sant Francesc, el què permetrà solucionar els problemes de subministrament que han patit en els últims mesos els veïns d’aquesta zona i de ses Bardetes, provocats per l’antiguitat i el mal estat de la xarxa i per l’augment de la demanda i la pressió de l’aigua com a conseqüència del creixement urbanístic de la zona en els darrers anys.

Els treballs tenen un pressupost total de 317.529 mil euros i consisteixen en la renovació total de la xarxa d’abastament d’aigua potable, amb canonades de major diàmetre i materials més adients.

Aqualia ha posat un telèfon d’Atenció al Client (902 18 60 18) a disposició dels veïns davant qualsevol incidència, disponible les 24 hores del dia per atendre qualsevol consulta o dubte.

Amb aquestes obres, el Consell Insular de Formentera i Aqualia continuen impulsant un servei de qualitat a través de la modernització d’infraestructures, per donar respostes a les necessitats del municipi i de la ciutadania.

Pel que fa a les obres de millora del carrer de sant Jaume i Salou l’objectiu és la millora de les instal·lacions existents amb el seu soterrament quan sigui possible i amb la substitució del paviment per homogeneïtzar i igualar-lo a altres millores que ja s’han dut a terme a Sant Ferran, amb la reordenació dels aparcaments i la circulació.

El carrer de Sant Jaume, amb trànsit de vehicles en un únic sentit, anirà empedrat, pel que es substituirà la xarxa existent de sanejament i es col·locaran 17 fanals de llum, a més del soterrament total de la xarxa de telefonia. Així mateix, es durà a terme un projecte d’embelliment amb la col·locació de bancs, papereres i escocells.

Pel que fa al carrer de Salou, la xarxa de sanejament es troba en bon estat, i recentment s’han retirat les esteses aèries. El mobiliari urbà és escàs i obsolet, pel que es durà a terme el mateix procés d’embelliment que al carrer de Sant Jaume.

Aquests carrers formen part del casc històric de Sant Ferran i el projecte de millora s’adapta a la Llei d’eliminació de barreres arquitectòniques. El període d’execució d’aquesta intervenció és de cinc mesos, amb un pressupost de 375 mil euros.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat