• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Protocol Prevenció Assetjament

Protocol de prevenció i actuació davant els casos d'assetjament moral, sexual o per raons de sexe

Aquest protocol té l'objectiu de proporcionar un model de prevenció i un pla d'actuació en casos d'assetjament moral, sexual o per raons de sexe a la feina.

Els treballadors i treballadores del Consell poden sol·licitar l'activació del protocol a l'equip de mediació, enviant el full de comunicació adjunt, al següent correu electrònic: protocolassetjament@conselldeformentera.cat

  1. Protocolo del Servicio Balear de Prevención para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso moral, sexual o por razón de sexo.

  2. Full de comunicacions.

ofertes de feina petit

BOTO CONVOCA 02

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE