• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Tècnics-iques d’Administració General, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del CIF

Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Tècnics-iques d’Administració General, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del CIF

Convocatòra concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Tècnics-iques d’Administració General, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud (indicar a inscripció borsa TAG)

Decret de presidència d'aprovació del llistat provisional de persones aspirants admeses, excloses i que han d'esmenar documentació (26/05/2023)

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE