• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Licitació amb termini presentació ofertes tancat
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 32041
2 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 31673
3 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 32806
4 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 32199
5 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 32162
6 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 32591
7 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 34872
8 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 35656
9 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 35793
10 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 40879
11 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 48036
12 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 41988
13 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 39194
14 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 39720
15 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 39889
16 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 41194
17 C02/2016 Servei de redacció del Pla Director Insular de Formentera 40705
18 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 40705
19 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 41049
20 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 42201
21 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 40750
22 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 41723
23 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 37449
24 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 39886
25 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 40523
26 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 40774
27 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 44034
28 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 40427
29 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 43632
30 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 43015
31 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 41469
32 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 44990
33 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 40652
34 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 42682
35 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 40949
36 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 40554
37 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 40804
38 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 42545
39 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 45472
40 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 40194
41 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 43229
42 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 42410
43 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 46205
44 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 44365
45 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 43143
46 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 41478
47 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 41465
48 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 72144