• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
101 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
102 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
103 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
104 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
105 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
106 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
107 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
108 Edicto la Nassa SCP
109 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
110 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
111 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
112 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
113 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
114 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
115 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
116 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
117 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
118 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
119 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
120 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
121 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
122 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
123 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
124 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
125 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
126 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
127 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
128 Requeriment per falta de documentació als interessats
129 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
130 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
131 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
132 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
133 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
134 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
135 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 2 of 2

2
Next
End

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1