• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
   Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
21 Bases reguladoras de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2021 4135
22 Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses carretera 4168
23 Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen les proves per constatar la competència professional per exercir les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies 2021 4558
24 Decrtet de presidencia tramitació prereserves Formentera.eco 2021 5330
25 Aprovació del Ple del Consell insular de Formentera en data 26 de febrer de 2021 del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2021 5492
26 Informació pública del projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera a l’illa de Formentera 6700
27 BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19. 7714
28 Realització prova per transport interior i internacional de viatgers i mercaderies a Formentera 7958
29 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina 10308
30 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina 10208

Pàgina 3 de 7

3

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear