• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
51 Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 16189
52 Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019 16063
53 Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019 16449
54 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019 18301
55 Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 18486
56 Ampilació del termini d'exposició pública del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 18930
57 Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 20462
58 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 19044
59 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al Parc Natural de Ses Salines 18651
60 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la Plaça d'Europa des Pujols de Formentera 18639

Page 6 of 8

6

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear