• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
51 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017 20312
52 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017 20452
53 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera 20501
54 Proposta de pagament de subvencions esportives 19803
55 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 20432
56 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017 20318
57 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius 20661
58 Bases programa de seguiment esportiu 2017 20610
59 Bases III concurs de fotografia esportiva 21184
60 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives 20292

Pàgina 6 de 7

6

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo