• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari
2 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
3 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
4 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
5 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.
6 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera
7 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
8 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
9 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020
10 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019
11 Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020
12 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
13 Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020
14 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020
15 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
16 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019
17 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
18 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
19 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
20 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
21 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
22 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
23 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
24 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
25 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
26 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
27 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
28 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
29 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
31 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
32 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
33 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
34 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
36 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
37 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
38 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
39 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
40 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
41 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
42 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
43 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
44 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
45 Proposta de pagament de subvencions esportives
46 Bases programa de seguiment esportiu 2017
47 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
48 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
49 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
50 Bases III concurs de fotografia esportiva
51 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
52 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
53 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
54 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
55 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
56 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
57 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
58 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
59 Inscripció II Cursa de la Dona
60 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
61 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo