• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup esportiu Espalmador (Esdeveniments)
2 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de formentera al grup Esportiu Espalmador (Escola)
3 Propostes d'aprovació de subvencións nominatives del Consell Insular de Formentera al Club de Tennis Illa de Formentera
4 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell insular de Formentera al Club Surf Formentera
5 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Bàsket Formentera 2024
6 Boib 12479 - Aprovació de les bases reguladores de la Gala de l'Esport de Formentera 2023
7 Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments pels clubs, esportistes, arbitres i entrenadors de Formentera
8 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per a promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per a l'any 2023
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Cosmitos Esportiu Club per al desenvolupament, coordinació i dinamització de les categories inferiors del club per a l'any 2023
11 Conveni de col·laboració entre el CIF de i el Grup Esportiu Espalmador per a la contractació del servei de personal tècnic i material per portar a terme les activitats de l´Escola Municipal d'Atletisme (EMAF) de Formentera per a l'any 2023
12 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Sercomisa-Trasmapi per al centre d’esports nàutics de Formentera
13 Aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
14 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
15 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
16 Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
17 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
18 Activitats d'estiu 2023
19 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
20 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
21 Correcció d’una errata a la Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
22 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador
23 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
24 Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021
25 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
26 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022
27 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
28 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
29 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
30 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
31 Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts del Consell Insular de Formentera per a esportistes individuals formenterers o residents a Formentera, destacats pels seus mèrits esportius durant l'any 2021
32 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari
33 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
34 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
35 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
36 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.
37 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera
38 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
39 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
40 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020
41 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019
42 Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020
43 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
44 Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020
45 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020
46 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
47 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019
48 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
49 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
50 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
51 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
52 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
53 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
54 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
55 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
56 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
57 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
58 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
59 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
60 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
61 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
62 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
63 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
64 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
65 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
66 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
67 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
68 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
69 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
70 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
71 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
72 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
73 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
74 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
75 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
76 Proposta de pagament de subvencions esportives
77 Bases programa de seguiment esportiu 2017
78 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
79 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
80 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
81 Bases III concurs de fotografia esportiva
82 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
83 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
84 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
85 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
86 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
87 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
88 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
89 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
90 Inscripció II Cursa de la Dona
91 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
92 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo