• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo
1 Concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
2 Otorgamiento de subvención nominativa directa a la S.D. Formentera para la gestión de la escola-esport de futbol base para el año 2020
3 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Club Surf Formentera para la contratación del servicio de personal técnico para llevar las actividades de la Escola Municipal de vela de Formentera para el año 2020
4 Concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera al Club de Tenis illa de Formentera
5 Propuesta de aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas al Programa de Deportes en Formentera para el año 2019
6 Propuesta CG de concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera para escuela deporte base 2019
7 Propuesta a la C.G. de concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
8 Propuesta C.G. de concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
9 Propuesta C.G. de concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tenis illa de Formentera
10 Propuesta C.G. de concesión de subvención nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
11 Aprobación inicial del Reglamento de uso del Centre d’Esports Nautics del Consell Insular de Formentera. Información pública
12 Aprobación de las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones a los desplazamientos de los clubs, deportistas individuales, árbitros y entrenadores de Formentera
13 Convenio de colaboración entre la Fundación para el Deporte Balear y el Consell Insular de Formentera para desarrollar actividades de promoción deportiva en Formentera para el año 2018
14 Aprobación de las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones a los desplazamientos de los clubs, deportistas individuales, árbitros y entrenadores de Formentera
15 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Formentera Divers para promocionar y ejecutar el programa “Descubre la Formentera submarina” durante el año 2018
16 Aprobación de la convocatoria y las bases para la gala del deporte en Formentera para el año 2018
17 Convenio de colaboración entre la Fundación para el Deporte Balear y el Consell Insular de Formentera para desarrollar actividades de promoción deportiva en Formentera para el año 2017
18 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
19 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Grup Esportiu Espalmador para promocionar, organizar y ejecutar acontecimientos de larga trayectoria, para el año 2018
20 Publicación del convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Club Surf Formentera para la coordinación de la Escuela Municipal de Vela de Formentera para el año 2018
21 Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas al programa de deportes a Formentera para el año 2018
22 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
23 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
24 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
25 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
26 Bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones para los desplazamientos de los clubs, deportistas individuales, árbitros y entrenadores de Formentera
27 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
28 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
29 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
30 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
31 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
32 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
33 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
34 Proposta de pagament de subvencions esportives
35 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
36 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
37 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
38 Bases programa de seguiment esportiu 2017
39 Bases III concurs de fotografia esportiva
40 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
41 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
42 Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al programa de deportes en Formentera el año 2016
43 Bases reguladoras del II Concurso de fotografía Deportiva del Consell Insular de Formentera
44 Aprobación de las bases para la gala del Deporte en Formentera para el año 2016 y apertura del plazo pera la presentación de instancias
45 Aprobación del reglamento del voluntariado deportivo del Consell Insular de Formentera
46 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
47 Aprobación del Código Ético del programa de Valores de Formentera
48 Inscripció II Cursa de la Dona
49 Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización privativa de las instalaciones municipales y la prestación de servicios o realización de actividades deportivas
50 Bases para otorgar subvenciones a los desplazamientos de los clubes y deportistas individuales de Formentera por participar en competiciones oficiales

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo