• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021 3762
12 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera 2020 3898
13 Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19 3819
14 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera” 3790
15 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions. 3990
16 BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19 3995
17 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 4090
18 Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular 4273
19 Mesures específiques d'actuació per raó de salut pública per assegurar el control del compliment de les obligacions d'aïllament o quarantena per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19 4700
20 Resolució de la directora general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per la qual es comunica la suspensió del tràmit un, relatiu a la sol·licitud de reserva de torn prevista a l’Ordre del conseller de Model Econòmic... 5855

Pàgina 2 de 13

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1