• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
41 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 8377
42 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 8130
43 Anunci exposició compte general 2018 8256
44 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 8696
45 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 8683
46 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 9710
47 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 10077
48 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 10513
49 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 10784
50 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 11005

Pàgina 5 de 13

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1