• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
61 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 12744
62 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 13294
63 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 12401
64 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 12277
65 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 12678
66 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 13597
67 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 15576
68 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 14017
69 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 14228
70 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 14682

Pàgina 7 de 13

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1