• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
1 Reglament d'organització i funcionament de la mesa de negociació de matèries comunes del personal laboral i funcionari del CIF 18
2 Pla Insular sobre l'ús de substàncies, pantalles i jocs a l'Illa de Formentera 2022-2025 86
3 Esborrany del reglament de funcionament intern del Consell de Participació de persones majors de l’illa de Formentera 32
4 Cessió d'espais de treball a l'espai empresarial de l'àrea de desenvolupament local del Consell Insular de Formentera 430
5 Anunci aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del servei de recollida transport i tractament de residus sòlids urbans 912
6 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2023 1367
7 Elevació a definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera 1419
8 Elevació a definitiu del Reglament que regula l’accés i ús de l’Espai Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Insular de Formentera 1349
9 Reglament de teletreball del Consell Insular de Formentera 1802
10 Atorgament de les ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de les festes durant el període comprés entre novembre 2021 i octubre 2022 2828

Page 1 of 17

Start
Prev
1

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE