• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
41 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 9025
42 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 8719
43 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 8625
44 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 8478
45 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 8981
46 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 9242
47 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 8845
48 Anunci exposició compte general 2018 9062
49 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 9514
50 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 9412

Page 5 of 14

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1