• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
51 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 9412
52 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 10553
53 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 10825
54 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 11385
55 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 11562
56 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 11758
57 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 12355
58 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 11947
59 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 12368
60 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 12546

Page 6 of 14

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1