• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
71 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 13520
72 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 14370
73 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 16344
74 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 14790
75 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 15008
76 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 15465
77 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 15618
78 Exposició compte general 2016 15766
79 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 15598
80 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 15185

Page 8 of 14

8

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1