• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Mobilitat

Inici de l’horari d’estiu a les zones d’aparcament regulat de Formentera

foto 15m parquin regulatEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que a partir de demà dimecres 1 de maig s'inicia l'horari d'estiu a les zones d’aparcament regulat de la Savina, Sant Francesc, Sant Ferran i es Pujols. A la Savina, Sant Francesc i Sant Ferran l’horari de regulació serà de dilluns a diumenge de 9h a 21h i as Pujols de dilluns a diumenge de 10.00h a 24.00h (mitjanit).

Un tiquet de zona blava serà vàlid per a totes les zones blaves de l’illa, els vehicles no bonificats hauran de pagar 1,20€ per hora. Els vehicles dels residents que tinguin les bonificacions en regla podran treure els tiquets de manera gratuïta.

Recordem que amb l’horari d’estiu, els tiquets ens permeten aparcar a la zona blava per un temps màxim d’1 dia, en lloc de 3 dies com succeeix a l’hivern. Pel que fa a la zona verda, sols hi poden aparcar els vehicles autoritzats durant un màxim d’1 dia a l’estiu, excepte els residents de la Savina acreditats, que poden estacionar-hi els seus vehicles fins a 15 dies, com ja passa a l'estiu.

Places de 15 minuts

Les places de 15 minuts, que varen començar a funcionar el passat mes de novembre, seguiran en funcionament aquest estiu. Aquestes places de 15 minuts, habilitades a Sant Francesc i Sant Ferran, tenen per objectiu afavorir la rotació de vehicles a les zones de major activitat comercial i necessitat d’aparcament.

A les màquines qualsevol usuari podrà treure de manera gratuïta el tiquet de 15 minuts per aparcar durant aquest període de temps a una d’aquestes places. Aquestes places no poden ser ocupades amb les altres autoritzacions.

Per a més informació podeu consultar el web http://www.zonablava.com/.

30 d'abril de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La web de reserves per circular a Formentera durant els mesos de juliol i agost ja està en funcionament, www.formentera.eco

foto-presentacio---web-reserve1El Consell de Formentera ha fet avui la presentació de la web de reserves www.formentera.eco davant el sector turístic i ciutadans interessats a conèixer com funciona el nou portal de reserves per aconseguir l'autorització per circular a Formentera durant els mesos de juliol i agost.

A la presentació, feta avui a les 10h a la Sala de Plens, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha explicat totes les passes donades des que el Consell d'Entitats va fer l'any 2014 una petició: "la regulació de l'entrada de vehicles de Formentera per evitar que les nostres carreteres se saturin en els mesos centrals de la temporada".

"Des d'aquell moment des del Consell de Formentera hem treballat per aconseguir aquesta regulació i per fi l'any 2019, el 29 de gener es va aprovar la llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera, que ens ha permès ser competents per regular l'entrada de vehicles", segons ha destacat el president. Amb la capacitat de decisió des de Formentera, i amb el consens del Consell d'Entitats i el Ple, s'ha delimitat el sostre de vehicles que podran circular per l'illa els mesos de regulació en aquest primer any d'implantació d'una mesura pionera a tot l'Estat. Per fer-ho possible s'ha creat el canal de tramitació que avui s'ha presentat.

Web: formentera.eco
La cap de Premsa del Consell de Formentera, Elena Trinidad, ha fet la demostració de com funciona la web formentera.eco. El portal està dividit en 4 apartats, el primer és el motor de recerca perquè els turistes triïn els dies que volen venir a Formentera a través d'un calendari i realitzin la seva reserva. Els turistes hauran de pagar 1€ al dia per cotxe, i 0,5€ per motocicleta per formalitzar la reserva. Només realitzar la reserva sel's enviarà un email perquè comprovin que s'ha realitzat amb èxit, i després un altre perquè efectuïn el pagament.

La segona part està dedicada a les persones, empreses o vehicles amb condicions especials que amb un sol tràmit realitzaran l'autorització per tota la temporada. En aquest apartat s'inclouen els residents de Formentera que podran fer les noves altes dels seus vehicles per obtenir l'autorització que en aquest cas és gratuïta i no té límit de quota.

Al tercer apartat s'ha introduït un apartat de comprovació perquè els usuaris comprovin que han realitzat la reserva correctament introduint el número de la seva matrícula. Per últim, hi ha un apartat amb tota la informació del projecte, on també es posarà material per descarregar i compartir amb els usuaris, i es penjaran els horaris del transport públic, entre altres informacions.

Acreditació automàtica
El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha recordat que tots els vehicles acreditats per aparcar a la zona blava i verda de Formentera obtindran automàticament la seva acreditació per circular els mesos de juliol i agost sense necessitat d'haver de fer la sol•licitud. Al mes de maig es preveu que la informació ja hagi estat sincronitzada entre aquest portal i la base de dades del Consell de Formentera i així els ciutadans que ho desitgin puguin comprovar que l'autorització és correcta.

A més, el conseller ha recordat que els llogaters de vehicles podran fer les autoritzacions en bloc pels vehicles d'una mateixa empresa, en aquest cas el Consell de Formentera durant el mes de maig contactarà amb ells per facilitar-los un usuari i contrasenya. Amb aquestes dades accediran a l'apartat específic creat per a ells dins condicions especials per obtenir l’autorització fent un únic tràmit per tots els seus vehicles.

Visió turística
Per part seva, la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha destacat que la web s’ha fet amb col•laboració de la seva àrea per aconseguir que la imatge del projecte vagi en la mateixa línia que la de promoció turística. En concret, s’han fet servir fotografies del banc d’imatges de Turisme per donar una visió sostenible de Formentera. Així mateix des de l’àrea de Turisme es porta donant informació a la web i presentant aquest projecte a les diferents fires des d’inicis d’any amb una molt bona acollida a nivell internacional.

Alejandra Ferrer ha concretat que “els turistes de fora de l’Estat no solen venir amb els seus vehicles a la nostra illa, però a les fires de promoció hem detectat que s’han interessat molt per aquesta mesura”. “Hem explicat el projecte i ha tengut una rebuda molt positiva, perquè entenen que serveix per protegir el nostre territori, que és el motiu principal pels que els nostres turistes ens visiten”, segons ha declarat.

La web estarà en 6 idiomes, avui el tret de sortida ha estat en català, demà estarà online ja la versió en castellà i anglès i durant el mes de maig estarà també en italià, francès i alemany.


15 d’abril de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La proposta de regulació d’entrada de vehicles es presenta davant el Consell d’Entitats

foto-consell-entitats 6-de-mar2Anit es va celebrar una sessió extraordinària del Consell d'Entitats que tingué lloc a partir de les 20.00 hores a la Sala de Plens del Consell de Formentera. El conseller de Mobilitat Rafael González, va explicar la proposta de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles a Formentera, derivada de l'aplicació de la Llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera, aprovada pel Ple del Parlament el passat 29 de gener.

El president del Consell, Jaume Ferrer, va fer un repàs de totes les passes que s'han fet des que al setembre 2014 el Consell Entitats va demanar la regulació de l'entrada de vehicles a Formentera, fins al dia d'ahir en què es va presentar la proposta davant el mateix Consell d'Entitats. Les entitats varen demanar una setmana de temps per poder explicar la proposta als seus socis, i la pròxima setmana el Consell d'Entitats es tornarà a reunir per aclarir dubtes i escoltar les opinions dels representants de les entitats.

Període d'aplicació i taxa
El període d'aplicació per aquest primer any serà pels mesos de juliol i agost. Els vehicles que pagaran taxa seran només els dels visitants de fora de les illes, que hauran d'abonar 1 euro al dia en el cas dels cotxes, i 50 cèntims en el cas de les motocicletes. "Aquesta és una quantia simbòlica per veure el funcionament del sistema aquest primer any”, segons el conseller de Mobilitat.

Els vehicles híbrids dels visitants de fora de les illes estaran bonificats al 50% i els elèctrics bonificats al 100%. Tampoc pagaran taxa, els residents de Formentera, els propietaris d'una segona residència a l'illa, els residents a Eivissa que treballen a Formentera, els vehicles de lloguer autoritzats, els vehicles de visitants residents a Eivissa, Menorca o Mallorca i els vehicles històrics associats a clubs de vehicles clàssics.

També estan exemptes de pagament les Persones amb Mobilitat Reduïda, els vehicles oficials, els de serveis d'interès públics, els de transport de mercaderies i la maquinària industrial.

Canal de tramitació
El canal de tramitació serà una plataforma web que es posarà en marxa la primera quinzena d'abril i que estarà adaptada a ordinadors, tauletes i mòbils perquè els visitants facin la cerca dels dies que volen venir a Formentera amb el seu vehicle i comprovin si hi ha disponibilitat. Si és així, hauran de pagar la taxa i ja tindran l'autorització. El mateix hauran de fer els residents de les illes però sense efectuar el pagament.

Pel que fa als residents de Formentera l'autorització serà la mateixa que varen treure per l'aparcament de la zona blava o verda, ja que el Consell bolcarà les dades d'aquestes autoritzacions i automàticament, si tenen autorització per l'aparcament regulat, quedaran autoritzats per entrar o sortir de l'illa, circular i estacionar lliurement per Formentera. Els que no tinguin el permís d'aparcament hauran de fer el tràmit a la mateixa web, sempre sense pagar.

Les empreses de lloguer hauran de certificar mitjançant l'OAC o OVAC la flota de vehicles que tenen, i després també accediran a la plataforma per aconseguir l'acreditació. L'acreditació serà la mateixa matrícula.

Sancions
El règim de sancions previst a la llei és dissuasiu i va de 1.001 euros a 10.001 euros. Hi haurà 4 nivells de control:

1. Control d'accessos mitjançant lectura de matrícules al port de la Savina. Un software reconeixerà si està autoritzat o no, i si no ho està saltarà un avís de vehicle no autoritzat.
2. Control de l'estacionament mitjançant la matrícula, amb els mateixos controladors de la zona blava.
3. Control de lloguer de vehicles particulars mitjançant plataformes web.
4. Control policial en la via pública.

Sostre de vehicles
Els vehicles de lloguer de les empreses de Formentera tindran un màxim de 2.700 turismes i 7.000 motocicletes autoritzades. La quota per quads, caravanes i autocaravanes és 0. El mètode d'adjudicació serà alta obligatòria del Document Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT) i l'adjudicació es farà per ordre d'alta al DRIAT, fins esgotar la quota.

Els vehicles de visitants que podran circular per l'illa seran un màxim de 2.280 turismes i 230 motocicletes. La quota per quads, caravanes i autocaravanes és 0. El mètode d'adjudicació serà per ordre de petició fins a esgotar la quota.

Els vehicles de visitants residents a Eivissa serà de 220 turismes i 20 motocicletes. La quota per quads, caravanes i autocaravanes és 0. El mètode d'adjudicació serà per ordre de petició fins a esgotar la quota.

Disposició transitòria per l'any 2019
A més, la llei preveu una disposició transitòria per aquest primer any d'aplicació. Els vehicles de visitants i visitants residents a Eivissa, els titulars dels quals disposin d'una reserva, d'allotjament a l'illa i/o vaixell amb destinació a Formentera, prèvia a l'aprovació i publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del present acord; tindran autorització per accedir a l'illa, circular estacionar a la via pública encara que en el moment de fer la sol•licitud la quota de vehicles estigui esgotada.

La resta de categories de vehicles queden exemptes de limitació, com per exemple, la dels residents de Formentera, o vehicles d'emergències, excepte la dels propietaris d'una segona residència que per Llei queden limitats a un vehicle per propietari. Si la proposta és ratificada pel Consell d’Entitats i aprovada al Ple de març, el Consell de Formentera farà una gran campanya de difusió de la mesura pionera a tot l'Estat.

Millora transport públic
El conseller també va parlar que aquesta proposta va acompanyada d'una millora en el transport públic. De fet aquesta temporada la L1 i la L2 que connecten els principals pobles de Formentera estaran coordinades per oferir serveis cada mitja hora entre la Savina, Sant Francesc i Sant Ferran on viu la majoria de la població de Formentera. També es coordinaran amb l'arribada i sortida de barques. La resta de línies es mantindran amb el que hi haurà 6 línies per "donar una alternativa als visitants i residents que vulguin fer servir el transport públic", segons va declarar Rafael González.

Consell de Formentera
Àrea de Comunicació
7 de març de 2019

Formentera posa en marxa una campanya informativa sobre el servei d’estacionament regulat

foto 15m parquin regulatEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, posa en marxa una campanya informativa sobre el servei d’estacionament regulat que s’ha implantat a les principals localitats de l’illa en els darrers anys.

El conseller de l’àrea Rafael González, ha declarat que amb aquesta campanya explicativa “s’espera resoldre tots els dubtes d’utilització de la zona blava i la zona verda entre els residents de Formentera i també els turistes que ens visiten”.

15 minuts per ajudar el comerç
Un dels principals missatges que vol transmetre aquesta campanya versa sobre la utilització dels aparcaments de 15 minuts que han estat la novetat de la zona blava implantada en Sant Francesc i Sant Ferran. L’ús d’aquests aparcaments és gratuït per tothom, turistes i residents, que poden treure un tiquet que els permet aparcar durant 15 minuts.

Els aparcaments de 15 minuts, estan repartits de manera estratègica pels dos nuclis urbans, i s’han creat arran una petició dels comerços per afavorir la rotació de vehicles, així, segons Rafael González “els usuaris dels cotxes poden aparcar 15 minuts per fer la compra i facilitem l’accés al comerç local”.

Tríptics informatius
Per la campanya s’ha editat un tríptic informatiu en el que s’explica el funcionament i horaris de les zones d’estacionament regulat i es resolen els principals dubtes. Els controladors del servei d’aparcament seran els encarregats de repartir els 2.000 exemplars entre els usuaris de la zona blava, els comerciants, i llogaters de vehicles.

També s’ha fet un cartell informatiu que recull el principal missatge de la campanya “15 minuts per ajudar al comerç” que es situarà en els OPIS, Objectes Publicitaris Il·luminats, que el Consell té repartits a les principals parades d’autobusos i altres punts d’interès visual. D’altra banda, s’ha posat en marxa una web, www.zonablava.com on s’aglutina tota la informació. Abans de la temporada també es farà un vídeo explicatiu que servirà per apropar el servei als turistes.

El conseller de Mobilitat ha agraït a la població de Formentera l’esforç que fa per fer servir de manera correcta la zona blava, i ha recordat que això redunda en les millores d’aparcament que s’han viscut en l’illa en els darrers anys.

Nou aparcament a la zona escolar de Sant Ferran

foto-aparcament-sant-ferran-1-1El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que s’ha habilitat un nou aparcament a la zona escolar del nucli urbà de Sant Ferran. El pàrquing es troba a l’encreuament del carrer Tarragona amb la carretera general i té una superfície de 1.200 m2 amb una capacitat per devers 40 vehicles.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que “així creem una borsa d’aparcament al costat Est de l’avinguda Joan Castelló i Guasch mentre es fan les obres de remodelació i també millorem la possibilitat d’aparcament per l’hora d’entrada i sortida dels boixos i boixes de l’escola de Sant Ferran”.

Rafael González ha recordat que a l’altre extrem de l’avinguda Joan Castelló i Guasch hi ha una altra gran bossa d’aparcament com és la via de circumval·lació. El Consell de Formentera ha llogat aquest solar per un període de 6 mesos per un preu de 500€ al mes (IVA inclòs).

Més articles...

Pàgina 21 de 36

21

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica