• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

El Consell ofereix la posidònia retirada de les platges

foto 2023v retirada posiEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que enguany torna a posar a disposició la posidònia que es va retirant de les platges de Formentera perquè les persones interessades puguin fer-la servir.

El passat mes de març va començar la retirada de posidònia per cala Saona, on se n'han retirat 612 metres cúbics; també se n'han retirat 360 m3 des Ca Marí i 48 m3 a s'Estany des Peix (al tram del CENF per permetre l'activitat de vela). Cal recordar que la retirada de posidònia, per normativa del PRUG de ses Salines, només es pot fer a partir del 15 de maig com a mesura de protecció mediambiental i del sistema dunar de les nostres platges. En aquest sentit, ahir va començar la retirada de posidònia de la platja de ses Illetes.

Qui tengui interès a fer servir la posidònia retirada, es pot adreçar a l'àrea de Medi Ambient per fer la petició, via instància genèrica a l'OVAC, telefonant al 971 32 12 10 o enviant un correu a mediambient@conselldeformentera.cat. El transport del material és gratuït.

Paper clau de la posidònia a les platges
Les acumulacions de posidònia a les platges fan una funció importantíssima de protecció contra l'erosió causada pels temporals. La dinàmica de deposició de les fulles mortes a la costa depèn de factors molt variables, i diferents estudis han demostrat que les bermes de fulles mortes de posidònia són una aportació important de matèria orgànica sobre la vegetació del sistema dunar: absorbeixen l'energia de l'onatge i eviten la desaparició de quantitats molt importants d'arena.

La posidònia tradicionalment es fa servir com a llit d'animals, en els camps de conreu o com a material d'aïllament de les cases tradicionals, entre d'altres.


16 de maig de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Publicada la llista provisional d'assignació dels amarraments ecològics del projecte de recuperació de s'Estany des Peix

foto 2023iv epeix AEl Consell de Formentera informa que la Junta de Govern ha aprovat la llista provisional d'assignació dels amarraments ecològics del projecte de regulació i recuperació de s'Estany des Peix, una vegada valorades les al·legacions presentades i la documentació requerida als sol·licitants.

La llista s'ha publicat avui al tauler d'anuncis del Consell, així com a la secció d'actes de Junta de Govern a la pàgina web del Consell de Formentera en aquest enllaç.

Les autoritzacions aprovades són per a 285 amarraments (78 en pantalans flotants i 207 punts de fondeig de baix impacte), que és la quantitat autoritzada del parc natural. Del total de sol·licituds aprovades, n'hi ha 137 amb dret preferent perquè han demostrat haver fondejat a s'Estany des Peix abans del 5 de juliol de 2002, data d'entrada en vigor del PORN.

Recuperació d'un espai degradat
"Estam en la fase final d'un projecte pioner, complex, i molt demandat per la societat formenterera, que ens permetrà recuperar aquest espai protegit que s'havia degradat d'una manera exponencial pel gran nombre d'embarcacions fondejades i de la pràctica descontrolada d'activitats irregulars i usos no permesos que des de fa bastants anys s'hi duen a terme", ha destacat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur.

Informació als usuaris
Els pròxims dies es comunicarà als autoritzats el número de boia o de pantalà que el correspon, que es determina en funció dels tipus d'embarcació (eslora, màniga, calat, etc.) i dels titulars de les embarcacions (si és gent gran o amb problemes de mobilitat, etc.). La resta d'embarcacions no autoritzades a utilitzar els punts d'amarratge no poden fondejar a s'Estany des Peix, ateses les raons de fons mediambiental i de protecció estricta de l'espai i els valors naturals en joc.

Una vegada que es comuniqui la ubicació del punt d'amarrament assignat, els propietaris de les embarcacions rebran tota la informació sobre les condicions i el funcionament de les instal·lacions derivades de la regulació de s'Estany des Peix.

Neteja de 1.700 morts, 500 kg de residus i una desena d'embarcacions abandonades
En aquest sentit, també s'estan portant a terme les tasques de neteja del litoral de s'Estany que acumula restes d'embarcacions i boies abandonades. Segons ha informat el conseller, les feines de neteja del fons marí han finalitzat amb la retirada de més de 1.700 morts, 500 kg de deixalles i residus, una desena d'embarcacions abandonades i tres embarcacions enfonsades.

Per a qualsevol dubte, el Consell atendrà els interessats a l'àrea de Medi Ambient al telèfon 971321210 i al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat .

24 d'abril de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Comença la campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural

foto 2023iv moscards BEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha començat la campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines (l'estany Pudent, l'estany des Peix i les salines d'en Marroig), que és on es desenvolupen les larves. El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha assenyalat que "la campanya es perllongarà al llarg de tot l'estiu i fins a finals del mes d'octubre, durant trenta-dos jornades de tractament, i es pot ampliar en cas que enguany hi hagi una major proliferació de moscards".

El control de les poblacions de moscards i quironòmids es realitza de manera preventiva actuant sobre les larves dels insectes mitjançant tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis israeliensis que actuen directament sobre les larves.

Per evitar la proliferació de moscards, l'àrea de Medi Ambient aconsella que la ciutadania prengui una sèrie de mesures a casa seva per evitar focus de mosquits, com ara evitar els recipients que puguin acumular aigua estancada; mantenir els nivells de clor adequats de piscines i safarejos; protegir amb malles mosquiteres els pous i aljubs; vigilar que no s'acumuli aigua a testos i plats, i renovar cada dos o tres dies l'aigua dels abeuradors d'animals. En general, s'ha d'evitar la formació de basses i l'acumulació d'aigua dolça estancada.

19 d'abril de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell inicia la campanya de retirada de fibrociment adreçada a particulars

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, i en col·laboració amb l'empresa de retirada i gestió de residus perillosos, Ca Na Negreta SA, inicia una campanya de retirada de fibrociment exclusivament destinada domicilis i particulars residents a l'illa. Les persones interessades es podran inscriure a l'OVAC i tenen de termini fins al 19 de maig.

El Consell subvenciona el cost de la retirada i de les saques especials en què es traslladen. Els particulars hauran de pagar la taxa segons el tipus de residu i volum retirat.

La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminants per a una economia circular estableix l'obligació de procedir a la seva retirada i descontaminació lliurant-lo als gestors autoritzats, els quals han de seguir un protocol de seguretat específic, "per això, és important fer la retirada de forma controlada per una empresa gestora autoritzada per a la recollida i tractament d'aquest tipus de residus», ha explicat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur.

Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb l'àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del Carrer Mallorca, 15 (Baixos) de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10 o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.


18 d'abril de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2023iv microciment uralita 2023

Tractament contra les paneres als nuclis urbans de Formentera

foto 2023iv tractamentEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha començat els darrers dies els tractaments de desinsectació de paneres als principals nuclis urbans de l'illa així com a les instal·lacions municipals. Després de fer els tractaments als col·legis, aprofitant les vacances escolars, es tractaran els nuclis de Sant Francesc i Sant Ferran i, a continuació, la resta de nuclis urbans.

El control i tractament de paneres es fa de manera periòdica i s'incrementa si augmenta la presència d'aquests insectes. El tractament es porta a terme per una empresa especialitzada en control de plagues amb productes autoritzats i s'aplica a la xarxa de clavegueram i a les instal·lacions municipals.

Per a qualsevol dubte o aclariment, la ciutadania pot contactar amb l'àrea de Medi Ambient al telèfon 971 32 10 87 o al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.

12 d'abril de 2023
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 4 de 68

4

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix