• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

El nou molí fariner de la Cooperativa, una passa més en la recuperació del sector agrari de l'illa

foto 2022 moli fariner A1La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el conseller de Medi Rural, Josep Marí, han assistit a la presentació del nou molí fariner de la Cooperativa del Camp de Formentera que han fet avui davant els mitjans de comunicació el president de la Cooperativa, Marcos Ribas, i el gerent, Carlos Marí.

El president de la Cooperativa ha mostrat la satisfacció per posar en marxa el molí fariner que "permetrà posar en funcionament una activitat de transformació del cereal produït per la Cooperativa i els seus socis, i la producció i comercialització de farines de qualitat, aptes per al consum humà, contribuint d'aquesta manera a una millora del sector agrari i un incentiu a l'arribada de nous productors", segons ha explicat.

El molí fariner ha tengut un cost de 27.000 euros més IVA i l'obra civil per instal·lar-lo, 52.000 euros més IVA que han estat finançats per la Cooperativa del Camp. El molí fariner és un molí de pedra i fusta artesanal fabricat a Àustria i garanteix que en la molta es conservin les propietats del cereal.

La farina és el primer producte transformat que produirà la Cooperativa destinat al consum humà, segons ha explicat el gerent de la Cooperativa, Carlos Marí, que ha afegit que "així oferirem una farina de qualitat amb segell ecològic que aportarà un valor afegit per als agricultors, els quals podran obtenir un major valor pel cultiu dels cereals".

Per la seua part, la presidenta Ana Juan ha felicitat la Cooperativa "per haver posat en marxa aquest molí, que permetrà obtenir farina de xeixa, tradicional de Formentera, i que després es podrà fer servir als forns i restaurants de l'illa per elaborar pa, entre altres productes". El conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha destacat que amb aquesta nova infraestructura es donarà sortida a tot el cereal que es produeix a l'illa gràcies a l'impuls que s'ha fet a la Cooperativa en els darrers anys. Enguany s'han recollit 35.000 quilos de xeixa i 22.000 d'ordi.

Des de la Cooperativa del Camp s'ha explicat que aquest projecte contribuirà a la consecució dels següents objectius:
• Fomentar el consum local de productes alimentaris i agrícoles.
• Millorar la cadena de distribució d'aliments enfocada a la producció i al consum local. Minimitzar l'impacte ambiental per transport.
• Abastir l'illa d'un producte de qualitat i amb certificació ecològica.
• Fomentar productes agraris tradicionals com el blat xeixa, el blat mollar, l'ordi i la civada autòctons. Es pretén que el local serveixi com a punt de difusió de l'activitat farinera tradicional, i podrà ser visitat pel públic.
• Fomentar l'ús de la farina de xeixa en forns i restaurants.

3 de març de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Sessió informativa sobre el Reglament de regulació de s'Estany des Peix

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que el dilluns 7 de març es celebrarà una sessió informativa sobre el Reglament de regulació del fondeig a s'Estany des Peix, que es va aprovar de manera inicial la passada setmana. La reunió es farà dilluns dia 7, a les 20 hores, a la Sala de Cultura (Cinema) de Sant Francesc.

3 de març de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 regulacio estany des peix

Reunió amb el sector comercial sobre la implantació del sistema de retorn d'envasos a Formentera

foto 2022 SDDRLa presidenta i consellera de Comerç, Ana Juan, i el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, es varen reunir ahir amb representants del sector comercial minorista d'alimentació de l'illa per tractar el projecte pilot del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos (SDDR) que es vol aplicar a l'illa. El conseller Antoni Tur va plantejar als comerciants "formar una comissió perquè participin en l'el·laboració del projecte" que impulsa el Govern balear. El conseller ha destacat la "predisposició dels comerciants per trobar acords i poder portar a terme aquest projecte, que estic convengut que és una gran iniciativa per a Formentera". El Consell traslladarà al Govern aquesta proposta de formar una comissió "perquè entenem que el projecte s'ha d'aplicar amb el consens de totes les parts implicades".

25 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El reglament que regula el fondeig a s'Estany des Peix posa en valor les embarcacions tradicionals i de petita eslora i ofereix diferents bonificacions

La comissió de govern del Consell de Formentera ha aprovat avui traslladar al ple de la institució, que es celebra demà, el reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d'amarratges a s'Estany des Peix per a la seua aprovació inicial. El reglament, tal com ha destacat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, "posa en valor les embarcacions d'ús tradicionals, les de petita eslora, les de menor potència de motor i altres aspectes, com l'antiguitat del fondeig". El reglament "també bonifica les embarcacions tradicionals, als usuaris jubilats i les famílies nombroses".

El Consell celebrarà la pròxima setmana una sessió informativa oberta als usuaris i públic per explicar i aclarir els dubtes pel que fa al reglament. També s'atendrà als interessats a l'àrea de Medi Ambient al telèfon 971321210 i al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.

Criteris d'assignació

Per obtenir un amarrament a s'Estany des Peix tindran prioritat les embarcacions que han fondejat a s'Estany des Peix des d'abans del 5 de juliol de 2002, data d'entrada en vigor del PORN; i han de complir amb requisits, com els de tenir una eslora màxima de 10 metres; i que l'ús que es fa i que es pretén fer està permès d'acord amb la normativa aplicable al Parc Natural. Les embarcacions han de pertànyer a les llistes setena (dedicades a l'esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional) i vuitena (pertinents a organismes de caràcter públic).

Criteris de puntuació

A l'hora d'ordenar la preferència de les embarcacions que acreditin la resta de requisits necessaris, s'estableix una taula de puntuació que valora les embarcacions tradicionals, a les de menys potència de motor i propulsió més neta, a les de menor mida i fetes amb materials més sostenibles. Així mateix, es puntua més alt l'experiència acreditada com usuari de s'Estany i es valora la procedència de la matriculació.

Preus i bonificacions

Respecte als preus, el reglament recull un càlcul estimatiu de preu públic en funció de les eslores de les embarcacions. Els preus de les embarcacions de petita i mitja eslora, que són la gran majoria dels usuaris, fluctuen entre els 50 i 135 euros al mes. Sobre aquests preus públics s'hi ha establert una sèrie de bonificacions als usuaris com ara la bonificació de les persones jubilades amb un 40 %, les famílies nombroses amb un 30 %, les embarcacions de tipologia tradicional un 15 %; així com les embarcacions zero emissions amb un 25 %. Les bonificacions són acumulables entre si.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà de trenta dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació inicial del Reglament al BOIB. Finalitzat el termini, el Consell disposarà de tres mesos per valorar i ordenar per puntuació totes les sol·licituds presentades, i publicar la llista provisional en el tauler d'anuncis. En aquesta llista també s'hi farà constar l'amarratge que es proposa per a cada embarcació.

Cal recordar que el passat mes de gener varen començar les obres per a la regulació de fondejos a s'Estany i que contemplen 78 amarratges en pantalans flotants i de 207 punts de fondeig, que es distribuiran en boies de baix impacte. Les obres estan pressupostades en 1.025.616 euros, dels quals 652.154 euros són finançats a través de l'Impost del Turisme Sostenible (ITS). El termini d'execució dels treballs és de quatre mesos.

El conseller de Medi Ambient ha recordat que aquest projecte "pioner" es porta a terme "per la necessitat de recuperar aquesta zona protegida dins del parc natural de ses Salines i que es troba amenaçada ecològicament pels fondejos incontrolats, sobretot, a l'època d'estiu". El conseller Antoni Tur ha assenyalat que "amb aquest reglament s'intenta mantenir, des del respecte a la conservació de s'Estany des Peix, la convivència dels amarratges que respectin la normativa del parc i en facin un bon ús, per respectar així l'ús tradicional que ha tengut històricament aquest espai".

24 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell va retirar l'any passat 264 vehicles abandonats de la via pública i de terrenys privats

foto 2022 retirada vehicles CEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que durant l'any 2021 es varen retirar de la via pública i de terrenys privats 264 vehicles abandonats, que és un 31 % més dels vehicles retirats l'any 2020, que en varen ser 201.

El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha assegurat que l'abandonament de vehicles tant a la via pública com a terrenys privats provoca "una greu contaminació mediambiental i paisatgística a l'illa". A més, el conseller Tur ha recordat als propietaris que quan tenguin un vehicle que volen donar de baixa, només han d'acudir a l'àrea de gestió de residus des Cap o trucar a Ca na Negreta al 971 575 118. El conseller de Medi Ambient ha assenyalat que els darrers dos últims anys s'ha intensificat i millorat el procediment per reduir aquest problema i, segons ha subratllat, també s'ha detectat que molts dels vehicles o peces de vehicles que han trobat abandonats havien estat robats. Antoni Tur ha recordat que aquesta feina es desenvolupa amb la col·laboració de la policia local de l'illa.

En aquest sentit, l'any 2021 es varen aixecar un total de cent setze actes sancionadores per abandonament de vehicles, un fet que està tipificat amb sancions greus o molt greus, segons el que estableix l'ordenança municipal. Les quanties poden oscil·lar entre 751 € i 1.500 € si són greus, i entre 1.500 € i 3.000 € si són molt greus.

Protocol de retirada

En el cas dels vehicles abandonats, els tècnics de Medi Ambient segueixen un protocol d'actuació, en què un cop localitzat el vehicle, es posa un adhesiu de vehicle abandonat (tasca realitzada conjuntament per la policia local i l'àrea de Medi Ambient). Una vegada exhaurit el termini d'un mes amb el vehicle identificat a la via pública o en un terreny privat, si el seu estat no fos d'abandonament, el propietari ha de comunicar-ho i mobilitzar-lo. En cas contrari, s'entendrà com a abandonat i es retirarà. Llavors s'aixeca acta de denúncia i es retira el vehicle a les dependències municipals ubicades a l'abocador des Cap.

En qualsevol moment de la tramitació, els propietaris poden sol·licitar retirar ells mateixos el vehicle de les dependències, abonant les despeses d'estada i de grua. Finalment, un cop transcorregut el termini establert per l'ordenança d'estada a guàrdia, es procedeix a la descontaminació al centre CAT de Ca na Negreta.
16 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 6 de 60

6

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix