• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Participació ciutadana

El Consell d'Entitats tracta la proposta de zonificació i sostre turístic per Formentera

foto CdE 2018 1El Consell Insular de Formentera va citar ahir dilluns a la Sala de Plens del Centre de Dia al Consell d’Entitats, en concret a les seccions sectorials d'Economia, Veïns, Turisme i Medi Ambient per debatre la proposta inicial del projecte de zonificació i sostre turístic. La trobada va comptar amb una àmplia representació del teixit social i associatiu de l’illa.

La consellera de Territori, Alejandra Ferrer, va explicar les dades i les conclusions dels treballs previs realitzats, uns treballs que han permès posar xifres tant a la població residencial de l’illa (13.345 persones empadronades), com al sostre poblacional (població flotant i resident), que seria d’entre 38 i 42 mil persones durant 3-4 mesos a l'any. Així mateix, l'actual oferta reglada per a ús turístic és d’unes 14.500 places, mentre que es calcula que hi ha entre 10.000 i 12.000 pernoctacions turístiques a allotjaments no reglats.

Amb aquestes xifres, i a fi d’establir un sostre turístic que permeti garantir l’accés a l’habitatge per tot l’any, reduir la pressió humana i sobre els nostres recursos els mesos de temporada alta i garantir una oferta turística de qualitat, el Consell proposa permetre l’autorització de 5000 places turístiques de les 12000 que a dia d’avui es realitzen a allotjaments no reglats, de manera que s’establiria un màxim de 20.000 places que es repartirien en edificis plurifamiliars d'es Pujols, la Savina, es Caló i es Ca Marí i en sòl rústic com a estades turístiques.

En paraules de la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, “la proposta inicial que fem i que hem dut a debat al Consell d’Entitats, és la regularització del 50% de les places no reglades. Parlaríem d’unes 5000 o 6000 places a distribuir per zonificació. La proposta és que no es permeti la comercialització turística a una sèrie de nuclis tradicionalment residencials, com Sant Francesc i ses Bardetes, Sant Ferran i la Mola, que a més compleixen amb una sèrie de característiques indispensables per als residents i urbanístiques concretes que fan que els seus habitatges siguin aptes per a famílies, a mes de salvaguardar així la seva identitat”. “Es tracta d’una proposta de model d’illa que ens ha de permetre tornar a l’ equilibri entre l’activitat econòmica necessària i la qualitat de vida dels residents”, va apuntar Ferrer.

La proposta va ser llargament tractada en el torn d’intervencions, on es van exposar els dubtes existents al respecte si bé es va entendre la necessitat de reducció de places turístiques a fi de preservar Formentera com un destí de qualitat.

Acabat el Consell d’Entitats, la consellera de Participació Ciutadana, Sònia Cardona, va aclarir que es remetrà la informació exposada ahir a les associacions de l’illa perquè l’estudiïn i facin arribar les seves propostes. Les propostes que se’n derivin tindran continuïtat amb noves sessions de la Comissió d’Ordenació Turística i, finalment, amb la presentació d'una proposta final per ser coneguda i debatuda al plenari general del Consell d'Entitats de Formentera.

Formentera porta al Consell d'Entitats la seva proposta de zonificació turística

CdE 2018El Consell Insular de Formentera citarà a les seccions sectorials d'Economia, Veïns, Turisme i Medi Ambient el proper dilluns dia 14 de maig, a les 20h en primera convocatòria i a les 20.30h, en segona, per explicar les dades, les conclusions i debatre el projecte de zonificació i de sostre turístic.

Aquest projecte prové de la darrera modificació, al mes de juliol de l'any passat, de la Llei de Turisme de les Illes Balears. Des d'aquesta modificació, es permet a cada consell insular establir el sostre turístic, és a dir, el número màxim de places de cada illa, i també definir en quines parts de l'illa es permet la comercialització turística en vivendes plurifamiliars i en quines no.

D'aquesta decisió se n'ha informat avui a la Comissió d'Ordenació Turística (COT) del Consell Insular de Formentera. El debat i les propostes que resultin de la reunió o reunions amb les seccions sindicals tindran continuïtat amb més trobades de la pròpia COT i, finalment, amb la presentació d'una proposta final per ser coneguda i debatuda al plenari general del Consell d'Entitats de Formentera.

Alejandra Ferrer, consellera d'Urbanisme, Turisme i Comerç i Sònia Cardona, consellera de Participació Ciutadana, han explicat que "es tracta d'una decisió estratègica, que condicionarà el futur immediat de l'illa, i que per tant hem de reflexionar calmadament entre les màximes entitats i persones possibles", i han convidat a totes les persones que formin part de les entitats adscrites a aquestes sectorials, a que "venguin i coneguin les propostes inicials del Consell Insular i les dades actuals que les argumenten".

El Consell d’Entitats dona llum verda a la tramitació de la regulació d’entrada de vehicles a Formentera a partir del 2019

Foto Consell dEntitats 2El Consell d’Entitats de Formentera va escoltar ahir vespre de veu de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, amb la presència del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la consellera insular de Participació Ciutadana, Sònia Cardona i el conseller insular de Mobilitat, Rafael González, la proposta de regulació d’entrada de vehicles a Formentera.

El Ple del Consell d’Entitats, que se va celebrar a la Sala de Plens ubicada al Centre de Dia, va registrar un ple amb l’assistència d’una vuitantena de persones en representació del teixit associatiu de Formentera.

La reunió va servir per anunciar que la comunitat autònoma de les Illes Balears tramitarà un projecte de Llei de mesures de sostenibilitat ambiental i turística per a l’illa de Formentera que entre les seves característiques principals contempla la creació del marc jurídic necessari per a capacitar al Consell de Formentera a decidir en quin període de l’any es pot prohibir el desembarcament de vehicles a l’illa, entre d’altres mesures.

El president, Jaume Ferrer va exposar que “la limitació de vehicles és un projecte que neix al Consell d’Entitats i en aquests moments la proposta de fer efectiva aquesta demanada es posa en coneixement del mateix Consell d’Entitats. Per a nosaltres això és molt important perquè com a Govern, la nostra prioritat és tractar els temes que la societat de Formentera considera més importants, i en aquest cas, la importància ve donada perquè la protecció de la tranquil·litat i dels espais naturals de la nostra illa és una garantia de poder continuar essent un destí turístic d’èxit”.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, per la seva banda, va manifestar que “aquesta és una proposta que s’ha anat treballant al llarg de la legislatura i que ha comptat des dels seus inicis amb un debat social previ, amb una unanimitat política, amb un plantejament social molt entès, amb una situació real de puntes molt altes de vehicles en una illa que aposta per la sostenibilitat de forma clara, que té les dimensions per poder-ho fer, i l’estructura per poder-ho tirar endavant”.

Així mateix, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, va afegir que aquesta mesura “s’aplicarà el 2019 per a donar temps de poder reforçar la xarxa de transport públic, de manera que permeti una mobilitat còmoda als que arribin a Formentera”.

Proposta de Llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a l’Illa de Formentera
Per a aconseguir la regulació d’entrada de vehicles a l’illa, el Govern de les Illes Balears s’ocuparia de la creació d’una llei que aporti la capacitat jurídica per a posar en marxa el sistema de regulació i el Consell Insular de Formentera s’ocuparia de la regulació concreta dels paràmetres que contempla la llei.

A la reunió d’ahir no es varen valorar aquests paràmetres concrets, ja que aquesta feina es farà al llarg del 2018 en paral·lel a la tramitació de la llei, però si que es varen assenyalar quins punts són els que regularia la llei, que serien els següents:
Limitar l’entrada de vehicles i la circulació de vehicles en funció de criteris mediambientals. Establir un nombre màxim de vehicles de lloguer. Potenciar l’ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat i dur a terme projectes destinats a assolir més sostenibilitat ambiental.

A més a més, s’establiria un règim inspector i sancionador per a assegurar el compliment de les mesures plantejades.

Pel que fa a la restricció de desembarcament i circulació de vehicles de motor en un període determinat, es preveuria la inclusió d’algunes excepcions, com els vehicles dels residents, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de servei públic, els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres.

La vigència d’aplicació de la llei seria a partir de l’estiu del 2019.

Rafael González, conseller de Mobilitat va afirmar que “les dades obtingudes del Pla d’aforament a la xarxa viària de l’illa de Formentera (que es pot consultar al portal de transparència de la institució a partir del 09 de febrer de 2018) i que ha recollit dades de l’agost del 2017 que s’han comparat amb les recollides el 2009, confirmen que les mesures incloses en la llei estan fonamentades”.

González va afegir que “la concreció dels paràmetres contemplats a la llei es decidiran en base a les conclusions del pla de mobilitat que està redactant el Consell de Formentera”.

Els pressupostos participatius tornen a apostar per la infància, joventut i benestar social

Foto consell entitats 7 11 2017Ahir a la tarda va tenir lloc la sessió ordinària del Consell d'Entitats de Formentera en la qual es varen presentar el resultat de les votacions dels projectes dels pressupostos participatius del 2017. La votació dels projectes va ser efectuada per 31 associacions de manera telemàtica, i ahir es va ratificar que amb els 325.000 euros de dotació pressupostària d'aquest any es duran endavant els tres primers projectes millor valorats per les associacions, i que superaven una votació de 90 punts.

Els projectes són, segons va explicar la consellera de Participació Ciutadana, Sònia Cardona, la creació d'un circuit d'exercitació per gent gran a Sant Ferran, que tindrà un cost aproximat de 100.000 € i es farà al llarg de la circumval·lació d'aquesta localitat. El segon projecte que es durà endavant serà la construcció d'un parc infantil i juvenil a Sant Ferran, que tindrà un cost aproximat de 209.000 €, i s'ubicarà en un espai de cessió pública al final del carrer Guillem de Montgrí, en la seva confluència amb el final del carrer Major. Per últim, el tercer projecte triat ha estat l'adquisició d'una embarcació de vela adaptada, pressupostada en 16.000 €.

El Consell ja ha adquirit l'embarcació de Vela, mentre que els altres projectes es duran endavant durant el 2018 "per ser de més gran abast", segons ha matisat la consellera. Sonia Cardona ha destacat que una vegada més "la priorització compartida que ha fet el Consell d'Entitats ha primat aspectes d'infància i joventut, benestar social, i persones discapacitades, un fet que dona que pensar i parlar molt bé de la maduresa associativa de forma de la qual l 'equip de Govern en pren bona nota".

La primera reunió per iniciar el procés dels pressupostos participatius de 2018 es farà en gener del pròxim any.

Les entitats presenten 28 projectes al pressupost de Formentera

Pressupost participatiu30032017Les entitats de Formentera han presentat un total de 28 projectes diferents a la sessió de pressupostos participatius que va tenir lloc la nit del dijous al Casal d'Entitats. La sessió va servir perquè les entitats coneguessin la totalitat dels projectes presentats, que si bé al principi varen ser 34, una vegada feta la fusió de projectes semblants, el número final va quedar en 28.

Una vegada coneguts aquests projectes, les entitats disposen d'un termini que acaba el dia 12 d'abril per puntuar aquests 28 projectes, amb l'objectiu d'obtenir una tria dels 10 projectes més valorats.

La consellera de Participació del Consell de Formentera, Sonia Cardona, va anunciar ahir que, una vegada estigui feta la tria dels 10 projectes principals, "els tècnics de la institució faran una valoració del cost de cada un dels treballs perquè les entitats tinguin la informació per distribuir el pressupost entre els projectes".

El pressupost dels pressupostos participatius de 2017 és de 325.000 euros. L'any 2016 el pressupost de la primera edició dels pressupostos participatius va ser de 250.000€, que s'han invertit en els dos projectes més ben valorats l'any passat: reduir les barreres urbanes a la mobilitat de persones i la millora dels parcs infantils i escolars de l'illa.

Més articles...

Pàgina 5 de 8

5

Ens trobareu a:
Carrer Mallorca, 19
07871 Sant Ferran de ses Roques
tel. 971 32 12 75 · fax 971 32 12 76
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

Revista Formentera més propera

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1