• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Acción Social Participació ciutadana

El Consell recollirà les opinions dels vesins de Sant Francesc sobre la conversió en zona de vianants de determinats carrers de la població

Al voltant d'una trentena de vesins de Sant Francesc varen assistir ahir a la reunió organitzada pel Consell Insular en el Club del Jubilat per informar-los dels projectes que s'anaven a dur a terme en la localitat i recaptar les seues inquietuds i els seus suggeriments.

En primer lloc, des de la institució insular varen anunciar que les obres d'infraestructures previstes per a enguany a la zona per als vianants de Sant Francesc i que estava previst finançar amb fons Next Generation finalment no es podrien executar, ja que va haver-hi un error de l'anterior govern insular a l'hora de sol·licitar aquestes ajudes, per la qual cosa finalment no han obtingut el finançament necessari. Aquestes obres consistien en la conversió en zona de vianants de determinats carrers, fet que va provocar la disparitat d'opinions entre els veïns presents.

Davant aquesta situació, els representants del Consell varen proposar la instal·lació d'una bústia de suggeriments perquè els vesins aportassin el seu parer sobre aquestes conversions en zona de vianants.

De qualsevol forma, els consellers presents en la reunió varen anunciar que les ajudes que no s'han pogut obtenir enguany es tornaran a sol·licitar per a l'any 2024.

D'altra banda, la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, va explicar les novetats que s'inclouran en l'estacionament regulat, la coneguda com a zona blava, tant a Sant Francesc com a la resta de l'illa. Unes novetats que passen per ampliar de 15 a 30 minuts el temps que es pot estacionar en diverses zones pròximes a establiments, que el tiquet per als residents sempre serà de tres dies i que en els mesos d'hivern només hi haurà aparcament regulat a la Savina, per la qual cosa s'elimina a Sant Francesc i Sant Ferran.

Els vesins, per part seva, varen reclamar que s'exigeixi el compliment de la normativa en matèria de tancament de locals i de música a les terrasses, que es vigili que els cotxes es pugin a les voreres, que es compleixi la normativa que impedeix que en les zones per als vianants es pugui fer càrrega i descàrrega més enllà de les 10 hores i que es controli amb policies locals l'entrada i sortida dels col·legis.

També varen sol·licitar que es millori l'estat dels parcs i un pas de vianants elevat al costat de la ronda d'accés a la carretera de la Savina.

Es va acordar finalment que es repetiria aquest tipus de reunió amb els vesins bimensual o trimestralment.

El conseller de la Mola atendrà els ciutadans a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la localitat cada dilluns d'11 a 13 hores

El vicepresident tercer del Consell Insular de Formentera i conseller de la zona de la Mola, José Manuel Alcaraz, serà cada dilluns d'11 a 13 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquesta localitat per atendre qualsevol vesí, empresari o entitat que vulgui plantejar qualsevol millora per al poble de la Mola.

El conseller ha indicat que aquesta mesura és fruit de les reunions mantingudes amb l'Associació de Veïns de la Mola, que també li va traslladar la importància de donar a conèixer que l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Mola obre cada dilluns de 9 a 14 hores perquè la gent d'aquesta localitat no hagi de desplaçar-se a Sant Francesc.

En aquesta oficina es poden tramitar tots els registres administratius que qualsevol persona pugui fer amb el Consell de Formentera. “Hem d'estar prop del ciutadà. No ens val dir que això es pot fer amb un certificat digital o des d'un ordinador des de qualsevol domicili, perquè hi ha persones que ni tenen certificat digital ni tenen ordinador i, a més, a la Mola hi ha molta gent gran, per la qual cosa aquesta oficina els dona un servei molt important”, ha assegurat José Manuel Alcaraz.

Així mateix, Alcaraz ha avançat que el Consell està estudiant la possibilitat d'implantar l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Sant Ferran “i en pròximes dates segurament tendrem notícies positives sobre aquest tema”. “Que Sant Francesc, Sant Ferran i la Mola tenguin un servei d'atenció ciutadana és molt important per aproximar l’administració al ciutadà i que no sigui sempre el ciutadà el que s’hagi d'atracar a Sant Francesc.

El president de l'Associació de Veïns de la Mola, Miquel Costa, ha qualificat de “positiva” la iniciativa del Consell Insular. “A vegades es parla d'acostar l'administració a la gent, i més enllà de paraules cal fer accions en aquest sentit, i aquesta és una bona acció”, ha assenyalat.

El Consell d'Entitats amplía el período de regulación de formentera.eco y duplica su tasa

foto 2022xii cde feco ampliat AAyer a las 19.30 horas se celebró la segunda sesión del Consell d'Entitats de Formentera para decidir la tasa y el plazo de formentera.eco, proyecto de regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla para el año 2023. En la sesión se ha aprobado mediante la votación de las asociaciones del Consell d'Entitats que el plazo de regulación se amplíe del 1 de junio hasta el 30 de septiembre y que la tasa se duplique durante todo el período de regulación y sea de: turismos 6 €/día con pago mínimo de 30 € y motos 3 €/día con pago mínimo de 15 €.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha explicado que "con esta segunda sesión se ha establecido la tasa y período a aplicar de cara al próximo verano en el que se llegará al objetivo de legislatura de reducir el techo de vehículos en un 16 % en cuatro años". "Sin embargo, continuaremos trabajando en políticas que apuestan por tener una movilidad cada vez más sostenible por nuestra isla, en la que también deben implicarse los residentes", según ha añadido la presidenta que ha asegurado que "desde la administración trabajaremos para dar alternativas con un transporte público de calidad y mejoras en la seguridad vial tanto para vehículos a motor, como para bicicletas".

Por su parte, el conseller de Movilidad, Rafael González, valoró positivamente que se amplíe el período de regulación "porque así podremos controlar mejor los meses de junio y septiembre donde hemos visto que se está incrementando el acceso de vehículos", segundo ha declarado. En cuanto a la subida de la tasa, el pasado año ya se incrementó y se siguió el pago mínimo, "y hemos conseguido resultados muy positivos, ya que se ha alargado la estancia media y se han reducido las visitas de un día", según ha destacado Rafael González que ahora espera que con los cambios aprobados por el Consell d'Entitats para el verano de 2023 "aún podamos mejorar los resultados".

Plazos
La decisión tomada ayer por el Consell d'Entitats para alargar el plazo y duplicar la tasa se llevará al pleno de enero del Consell de Formentera. La web formentera.eco se activará durante la primera quincena de febrero, momento en que se podrán realizar las primeras reservas para acreditarse para circular durante el período de regulación. Por otra parte, la modificación de la tasa deberá aprobarse inicialmente y pasar un período de exposición pública. Así se prevé que entre abril y mayo sea aprobada definitivamente y entre en vigor. Hasta su entrada en vigor, los vehículos que se acrediten pagarán el precio de la tasa aprobada para 2022: turismos 3 €/día con pago mínimo de 15 € y motos 1,5 €/día con pago mínimo de 7,5 €.

Por último, la consellera de Participación Ciudadana, Vanessa Parellada, que ha sido la encargada de moderar el Consell d'Entitats, ha agradecido a las 28 entidades que han votado su participación en el Consell d'Entitats y ha destacado que como siempre "miran por conseguir una movilidad más sostenible por nuestra isla".

Cabe destacar, que la limitación no afecta a los vehículos de los residentes de Formentera, que sin embargo sí deben acreditar sus coches o motos. Los residentes de las otras islas también están exentos de pago, pero sí que deben conseguir la acreditación para poder circular por la isla durante los meses de regulación.

13 de diciembre de 2022
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Celebració del Consell d'Entitats per decidir la taxa i el termini de regulació de formentera.eco del 2023

foto 2022xi pres for eco AAhir a les 19.30 hores es va celebrar la primera sessió del Consell d'Entitats de Formentera per presentar i valorar els resultats del projecte formentera.eco, de regulació d'entrada i circulació de vehicles a l'illa durant l'any 2022. A la sessió es van presentar dues propostes sobre la taxa i el termini de la regulació per a l'estiu 2023. El dilluns 12 de desembre es tornarà a reunir el Consell d'Entitats en una segona sessió per recollir les impressions de les associacions i aprovar mitjançant votació la proposta escollida.

La presidenta Ana Juan ha explicat que aquest ha set el quart any d'aplicació del formentera.eco i el tercer any (d'un total de quatre anys) amb una reducció en el sostre de vehicles del 12 %. "L'any que ve s'arribarà a l'objectiu de legislatura de reduir un total del 16 % en quatre anys", ha assenyalat i ha destacat que "hem de continuar treballant en polítiques que busquen l'equilibri social i mediambiental i la qualitat de vida dels nostres residents". La presidenta ha afegit que la nova contracta de transport públic "ha de suposar una millora qualitativa en el servei per als turistes i els residents".

Valoració de la regulació
El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha fet una valoració positiva dels efectes de la regulació d'aquest 2022, ja que "hi ha hagut una baixada significativa i perceptible del trànsit (8,5 % menys respecte al 2017), però encara insuficient". Segons ha afegit, "també s'ha incrementat l'estada mitjana (de 3,5 dies el 2021 a 5,4 el 2022) i s'han reduït les visites d'un dia (el 2021 eren el 40 % de les reserves i el 2022 han set el 27 %); tot i que encara són significatives, hi ha hagut una millora i pensam que ha set gràcies a l'efecte de l'increment de la taxa que es va efectuar l'any passat i que penalitzava les estades curtes amb un pagament mínim per dia de 15 €".

Rafael González també ha explicat que hi ha hagut un increment molt destacable de l'ús de la bicicleta (150 % més respecte al 2017) i el taxi (70 % més respecte al 2017). D'altra banda, també s'han recuperat els usuaris de transport públic en bus previs a la pandèmia, segons ha declarat. Amb totes aquestes dades, el conseller ha considerat que "s'ha de continuar reduint el sostre (tal com es va acordar a principi de legislatura) i s'han de continuar penalitzant les estades d'un dia".

Termini i taxa a debat
Per continuar amb la regulació, s'han presentat dues propostes que les associacions compartiran amb els seus associats i sobre les quals la pròxima setmana emetran un vot per decidir com serà la regulació de formentera.eco del 2023, segons ha explicat la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, que ha set l'encarregada de moderar el Consell d'Entitats.

Termini
Opció 1: ampliar des de l'1 de juny fins al 30 de setembre.
Opció 2: mantenir des del 15 de juny fins al 15 de setembre.
Taxa
Opció 1: duplicar la taxa del 15 de juliol al 31 d'agost, la resta de dies es manté (turismes 6 €/dia i pagament mínim de 30 €; motos 3 €/dia i pagament mínim de 15 €).
Opció 2: duplicar la taxa durant tot el període de regulació que es triï.

(Aquesta darrera proposta s'ha inclòs a petició de les associacions. El Consell havia proposat com a segona opció: mantenir la taxa actual durant tota la regulació (turismes 3 €/dia i pagament mínim de 15 €; motos 1,5 €/dia i pagament mínim de 7,5 €). Davant les peticions dels participants del Consell d'Entitats la segona opció ha quedat eliminada i s'ha canviat per la de duplicar la taxa durant tot el període).

24 de novembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell d'Entitats prepara un calendario de reuniones para que la ciudadanía determine el futuro que quiere para Formentera

foto 2022xi cde BAyer a las 19.30 h se celebró una sesión extraordinaria del Consell d'Entitats de Formentera para abrir un debate con la ciudadanía sobre el futuro de Formentera. En primer lugar, se presentó el barómetro del residente y de los negocios de Formentera. Después se realizó una puesta en común de datos, percepciones y problemáticas actuales de residentes y trabajadores/residentes. Finalmente, se abrió el debate y se acordó establecer un calendario de reuniones sectoriales para tratar las diferentes temáticas en relación al modelo de isla.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, se celebró que se abriera un debate participativo, en el que presentamos los datos del barómetro que nos ayudarán a "tomar las medidas necesarias para decidir entre todos la Formentera que queremos." "Estas medidas estarán relacionadas con la protección del territorio, del medio ambiente y del litoral, pero también nos deben ayudar a hacer efectivo el derecho de tener una vivienda digna, a seguir potenciando el medio rural y el productos local, o a apostar por la transición energética, según nos determine la ciudadanía de Formentera".

La vicepresidenta y consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, explicó que "hemos querido presentar los datos del Observatorio de Datos al Consell d'Entitats para abrir este debate con la información necesaria para tomar decisiones". En la sesión se acordó que en los próximos meses se realizarán reuniones sectoriales, abiertas a la ciudadanía, en relación a las distintas temáticas que preocupan. "Estas reuniones servirán para realizar una diagnosis de la situación actual y tomar decisiones de futuro con el objetivo de encontrar las mejores soluciones para adaptar el modelo de isla a los nuevos peligros y retos por el territorio y la sociedad formenterera", según concretó Alejandra Ferrer.

Con toda esta información que surja de las sectoriales se volverá a convocar una segunda sesión del Consell d'Entitats bajo el título la Formentera que queremos, para que con las propuestas de las sectoriales se pueda crear una hoja de ruta para sentar las bases del futuro de isla que quiere la ciudadanía, según explicó la consellera de Participación Ciudadana, Vanessa Parellada.

La consellera añadió que la sesión del Consell d'Entitats la Formentera que queremos nació en el Debate sobre el Estado de Formentera de 2021. En este debate se acordó por parte de todos los grupos del plenario instar al Consell de Formentera a trabajar conjuntamente con la ciudadanía de Formentera a través del Consell d'Entitats para iniciar un debate sobre las nuevas amenazas para la protección de Formentera tanto a nivel terrestre, como marítimo, que nos permita plantear nuevos proyectos y nuevos modelos de protección.

Barómetro del residente
El Observatorio de Datos ha realizado 671 encuestas a residentes de la isla: Como resumen:

Los residentes valoran negativamente:
• El turismo provoca más impactos negativos que positivos, especialmente en el medio ambiente y el territorio.
• El nivel de precios es desorbitado por la gran mayoría de la muestra, sobre todo en la vivienda y la cesta de la compra.
• Los salarios son bajos para hacer frente al elevado nivel de vida de la isla.
• Carencia de trabajo, servicios y negocios fuera de la temporada debido a la estacionalidad turística.
• El acceso a la vivienda, el transporte público, la sanidad, el aparcamiento y el servicio de limpieza en la isla se valora de forma deficiente.
• Incremento del tráfico rodado durante la temporada, provocando más accidentes e inseguridad vial.
• Incivismo turístico por parte de una minoría de los visitantes.
• Alargar la temporada turística tiene el peligro de sufrir mayor saturación y masificación.
• Otros destinos competidores con mejor relación calidad-precio.
• Cambio de la oferta turística que puede crear una demanda turística que perjudique al equilibrio y calidad de vida del residente.
• Nivel de precios menos competitivos debido a la triple insularidad.
• Gran afectación de la situación económica y política mundial a causa del monocultivo turístico.
• Dependencia de otras Administraciones para tomar decisiones sobre la isla.
• Consecuencia directa de las actuaciones de territorios cercanos.

Considera positivamente:
• Naturaleza, paisaje y playas únicas y singulares.
• El turismo es el motor económico, con posibilidad de nutrir otras actividades económicas que permitan su diversificación.
• El grado de satisfacción del turista es muy positivo, lo que promociona con mayor medida la isla.
• La cocina y la restauración local son elementos muy bien valorados.
• Posibilidad de ampliar la temporada turística.
• El uso de la bicicleta y la red peatonal favorece la movilidad sostenible.
• Gran presencia de espacios de importante riqueza natural y rural.
• Posibilidad de alargar la temporada favoreciendo la contratación laboral de los trabajadores.

Considera importante:
• Incrementar la conciencia y sensibilidad de la población sobre el medio ambiente.
• Seguir fomentando y potenciando la movilidad sostenible.
• Seguir con la recuperación y la potenciación del patrimonio histórico y cultural.
• Regulación de la entrada de excursionistas.
• Mejorar servicios e infraestructuras públicos.

Barómetro de los negocios
El Observatorio de Datos ha realizado 318 encuestas a empresarios/gerentes de la isla. Como resumen:

Los empresarios valoran negativamente:
• Problemática de la falta de vivienda, no permite la renovación de los trabajadores año tras año, dificultando la contratación de personal cualificado.
• Dependencia de un elevado porcentaje de trabajadores que vienen de fuera de la isla.
• Nivel de precios poco competitivo debido a la triple insularidad y coste de transporte.
• Playas sin limpieza, mantenimiento ni servicios.
• Carreteras, caminos y aceras en mal estado y sucias.
• Reforzar los servicios de seguridad con mayor personal.
• Negocios de temporada debido a la marcada estacionalidad turística
• Saturación y masificación de los meses de verano en cuanto a excursionistas y tráfico rodado.
• Marcada estacionalidad turística.
• Todo incluido turístico, afecta negativamente a la actividad comercial, restauración y de ocio y entretenimiento, salvo aquellos negocios sin relación directa con la actividad turística.

Valoran positivamente:
• Buena adaptación a las nuevas tecnologías, mayor creación de páginas webs en los negocios, uso de redes sociales, más servicio a domicilio, canales de comercialización online.
• Formentera, elevado grado de fidelización turística.
• Turistas dispuestos a pagar los precios establecidos.
• Formentera una isla con playas y naturaleza maravillosas y bien conservadas hasta el momento.

Consideran que es necesario:
• Agilizar los trámites empresariales por parte de la Administración.
• Potenciar la gastronomía local en los establecimientos turísticos y en el sector restauración.
• Posibilidad de mejora de la oferta comercial, de restauración y de los servicios innovando y diversificando en los productos y experiencias para residentes y visitantes.
• Alargar la temporada turística y que los negocios puedan abrir todo el año.
• Diversificación del producto turístico, por atraer una demanda que se interese por las actividades y productos de la isla complementando al sol y playa.

Toda esta información se encuentra ampliada a partir de hoy en la web www.observatoriformentera.cat.


3 de noviembre de 2022
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Más artículos...

Página 1 de 8

Inicio
Anterior
1

Nos encontrará en:
Carrer Mallorca, 19
07871 Sant Ferran de ses Roques
tel. 971 32 12 75 · fax 971 32 12 76
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

Revista Formentera més propera

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1