• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Espectacles i focs artificials a Formentera per rebre els reis Mags el pròxim 5 de gener

Els reis Mags d'Orient visitaran com cada any l'illa de Formentera divendres que ve, dia 5 de gener, en un itinerari que els portarà des del port de la Savina, on arribaran sobre les 17 hores, fins a la Mola, on està previst que arribin sobre les 21 hores. Després de la Savina, Ses Majestats es dirigiran a Sant Francesc, on a les 18 hores aproximadament passaran per la plaça de la Constitució, on seran rebuts per les autoritats de l'illa, que els dirigiran unes paraules per a posteriorment anar a l'església a adorar el bonJesuset. També hi haurà focs artificials durant la seua visita. Després de Sant Francesc, els Reis Mags visitaran Sant Ferran a les 19.30 hores, on també acudiran a l'església a adorar el nen Jesús. L'última parada de la visita Reial serà sobre les 21 hores a la Mola, on també està previst que es dirigeixin a l'església a fer lliurament al nen Jesús dels seus presents. Tant a la Savina com a Sant Francesc i a Sant Ferran hi haurà animació amb la música de Sound de Secà. A la Mola hi haurà un espectacle dirigit per Anakrònica.

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova els pressupostos més elevats de la seua història

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment, amb el vot favorable de l'equip de Govern, el pressupost de la institució per a l'any 2024. Uns comptes que, segons ha assenyalat el conseller de Promoció Econòmica, José Manuel Alcaraz, són els “més alts de la història” amb més de 43,5 milions, cinc milions més que els pressupostos de 2023. Alcaraz ha destacat així mateix que es tracta d'uns comptes “realistes” i amb els quals, donada la incertesa econòmica tant a escala nacional com internacional, “volem donar benestar a les famílies i als emprenedors de l'illa”. Així mateix, ha assenyalat que es vol posar en pràctica “polítiques econòmiques necessàries per créixer de manera sostenible”. Entre altres coses, aquests seran els comptes públics de la posada en marxa de la nova contracta de recollida de fems i neteja, a més de ser la de l'impuls al transport públic terrestre, que veurà incrementada la seua partida pressupostària un 34%. També seran els comptes de les ajudes als estudiants universitaris i de Formació Professional que hagin de sortir a estudiar fora de l'illa, que es veuran incrementades en un 50%. Quant a les principals inversions que reflecteixen els comptes insulars, destaquen les relacionades amb la sostenibilitat, la cultura i el turisme. En aquest sentit, Alcaraz ha assenyalat que “apostam per la sostenibilitat amb la instal·lació de panells fotovoltaics en la majoria dels equipaments municipals”. Així mateix, està prevista l'adquisició de nou vehicles d'emissions zero, la dotació de més punts de recàrrega, la instal·lació dels contenidors soterrats de fracció orgànica, les noves plantes de tractament de residus, la creació de nous centres de referència cultural, la restauració d'elements patrimonials i la realització de millores en els nuclis turístics que han quedat obsolets. Unes altres de les inversions que es duran a terme l'any 2024 són la urbanització i adequació del nucli de sa Roqueta, el sanejament des Ca Marí, les graderies i la coberta amb panells fotovoltaics del camp de futbol, l'ampliació del cementiri de Sant Francesc, la rehabilitació de l'antiga escola des Cap de Barbaria, la rehabilitació de ca ses Ferreres a la Mola i la creació de l'observatori astronòmic. També es procedirà a dur a terme, amb càrrec als pressupostos de 2024, la restauració de la Casa des Telègraf, la rehabilitació de Can Ramon, la reforma del parc de bombers, la llar d'acolliment per a menors en situació de desprotecció, la digitalització de zones comercials, la remodelació de l'entorn dels mercats artesans i els projectes de les plantes de reciclatge de l'abocador i del centre polivalent de Sant Ferran. Els pressupostos del Consell Insular de Formentera de 2024 preveuen també un increment del 13% en la partida per a ajudes a esportistes i clubs esportius, que arribarà als 433.000 euros, 75.000 euros en ajudes a l'habitatge, 50.000 en ajudes a agricultors i ramaders professionals, a més de la gratuïtat a l'escolarització dels nens de 0 a 3 anys, i tot amb un deute zero per a la institució. Al voltant del 40% del pressupost, uns 18 milions d'euros, aniran destinats al capítol de personal. Això suposa aproximadament un milió d'euros més que en els comptes de 2023 que es justifica per l'aplicació del 70% del total de l'increment pactat amb els treballadors públics per la carrera professional, mentre que es consolida la plantilla existent. L'equip de Govern no renúncia a rebre més finançament, per la qual cosa continuarà apostant per la signatura d'un nou conveni de carreteres amb el Govern central. L'equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte també al ple de la institució dels membres que formaran part de la Comissió Assessora d'Artesania durant la legislatura 2023-2027. També ha informat de l'elevació de definitiva de l'aprovació inicial de l'III Pla de la Infància i la Joventut de Formentera 2023-2027, així com del reglament intern del funcionament del Consell de Persones Majors de Formentera. Així mateix, l'equip de Govern ha donat compte a l'aprovació definitiva del projecte executiu relatiu a l'ampliació de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'edifici del Centre de Dia i de l'acceptació de la consulta preliminar del mercat en relació amb l'expedient de l'àrea de Gestió Ambiental per a la construcció d'una planta de valorització de llots i fangs de depuradora. Així mateix, ha donat compte de la resolució de Presidència de nomenar dos tècnics de l'Àrea de Gestió Ambiental i Litoral com a membres de la Mesa de Qualitat Turística de Formentera. Finalment, s'ha procedit a la lectura d'una declaració institucional amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Migrant, celebrat el passat 18 de desembre, que ha set aprovada per unanimitat.

Lorenzo Córdoba votarà a favor dels pressupostos de la Comunitat Autònoma que inclouen una inversió extra de 2,5 milions fruit de les seves al·legacions

El president del Consell Insular de Formentera, Lorenzo Córdoba, ha assegurat que el seu repte “més important per a Formentera és continuar treballant dia a dia per a aconseguir que el pacte de vint punts signat amb el Govern balear es compleixi durant aquesta legislatura”, a més de les inversions previstes en els pressupostos generals per a 2024 “i que les esmenes que vaig presentar a aquests pressupostos (que signifiquen una inversió extra de 2,5 M€ per a l'illa), siguin una realitat”. Córdoba ha manifestat que “per a aconseguir aquests objectius i desenvolupar altres futurs continuaré treballant per a Formentera com a president del Consell Insular i com a diputat en el Parlament”. “Per aquest motiu, avui dia, manifest la meva intenció de donar suport al Govern de Marga Prohens per a aprovar els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma", ha conclòs.

Virginia Rosales, guanyadora de la targeta regal de 50 euros del Black Friday a Formentera del programa Compra a Casa

El Consell Insular de Formentera i PIMEF han fet lliurament aquest matí de la targeta regal de 50 euros la jornada Black Friday a Formentera que es va celebrar el passat 24 de juny i que forma part del programa de fidelització de la patronal insular per al comerç local Compra a Casa.

La guanyadora del sorteig ha set Virgínia Rosales Ibáñez, que el divendres del black friday va usar la targeta Compra a Casa, de la qual és usuària des de 2017, a la gasolinera de Sant Ferran Petrofor. Segons han explicat des de PIMEF, aquesta jornada, 705 persones varen realitzar compres en el Black Friday a Formentera i el volum de compres a través de la targeta de fidelització va ascendir a 13.210,15 euros.

Cal recordar que totes les compres a partir de 15€ que es realitzessin en els establiments adherits a Compra a Casa participaven en el sorteig d'una targeta regalo de 50 euros. Actualment són 32 els establiments adherits al programa Compra a Casa i des de la seva posada en marxa en el 2016 s'han expedit 3.400 targetes.

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova per unanimitat instar el Govern que creï l’Agència d’Emergència de les Illes Balears per dotar correctament el servei de bombers

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat per unanimitat una proposta plantejada per l’equip de Govern per instar el Govern balear a la creació de l’Agència d’Emergències de les Illes Balears, tal com preveu la Llei 3/2006 de 30 de març, de gestió d’emergències de les illes Balears, amb l’objectiu de dotar el servei de prevenció i extinció d’incendis del Consell Insular de Formentera del personal necessari i suficient per oferir un servei de qualitat i garantir el finançament, així com millorar la coordinació entre serveis.

Així mateix, s’insta el Govern a realitzar un estudi que analitzi la càrrega real de feina que suporta el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consell de Formentera, posant com a base el context demogràfic de l’illa i l’evolució dels serveis prestats pel cos de bombers durant els últims anys a fi de proposar la composició i el dimensionament més adequat de la plantilla per oferir un servei òptim al ciutadà.

Segons ha explicat el conseller de Seguretat Ciutadana, Óscar Portas, “actualment el Consell de Formentera compta amb un cap de bombers, dos caporals i dotze bombers per realitzar totes les labors necessàries en prevenció i extinció d’incendis”, uns recursos humans que ha qualificat d’“insuficients per garantir les bones condicions de treball dels bombers i, per tant, del servei”.

Portas ha recordat que la Llei de gestió d’emergències, en la seva disposició addicional quarta, especifica que correspon a l’equip de Govern, mitjançant la conselleria competent en matèria d’emergències, impulsar les accions necessàries perquè tot el territori de la comunitat autònoma disposi d’un servei integral i homogeni de prevenció i d’extinció d’incendis i salvament, amb les prestacions humanes i adequades i els índexs similars d’eficàcia i d’eficiència a qualsevol lloc de Balears, d’acord amb les dotacions mínimes i estàndards de qualitat que es determinin.

Assenyala la Llei a més que “donades les singularitats territorials i administratives de l’illa de Formentera, el Govern de les illes Balears ha de prestar al Consell de Formentera suport tècnic, administratiu i de gestió addicionals per garantir la prestació integral dels serveis municipals en la totalitat del territori de Formentera”.

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat facultar al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa perquè efectuï el procediment administratiu que faci falta i adopti els acords d’interpretació del contracte present amb l’UTE GIREF i, així mateix, per efectuar eventuals modificacions del contracte per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en marxa i l’explotació d’algunes instal·lacions de tractament integral de residus municipals contemplada en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera (PDSGRUEF) i totes les actuacions que comporti.

D’aquesta manera, s’entendrà que per a l’Estació de Transferència de Formentera el termini de 25 anys comença l’1 de febrer de 2007 i finalitzarà el 31 de gener de 2032. Per a l’abocador de Ca na Putxa comença l’1 de maig de 2007 i finalitzarà el 30 d’abril de 2032. Quant a la planta de tractament, comença l’1 d’abril de 2021 i finalitzarà el 31 de març de 2046.

Així mateix, una vegada interpretat el còmput del terme del contracte s’haurà de procedir, en cas que sigui necessari, reequilibrar el règim econòmic i financer. També, a partir d’aquest acord, serà la Junta de Govern de Formentera, com a òrgan de contractació segons la Llei de Consells Insulars, qui adoptarà les resolucions que siguin necessàries com a actuacions intermèdies i finals a propòsit de la interpretació del contracte present i d’eventuals modificacions.

S’haurà de convocar així mateix l’equip de treball integrat per funcionaris de les dues corporacions per treballar de manera conjunta a propòsit de l’actuació present sobre la interpretació del contracte, així com per a eventuals modificacions futures, i analitzar les conseqüències econòmiques que es puguin derivar.

Finalment, s’ha acordat que abans de l’aprovació final de la interpretació del contracte pel Consell Executiu del Consell d’Eivissa, així com d’eventuals modificacions futures, s’haurà de demanar al Consell de Formentera la seva opinió, que correspondrà adoptar a la Junta de Govern.

El Ple ha aprovat al seu torn per unanimitat una proposta presentada pel Grup Gent per Formentera per instar el Govern balear a implementar les mesures necessàries per reduir les llistes d’espera i garantir a Formentera l’accés a les especialitats mèdiques més saturades i que garanteixi que les especialitats mèdiques més importants per a la salut i la vida dels malalts siguin accessibles de manera contínua a l’hospital de Formentera.

Així mateix, s’insta el Govern a implementar el servei d’oftalmologia a l’hospital de Formentera.

La consellera de Benestar Social, Cristina Costa, ha justificat el seu vot afirmatiu a aquesta iniciativa “perquè és important que tots anem a una en aquest sentit”. Encara que li consta que des del Govern balear s’està treballant sobre aquest tema, Costa ha deixat clar que “tenim el mateix dret que altres illes a tenir aquests serveis mèdics”.

El Ple ha donat llum verda, també per unanimitat, a una proposta transaccionada entre l’equip de Govern i Gent per Formentera per instar el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible de fer extensiva la bonificació del preu del servei d’autobús, tren i metro a les illes Balears. A més, s’insta el Govern balear al fet que reclami al Govern d’Espanya que l’ajuda que rebin les illes Canàries s’estengui a les Balears.

L’equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte al ple al seu torn l’aprovació de la creació d’una Junta de Govern especial per a tramitar el procediment d’adjudicació d’amarraments i fondejos en les instal·lacions de s’Estany des Peix, així com els procediments i recursos que es derivin d’aquestes adjudicacions. Aquesta Junta de Govern estarà presidida pel vicepresident tercer de la institució, José Manuel Alcaraz, i pels consellers Cristina Costa, Eva Nieto i Artal Mayans.

Un altre assumpte del qual s’ha adonat en la sessió d’avui és del nomenament de la directora de la Residència i Centre de Dia de Formentera, Carla Tur Yern, i del gerent de Promoció Turística, Leornardo Metastasio.

Així mateix, s’ha informat el Ple del nomenament dels membres que formaran part de la Ponència Tècnica d’Artesania del Consell Insular de Formentera durant la present legislatura.

Més articles...

Pàgina 1 de 139

Inici
Anterior
1

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE