• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

El Ple del Consell aprova el Pla de gestió del Patrimoni cultural

Foto sessio plenaria abrilAvui s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’abril del ple del Consell de Formentera. A l’inici ha tengut lloc la presa de possessió del seu càrrec com a conseller electe de les llistes del PP de Formentera, d’Enrique Llorens Folgado, que substitueix a Gabriela Mayans.

Seguidament, una de les propostes que ha tengut el suport de tots els grups polítics ha estat l’aprovació del Pla Insular de gestió del Patrimoni cultural de Formentera 2017- 2019 que ha defensat la consellera de Patrimoni, Susana Labrador. El pla insular de gestió del Patrimoni Històric té com a objectius establir el conjunt d’actuacions i prioritats per conservar i difondre el patrimoni històric.

A la sessió també s’ha donat el vistiplau de la proposta d'aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017, que segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, és de 12.905 habitants.

La proposició del partit socialista relativa al manteniment de les pistes d'Es Cap també ha rebut suport unànime de tot el ple, el conseller d’Infraestructures, Rafael González, ha assegurat que arranjaran la tanca i revisaran l’estat de les instal·lacions per si hi ha alguna deficiència més.

Petició de rectificació
En la part final del ple, el president Jaume Ferrer, a pregunta del PP, ha explicat que els contractes adjudicats a les l’empreses Regioplus Consulting i Consultores de Políticas Comunitarias s’han fet amb “diligència”.

El president s’ha mostrat molt molest amb José Manuel Alcaraz per haver fet publicacions a les xarxes socials com aquesta: “En Formentera vivimos en la era digital, y no, no es por las nuevas tecnologías, que son un desastre, digital por el dedo de Jaume Ferrer. Venga contratos, adjudicaciones etc. a dedo a amigos y familiares”. Si no rectifica, anirà als tribunals per posar una querella per calumnies, segons ha explicat el president.

El president del Parlament es reuneix amb els responsables del Consell de Formentera

Foto presidentsEl president del Consell, Jaume Ferrer, s’ha reunit amb el president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, que ha fet una visita a la institució insular amb l’objectiu d’apropar el Parlament de les illes a totes les Balears. Tot seguit la resta de consellers també han mantingut una trobada amb el president del Parlament i el president del Consell.

Jaume Ferrer ha agraït la visita mentre que Picornell ha fet també un agraïment especial per la celebració, el passat 7 d’abril, de la comissió d'assumptes institucionals i generals en relació a la composició del Ple del Consell Insular de Formentera a la seu de la institució insular.

Debat amb els veïns de Sant Ferran sobre el futur del nucli urbà

Foto presentacio sant ferranAhir a la nit es va celebrar una reunió amb els veïns de Sant Ferran on es va presentar el full de ruta que el Consell de Formentera ha preparat pel nucli urbà pels pròxims anys. El president del Consell, Jaume Ferrer, i el conseller d’Infraestructures, Rafael González, així com els responsables de l’empresa especialista en arquitectura, Estudi Lunar, varen presentar el projecte de futur per Sant Ferran encarregat a aquesta empresa per debatre amb els veïns la idoneïtat del mateix i aconseguir millores.

El projecte s’ha fet amb l’objectiu de crear una identitat pròpia per Sant Ferran, perquè sigui el poble de referència Cultural de l’illa. Per aconseguir-ho a l’actual ubicació de l’escola es crearà un equipament de referència del món cultural, un Centre de les Arts, que albergarà un teatre auditori, casa del poble i escola d’arts. A més, l’estudi preveu dotar a Sant Ferran d’equipament públic de referència integrat en el nou teixit urbà, que afavoreixi la trobada social i l’ús dels espais públics revaloritzant la zona.

Primeres actuacions
A la reunió es va presentar les primeres actuacions que es realitzaran a partir de l’1 de novembre de 2017 a Sant Ferran, en concret es renovaran el carrer Guillem de Montgrí i el carrer València, millorant la seva imatge i creant un espai més amable tant per les persones com els ciclistes. La circulació de vehicles es mantindrà en aquestes vies, però es canviarà el sentit de circulació perquè no es pugui travessar el poble de sud a nord, i així els vehicles es vegin obligats a agafar la circumval·lació en lloc de creuar el poble. Aquest avantprojecte ha estat realitzat per una altra empresa especialista en urbanisme, Open Fabric.

El tema de l’habitatge centra la segona sessió del debat de l’estat de Formentera

Foto votacio unanimitatAvui s’ha celebrat la segona sessió del debat de l’estat de Formentera. El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat, una proposició de Gent per Formentera, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció dels socialistes per “instar al Govern de les Illes Balears a accelerar les negociacions i accions administratives que permetin avançar en la tramitació parlamentària de la futura llei d'habitatge, tot prenent en consideració les al·legacions presentades per part del Consell Insular de Formentera”.

Aquesta proposta ha estat defensada per la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, que també ha presentat altra proposta relacionada amb l’habitatge, i aprovada per unanimitat, per “instar al Govern de les Illes Balears a incrementar l'atenció personalitzada i presencial de l'oficina de l'IBAVI a l'illa de Formentera amb cobertura de dilluns a divendres per tal d'oferir els serveis d'informació i ajuts que li són propis, i, en col·laboració amb el Consell, la gestió d'una borsa d'habitatge de lloguer per a tot l'any així com també assessorament legal, entre d'altres”.

I sense deixar el tema de l’habitatge, el plenari també ha aprovat amb el vist i plau de tots els grups polítics una proposta transaccional per instar al Consell a que en la mesura de les seves possibilitat posi sòl públic a disposició de l’IBAVI per a la construcció d’habitatge protegit destinat al mercat de lloguer social, sempre que el Govern garanteixi una partida pressupostària necessària per a la seva construcció.

Restricció d’accés de vehicles
El Ple del Consell Insular de Formentera també ha donat suport unànime a una proposta de Gent per Formentera per “instar al Govern de les Illes Balears a la cessió de l'ús al Consell de Formentera de la finca de Sa Tanca d'allà dins per restringir l'accés de vehicles de motor”. D’aquesta manera es pretén “protegir aquesta zona d’alt valor ecològic, perquè la gent pugui continuar gaudint d'aquest lloc incomparable de manera sostenible i tranquil·la”, segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ja que l’atractiu turístic del Far d’Es Cap fa que rebi una gran afluència de visitants. L’objectiu “permetre només l’entrada de persones caminant o amb bicicleta durant la temporada estiuenca”, segons ha detallat.

Sant Ferran centre cultural
El Ple del Consell Insular de Formentera, ha aprovat una proposta de Gent per Formentera, amb el suport de l’equip de Govern i el rebuig de la resta de partits per “instar al Consell a traslladar l'àrea d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell a Sant Ferran de Ses Roques per potenciar aquest nucli com a principal centre cultural de l'illa.

Promoció turística
A la sessió plenària, tots els grups polítics han donat suport a la proposta de Gent per Formentera per “instar al Govern de les Illes Balears a que,
dins l'any 2017, culmini el traspàs íntegre de les competències en matèria de
promoció turística, amb una dotació pressupostària justa i suficient que millori substancialment la proposta rebuda durant la legislatura anterior”.

D’altra banda, també ha obtingut el suport de tot el ple, la proposta de Gent per Formentera per “instar al Consell a contractar proveïdors d'energia renovable per al subministrament propi de la institució”.

Senador propi
El Ple del Consell també ha aprovat per unanimitat una proposició del Grup Socialista per instar al Consell a proposar una iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears sol·liciti la modificació de la Constitució Espanyola i dels textos legals necessaris per Formentera compti amb un senador propi.

Control del fondeig
A la sessió plenària ha sortit endavant amb suport de tots els grups, una proposició socialista per “instar al Consell a seguir treballant amb el Govern balear perquè s’ampliï el control de fondeig a tot el nostre litoral”. La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha afegit que, després de conèixer que l’assistència al fondeig i vigilància no començarà fins al juny, demanem al Govern que posi uns mitjans mínims de vigilància almenys des de principi de maig, tal i com venim reclamant fa anys.

La consellera ha afegit que aquest servei a més de controlar el fondeig té altres funcions importants “com són vigilar que no hi hagi vessaments a la mar ni party boats i donar un suport informatiu”.

Així mateix, també s’ha donat suport unànime a la proposta del PSOE de Formentera per “instar al Consell a dotar de partida pressupostària, específica i suficient, al Pla de Joventut en el pressupost de 2018”.

D’altra banda, el plenari ha aprovat una proposta transacional del PP per “instar a Autoritat Portuària a no realitzar les obres dins l’àmbit portuàri de Formentera entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, excepte en casos d’excepcional urgència”.

Una proposta dels populars que ha estat transaccionada, per l’equip de Govern, i aprovada per tots els grups, ha estat la de “instar al Consell de Formentera a seguir consensuant amb els grups de l’oposició la regularització del lloguer turístic”. A la proposició la consellera de Turisme ha afegit el terme “seguir” perquè és un consens que ja es ve produint en les polítiques turístiques, segons ha assegurat.

El ple del Consell ha donat suport unànime a la proposta de Compromís transaccionada per l’equip de Govern per “instar al Govern a impulsar un estudi de races autòctones d’animals de granja de Formentera”.

Tots els grups polítics han recolzat la proposició del grup Compromís per “instar a la demarcació de costes a fer un informe de l’estat general del nostre sistema dunar i de la dinàmica del litoral per corregir possibles mancances de protecció”, una proposició transaccionada per l’equip de Govern per completar la informació. I també s’ha donat suport de tots els partits, a la proposició del mateix grup per instar a al Consell a recuperar la gala de l’esport de Formentera.

En total s’han aprovat 15 proposicions de les 29 presentades, és a dir el 52%.

Signatura de l’acció concertada entre el Consell i ACAF per la producció de continguts de Ràdio Illa

Foto radio illaEl Consell de Formentera ha formalitzat l'acció concertada entre la institució i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa. El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el representant d'ACAF, Carmelo Convalia, han rubricat l'acord amb el qual el Consell Insular de Formentera es compromet a aportar a ACAF, durant l'any 2017, la quantitat màxima de 50.000 euros.

Amb la signatura ACAF es compromet a executar l'acció concertada que tindrà com a objectius: promoure la comunicació i la informació a tots els nivells en l'àmbit local, contribuir a l'esbargiment comunitari, contribuir a l'estímul de la vida sociocultural de l'illa de Formentera, garantint la participació dels grups socials i polítics més representatius de l'illa i també de les entitats sense ànim de lucre d'aquesta, esser un mitjà d'expressió i creativitat, fomentar la participació, promoure les expressions culturals de l'Illa de Formentera i especialment les que es produeixen en llengua catalana, difondre les expressions culturals, social, d'oci i esportives que es generin a l'illa de Formentera, col·laborar en campanyes de divulgació pedagògica o d'altre tipus que siguin d'interès per a la població de Formentera.

Per part seva, el Consell Insular de Formentera disposa de les instal·lacions necessàries per a la prestació del servei públic de comunicació audiovisual a l'edifici del Casal de Joves Centre Social "Es Molí".

Més articles...

Pàgina 118 de 134

118

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE