• Català
  • Castellano
  • English
Areas General Services Presidency

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova les retribucions dels consellers, que no varien respecte la legislatura passada

El Consell de Formentera ha celebrat aquest matí el ple d’organització, en el qual, entre altres coses, s’ha donat compte de la composició dels grups polítics i dels seus portaveus. En aquest cas, el Ple estarà compost pel Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, el portaveu del qual és José Manuel Alcaraz, el Grup Gent per Formentera, amb Alejandra Ferrer com a portaveu, i el Grup PSIB-PSOE de Formentera, amb Ana Juan en el càrrec de portaveu.

Així mateix, s’ha donat compte de la composició de la Junta de Portaveus, que estarà composta per Llorenç Córdoba, com a president, José Manuel Alcaraz i Javier Serra com a vicepresidents, i Alejandra Ferrer i Rafael González com a portaveu i suplent del Grup Gent per Formentera respectivament i Ana Juan i Rafael Ramírez com a portaveu i suplent del Grup PSIB-PSOE de Formentera.

També s’ha donat compte al ple del nomenament dels integrants de la Junta de Govern, el president del qual serà Llorenç Córdoba i els vocals Verónica Castelló, Javier Serra, Óscar Portas, José Manuel Alcaraz i Cristina Costa, a més de donar compte de les vicepresidències que tendrà el Consell, concretament tres, les quals recauen en Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

L’equip de Govern ha donat compte així mateix al ple de la dedicació dels consellers. En aquest sentit tendran dedicació exclusiva Llorenç Córdoba, Verónica Castelló, Javier Serra, José Manuel Alcaraz, Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. Javier Tur tendrà una dedicació parcial al 50 % i Artal Mayans una dedicació al 90 %.

Posteriorment s’ha donat compte de la delegació de competències de la presidència en favor de la Junta de Govern, dels vicepresidents i dels diferents consellers de l’equip de Govern, a més de donar compte del nomenament del personal eventual, en aquest cas del responsable de comunicació.

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat que les sessions es duran a terme mensualment l’últim dijous no festiu del mes que correspongui, a les 9.30 hores. També s’han creat les diferents comissions informatives permanents, que es reuniran mensualment prèviament a la celebració de les sessions del ple. Concretament hi haurà tres comissions informatives permanents: la d’Economia, Turisme, Serveis Generals i Especial de Comptes; la de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Infraestructures; i la d’Assumptes Socials, Cultura, Esports, Joventut i Participació Ciutadana. Les comissions estaran compostes per un president i cinc vocals en representació del Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, tres en representació del Grup Gent per Formentera, dos en representació del Grup PSIB-PSOE i un representant de Secretaria o Intervenció.

El Ple ha aprovat també, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, la dedicació exclusiva del president del Consell, Llorenç Córdoba, amb una retribució anual bruta de 54.000 euros en catorze pagues. També tendran dedicació exclusiva i una remuneració de 52.425 euros anuals en catorze pagues els tres vicepresidents, Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

Tendran dedicació exclusiva i un salari de 51.300 euros bruts anuals en catorze pagues Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. S’ha aprovat també la dedicació parcial del conseller Javier Tur en un 50 % amb una retribució bruta de 25.650 euros en catorze pagues. La resta del seu temps laboral el dedicarà al seu treball en el SAMU 061, dependent del Govern balear. Per al conseller Artal Mayans, el Ple ha donat llum verda a la dedicació parcial del 90 % amb una retribució bruta anual de 46.170 euros en catorze pagues.

Quant als membres de l’oposició, el Ple ha aprovat, amb el vot en contra dels grups Gent per Formentera i PSIB-PSOE, la dedicació parcial d’un 50 % per als consellers designats pels grups polítics de l’oposició (un per grup), que rebran una retribució bruta anual de 25.650 euros.

El Ple ha aprovat també delegar a la Junta de Govern les següents atribucions:

- Aprovar les bases reguladores de les subvencions.

- Establir preus públics.

- Plantejar conflictes de competències a altres administracions públiques i autoritzar l’exercici          d’accions judicials en matèries de la competència del Ple.

- Autoritzar i disposar de partides en l’àmbit de la seua competència.

- Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

- Exercir les atribucions que li assignen expressament la Llei de consells insulars o altres lleis o el reglament orgànic.

- L’exercici de la potestat sancionadora en els casos en què sigui atribuïda al Ple per la legislació general o sectorial.

- El reconeixement extrajudicial de crèdits si no hi ha dotació pressupostària.

En aquest punt, el Grup socialista s’ha abstingut, mentre que el grup Gent per Formentera ha votat en contra.

El Casal de Joves de Formentera planteja un mes d'agost replet d'activitats

El Casal de Joves de Formentera ha organitzat un bon nombre d'activitats perquè els joves formenterers passin un mes d'agost diferent, entretinguts i lluny de la tòrrida calor que previsiblement serà la constant del mes per excel·lència de l'estiu.

Les activitats començaran dimarts, 1 d'agost, jornada en la qual es dirimirà qui és el millor en el torneig FIFA 2023. Cada divendres d’agost, els dies 4, 11, 18 i 25, el protagonisme serà per al ja tradicional taller de dibuix manga, on els interessats aprendran a dibuixar els seus personatges favorits d'aquest tipus de còmics.

El dissabte dia 5 d'agost serà el moment perquè els usuaris del Casal de Joves facin un viatge en el temps a un passat bastant pròxim per rememorar els jocs de la infància. D’altra banda, el dimecres 9 serà la jornada de Kahoot, una plataforma que permet la creació de tests de qualsevol tema que es poden resoldre des del mòbil, com si fos un concurs, amb puntuacions i compaginant l'aprenentatge amb la diversió.

El dissabte dia 12, i coincidint amb el Dia Mundial de la Joventut, el Casal ha programat l'emissió del documental “Al meu jo adolescent”. El dimecres 16 els usuaris del centre aprendran a fer ninots, i el dissabte 19 de juliol tornaran les competicions esportives, en aquest cas amb un campionat de WII Sports.

El dimecres 23 serà el dia reservat per a les roses i el cinema amb la projecció d'una pel·lícula, encara per determinar, i el dissabte 26 els al·lots aprendran a fer una paella en el taller de cuina.

Una tarda d’art, el dimecres 30, serà el colofó a les activitats del Casal de Joves del mes d'agost.

El president del Consell de Formentera signa el decret pel qual nomena els consellers responsables de les diferents zones geogràfiques de l'illa

El president del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha signat el decret pel qual nomena els responsables de les diferents zones geogràfiques de l'illa, tant nuclis de població concentrada com edificacions disseminades, davant la necessitat d’establir la nova organització de la institució.

Córdoba serà l'encarregat de la zona de Sant Ferran de ses Roques. La vicepresidenta primera del Consell Insular, Verónica Castelló, serà la consellera encarregada de l'àrea des Cap, mentre que el vicepresident segon, Javier Serra, tendrà la responsabilitat de la zona des Ca Marí.

Sobre Óscar Portas recau la responsabilitat de la zona de Porto-salè, mentre que Javier Tur es farà càrrec de les àrees des Caló i es Copinar. Es Pujols i sa Roqueta seran responsabilitat d’Artal Mayans, i la Savina, d'Eva Nieto.

Finalment, el vicepresident tercer, José Manuel Alcaraz, serà el responsable de la zona de la Mola, i Cristina Costa, de Sant Francesc i ses Bardetes.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment d’algun conseller o consellera, el president assumirà de manera directa i automàtica les atribucions de la zona corresponent com a titular ple de la competència originària, sense necessitat que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

Ajuts per al foment del català en el comerç, la restauració i els serveis a Formentera

El Consell de Formentera, a través del Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL), informa que s’han convocat, per segon any consecutiu, els ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis a Formentera.

Els ajuts estan destinats a cobrir les despeses d’actuacions en català realitzades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023: retolació d’establiments i vehicles, etiquetatge, edició de material imprès i de cartes de restaurant, marxandatge, estampació sobre roba de feina i disseny de plataformes en línia (pàgines web, codis QR, etc.); amb un màxim de 1.000 euros per beneficiari.

Aquesta línia d’ajuts té l’objectiu de col·laborar amb el teixit empresarial de Formentera, “que és un sector clau per estendre l’ús del català en les activitats socioeconòmiques”, segons explica el conseller d’Educació, Cultura, Patrimoni i Seguretat Ciutadana, Óscar Portas.

Els interessats poden presentar la sol·licitud i la documentació fins al 15 d’octubre de 2023 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC). Els models normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al SAL (carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 2) o descarregar a la seu electrònica del Consell.

Les festes de Sant Jaume ompliran Formentera d’esdeveniments per a totes les edats

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, presenta les activitats organitzades per celebrar la festivitat de Sant Jaume. Formentera celebra la Diada de l’illa amb una programació que s’estén entre els dies 20 i 27 de juliol. La consellera de Joventut, Majors, Igualtat i Participació, Eva Nieto, ha convidat tots els formenterers a gaudir d’aquest ampli programa de festes que compta amb activitats de temàtica variada per a infants, joves i adults. “Enguany torna a haver-hi un cartell ple d'activitats i actuacions variades per a tota mena de públic i edats", ha recalcat Nieto, "i esperam que els formenterers i els turistes gaudeixin d'aquest ampli programa".

Nieto ha assenyalat, també, que té una il·lusió especial amb aquestes festes de Sant Jaume "perquè són les meves primeres festes com a consellera, i encara que no he pogut participar en el disseny dels esdeveniments, esper que sigui per a mi un punt de partida perquè les festes de Sant Jaume de 2024 siguin fins i tot millors que aquestes".

Activitats infantils i juvenils

La programació s’obri el dijous 20 de juliol a les 19.30 h a la plaça de la Constitució. Els més petits podran gaudir del concert d’El Pot Petit, que visiten per primer cop Formentera per presentar-nos el seu últim espectacle, “El Pot Petit en concert, festa animal!”, una festa molt animal plena de música, teatre i titelles, ideal per fer volar la imaginació tot ballant, cantant, rient i gaudint amb bona companyia.

El dissabte 22 de juliol els amants de la música podran gaudir de la Nit Jove a la plaça de la Constitució de Sant Francesc; una vetlada organitzada per l’àrea de Joventut que comptarà amb les actuacions d’Aqua, Flaco Fer, Gawchito, Lu, Tur, Day-N, Babymilo and friends. Una varietat musical que es podrà seguir en viu a partir de les 22.00 h.

Activitats culturals

El divendres 21 de juliol Formentera podrà gaudir de l’espectacle de teatre còmic de carrer, “A la fresca”, de la companyia Anna Confetti. L’espectacle s'inspira en les àvies que a les nits d'estiu sortien (i en alguns pobles encara ho fan) a prendre la fresca i comentar les anècdotes de la jornada, on qualsevol fet quotidià podia esdevenir una gran història. “A la fresca” es representarà a les 20.30 h, des del carrer de Sant Jaume fins a la plaça de la Constitució.

El dilluns 24 de juliol a les 19.00 h tendrà lloc la inauguració de l’exposició de pintura “Lieu de mémoire” d’Helena Belzer. Es podrà visitar a la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” del 25 de juliol al 5 d’agost d’11.00 h a 14.00 h i de 19.00 h a 21.00 h. Diumenge i dilluns al matí, la sala romandrà tancada.

D’altra banda, el dijous 27 de juliol tendrà lloc “Miasma”, un espectacle que combina música i teatre per explicar com es visqué l'epidèmia de pesta que assolà la ciutat de Milà l'any 1630. L’espectacle es representarà a les 20.30 h a la Sala de Cultura (Cinema).

Acte institucional, 24 de juliol

L’acte institucional de la Diada de Formentera, amb el lliurament de les distincions honorífiques de l’illa, se celebrarà el dia 24 de juliol a les 20.00 h a la plaça de l’Església de Sant Ferran amb l’actuació de Neus Boned Escanellas, Santi Boned, Mar Moreno Escandell i Úrsula Pomar Capó.

Diada de Formentera, 25 de juliol

El dia de Sant Jaume, Diada de Formentera, a les 20.00 h se celebrarà la missa de Sant Jaume a l’església de Sant Francesc. Tot seguit, cap a les 21.00 h a la plaça de la Constitució, les colles de Formentera Es Pastorells i Es Xacoters faran una ballada popular.

Actuacions musicals

Un any més, els dies centrals de les festes estaran marcats per les actuacions musicals a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.

Enguany, com a novetat, el divendres 21 de juliol, la plaça de la Constitució es vestirà de revetla popular i acollirà l’Orquestra 4 Balls, una orquestra venguda de Mallorca i creada especialment per fer ballar tots els públics tot rememorant les cançons més emblemàtiques de tots els temps.

El tradicional Jazz a la plaça tendrà com a convidat especial Oliver & Llombart Duo, el diumenge 23 de juliol a les 22.00 h.

El dilluns 24 de juliol a les 22.30 h, Macaco, la mítica banda barcelonina, presentarà el seu nou àlbum “Vuélame el corazón”, seguits de Pongo, la diva afroportuguesa del Kuduru, compositora de temes propis, que neixen de la seva experiència vital en les barriades de Lisboa i de les arrels africanes. Per acabar la nit, actuarà Axel Pi Sidonie DJ set, un clàssic de les festes de Sant Jaume, una proposta en què el bateria de la banda catalana Sidonie punxa música de ball i planteja un recorregut que parteix des dels anys seixanta fins als nostres dies.

El plat fort de les festes serà la Nit de Sant Jaume, el dimarts 25 de juliol a les 22.30 h, amb el concert de Mireia, cantautora catalana establerta a Formentera des de fa més d’una dècada, que presentarà el seu últim disc “Marge de millora”. Ressonadors, el projecte musical que recupera cançons tradicionals pitiüses en un format contemporani, torna sis anys després de la seva darrera visita a l’illa, amb un concert on no faltaran les cançons més emblemàtiques del seu repertori per celebrar el quinzè aniversari del naixement de la formació.

Activitats esportives i campanyes

L’esport també formarà part destacada de les festes patronals, que comptaran amb el Torneig de tennis i pàdel Memorial John Tunks, que se celebrarà a les pistes municipals del 21 al 23 de juliol.

Durant les festes es reduirà l’ús de plàstic d’un sol ús. Per una banda, els gots que hi ha a les barres de totes les festes, que enguany comptaran amb un nou disseny, són reutilitzables. Des del Consell de Formentera s’ha agraït a totes les associacions la col·laboració per reduir els plàstics d’un sol ús.

Així mateix, el Consell col·locarà dues fonts d’aigua pura purificada per tal que els assistents puguin disposar d’aigua de manera gratuïta, sense generar residus plàstics i per fer front a les altes temperatures de l'estiu. Una estarà situada als voltants del Centre Antoni Tur “Gabrielet” i l'altra, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, al costat de la seu del Consell Insular.

Enguany també es comptarà amb la presència de la campanya “No i punt!”. Hi haurà un punt informatiu i de suport per a la prevenció i actuació contra les agressions sexistes, així com una taula de prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies.

Per acabar, Nieto ha agraït la implicació de les altres àrees del Consell i de les associacions que hi participen i fan possible la celebració de la Diada de Formentera. També ha agraït el suport de Trasmapi, un dels principals col·laboradors d’aquestes festes

cartell sant-jaume-2023-xarxes

More Articles...

Page 3 of 138

3

Presidency

Press Office

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE