• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Servicios Generales Presidencia

El pressupost del Consell de Formentera per al 2022 ascendeix a 33.835.500 € i és un 10 % superior respecte al del 2021

Foto presentació pressupostos 2022La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, la vicepresidenta Alejandra Ferrer, i el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, han presentat avui el pressupost del 2022 del Consell de Formentera que ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4 % respecte al del 2021, que ascendia a 30.640.000 €.

Ana Juan ha assenyalat que el Consell gestionarà l'any 2022 el pressupost "més alt de la sèrie històrica de la institució per tal de seguir invertint en la millora dels nostres pobles, dels equipaments assistencials i mediambientals, i impulsant la prestació dels serveis per millorar la qualitat de vida dels nostres vesins com a objectiu primordial". La presidenta ha recordat que hem viscut un any "de gran incertesa per a tothom a causa de la pandèmia, i que des del Consell s'ha treballat per a les persones, per fomentar el teixit productiu de l'illa i sustentar famílies amb diferents línies d'ajudes, i així es continuarà fent".

Per la seua part, Alejandra Ferrer ha recordat que, tot i la difícil situació, "hem aconseguit mantenir els recursos i l'endeutament zero de la institució per continuar oferint estabilitat a la nostra economia i ajudes a les persones, famílies i petites empreses que ho necessiten". Pel que fa als pressupostos de la CAIB, la vicepresidenta ha declarat que espera que es resolguin totes les esmenes presentades per Formentera i que les partides siguin executades. Pel que fa als fons europeus, la vicepresidenta ha recalcat que "la seua arribada serà molt important, perquè d'aquests depenen moltes de les inversions que ens permetran continuar el camí cap a la sostenibilitat de la nostra illa".

El conseller Bartomeu Escandell, ha fet un repàs al pressupost del 2022 que, segons ha declarat, "és el més elevat que ha tengut el Consell de Formentera". En aquest sentit, ha assegurat que "la progressiva arribada de fons europeus per a la recuperació serà determinant dins el pròxim any". El responsable dels comptes ha dit que una altra de les característiques principals n'és "l'increment de l'estructura de personal per a la consolidació i previsió d'obertura de noves instal·lacions i serveis".

Els criteris d'inversió dels pressupostos, segons el conseller d'Economia i Hisenda, segueixen en la línia de defensa d'un model d'illa sostenible amb projectes per recuperar espais d'alt valor ambiental, com s'Estany des Peix, o de millora de mobilitat sostenible.

Inversions

D'una banda, hi ha partides reservades per ordenar i regular l'ancoratge a s'Estany des Peix, per millorar el transport públic i l'accés al parc natural (250.000 €). Així mateix, es continuarà treballant en les millores dels pobles, com ara la tercera fase del nucli des Pujols, amb la reforma del carrer de s'Espalmador, el vial d'accés a la residència o el sanejament del nucli des Ca Marí. Cal destacar també que, pel que fa a participació ciutadana, es reserva una partida de 325.000 € per als pressupostos participatius del Consell d'Entitats.

També destaca la posada en marxa de la primera residència per a gent gran una vegada finalitzat el vial d'accés i obtingut l'equipament necessari. També hi ha dotació reservada per a una llar residencial per a menors de dotze anys en situació de desprotecció, entre altres partides.

17 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 destinan 16,2 millones de euros a Formentera, un 3,7 % más que en 2021

cartell 2021 pressupostos 2022 A 2La sala de actos del Consell de Formentera ha acogido hoy la presentación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que para 2022 elevan el gasto territorializado en Formentera hasta 16,2 millones de euros, un incremento del 3,7 %, de 600.000 euros, respecto de los presupuestos 2021.

A la presentación, han asistido la presidenta del Consell, Ana Juan, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, que ha intervenido mediante videoconferencia, el director general de presupuestos, Joan Ignasi Morey, las vicepresidentas Alejandra Ferrer y Susana Labrador; y el vicepresidente Rafael Ramírez. Posteriormente, se ha mantenido un encuentro con representantes de agentes sociales y económicos de la isla de Formentera.

'Un presupuesto satisfactorio, pero no somos conformistas'

La presidenta Ana Juan ha destacado: "Es un presupuesto satisfactorio en la actual situación para Formentera, pero no somos conformistas, porque desde Formentera seguiremos reclamando, pidiendo y trabajando para que lleguen los recursos necesarios; es nuestro compromiso y estoy segura de que el Govern seguirá siendo sensibles a nuestras peticiones". Ana Juan ha resumido las inversiones más importantes en materia de sanidad como en la base del 061, en educación como la ampliación del IES Marc Ferrer, en movilidad para garantizar la conexión con Eivissa a primera y última hora. Además, la presidenta del Consell ha remarcado que durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos, se han acordado diversas mejoras a través de las enmiendas presentadas por el diputado Antonio J. Sanz, que aumentarán de forma adicional la inversión en Formentera en 2,1 millones de euros para 2022. Entre ellas, una partida para desarrollar políticas públicas de vivienda.

El director general del Govern ha "recogido el guante" y ha señalado que el Govern es especialmente sensible con las peticiones de Formentera. Posteriormente, ha explicado las principales inversiones.

El gasto territorializado, que incluye una parte del gasto total, correspondiente a los capítulos de transferencias corrientes y de capital y de las inversiones, alcanza la cifra de 16,2 millones en Formentera para 2022, principalmente por el incremento de la aportación a la financiación del Consell de Formentera (9 millones, un aumento de un millón respecto a 2021 y que supone un 83,7 % de incremento, 4 millones más, que a los presupuestos de 2015). Y también crece el volumen de inversiones en Formentera, con 4,2 millones para 2022, un aumento de 1,1 millones, entre las inversiones del sector público administrativo –las conselleries del Govern e IBSalut– y las de las empresas y entidades del sector público instrumental de la comunidad autónoma.

El incremento de la financiación de los consells insulares para 2022 se produce tanto por el aumento del anticipo para el próximo año, que constituye el grueso del sistema de financiación de los consells y que responde a la mejora de las previsiones de ingresos de la comunidad autónoma, como por la aportación de fondos extraordinarios para compensar la caída de ingresos de la otra parte del sistema, la liquidación del año 2020, a percibir en 2022.

En las políticas sociales, Salut prevé 1,99 millones por la obra de la nueva base del 061 en Formentera  (proyecto de obras, que se prevé iniciar durante 2022, una ambulancia de Apoyo Vital Básico que estará operativa todo el año las 24 horas del día, una ambulancia de Apoyo Vital Avanzado y una Unidad de Transporte Sanitario No Urgente); y también cuenta con 1,2 millones para compras, equipamiento, mobiliario, nuevas adquisiciones del Área de Salud de Eivissa y Formentera (hospitales de Formentera y de Can Misses).

En Asuntos Sociales y Deportes, el presupuesto contempla una partida de 351.000 euros para la creación de 18 nuevas plazas por personas dependientes en la residencia de Formentera. Las obras de este nuevo equipamiento han tenido un coste de 2 millones de euros. El Govern, mediante la Conselleria de Asuntos Sociales, se ha hecho cargo del 70 % del gasto de la construcción del centro, mientras que el 30 % restante está financiado por el Consell de Formentera.

En Educación y Formación Profesional, se invertirán 716.275 euros en ampliación y obras de centros públicos, principalmente en el IES Marc Ferrer (691.152 euros), y otras actuaciones menores. Asimismo, se han presupuestado 279.000 euros para la creación de nuevas plazas públicas de educación de 0-3 años en Sant Ferran y Sant Francesc, con una inversión total de 558.000 euros, así como 164.044 euros en el sostenimiento de esta red de 0-3 años y otros 142.309 euros para la digitalización de los centros educativos (aulas digitales, nuevos dispositivos y material educativo digital).

En Movilidad, para 2022 se prevé destinar 554.000 euros para un concurso que permita asegurar y garantizar que los ciudadanos de Eivissa y Formentera tendrán siempre disponible una barca de Formentera hacia Eivissa a las 6 de la mañana y una de vuelta desde Eivissa a las 22.00 horas. En políticas de vivienda pública, los presupuestos contemplan una partida de 63.288 euros para una promoción de 18 viviendas en Sant Ferran.

Por su parte, Medio Ambiente destinará 4,3 millones entre 2022 y 2024 a la construcción de un  nuevo depósito y la rehabilitación del depósito existente en la desaladora de Formentera, con una partida de 728.000 euros para 2022. Además, prevén 500.000 euros para la prueba piloto de un sistema de depósito, devolución y devolución de envases, proyecto que se ha trabajado conjuntamente con el Consell; 364.165 euros para el mantenimiento y explotación de la depuradora, 100.000 euros para inversiones en maquinaria forestal y 62.000 euros en el control de especies invasoras, bioseguridad y cambio climático.

En Agricultura, Pesca y Alimentación, se prevén 36.000 euros provenientes de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por la redacción del proyecto de optimización sostenible de los recursos hídricos, un proyecto que tiene un coste total de 1,1 millones de euros, mientras que por parte del FOBAIBA, se prevén 500.000 euros en ayudas, principalmente a los sectores primario y agroalimentario. Por su parte, se destinan 50.000 euros al proyecto de inversión de vigilancia de reservas marinas de Formentera.

En relación con Transición Energética, Sector Productivos y Memoria Democrática, el presupuesto prevé 150.000 euros para instalaciones fotovoltaicas en espacios cedidos por el ayuntamiento para autoconsumos compartidos, 6.000 euros en la monitorización de fotovoltaicas, baterías condensadoras y renovación de equipos de medida de calidad del aire, así como 110.000 euros en un convenio con la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera, y 50.000 euros de una actuación del Plan de actuación en fosas de la Guerra Civil en el nuevo cementerio de Sant Francesc Xavier.

En el ámbito laboral, se prevé destinar 1 millones a Formentera para políticas activas de empleo a distintos colectivos, a través del SOIB.

En Universidad e Investigación, las ayudas de residencia y desplazamiento a estudiantes universitarios serán de 15.378 euros y las transferencias al ayuntamiento en política lingüística, de 10.000 euros.

En Cultura, mediante fondos europeos se destinarán 186.965 euros para la restauración de Sa Casa de sa Roda, 30.000 euros para la digitalización y descripción documental de bienes de interés cultural y 4.307 euros por transferencias al Consell para la adquisición bibliográfica a dos bibliotecas. Por su parte, se prevén 75.000 euros para la Fundación Museo y Centro Cultural de Formentera.

El IBDona prevé abordar el próximo año la creación de un centro de crisis de 24 h para atender a víctimas de violencia sexual, con el Consell insular, y un servicio de acompañamiento en el hospital de referencia los 365 días del año. Por otra parte, la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) prevé la descentralización de cursos y realización en Eivissa, abiertos para Formentera, de cursos básicos de policías locales y de capacitación para el acceso a la bolsa extraordinaria de personal funcionario interino de policía.

15 de diciembre de 2021
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Ana Juan defiende una Constitución "adaptada a las futuras generaciones y que dé voz a Formentera"

foto 2021 dia constitucio BLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha defendido hoy en su discurso del acto de conmemoración del 43 aniversario de la Constitución que se debe conseguir una Carta Magna "adaptada a las futuras generaciones y que dé voz a Formentera".

En un acto institucional celebrado hoy en el salón de actos del Consell, la presidenta ha destacado: "Si queremos sociedades con la armonía y el equilibrio que nos da la democracia, necesitamos una reforma de la Carta Magna que contemple los nuevos retos que tenemos como sociedad y nos permita afrontar con garantías la realidad social".

En este sentido, Ana Juan ha señalado que "en estos años de vigencia de la Constitución, Formentera ha crecido como sociedad, ha desarrollado su autogobierno y se ha mostrado como una sociedad fuerte, implicada y preocupada por su futuro. Formentera ha alzado la voz, pero debemos darle un nuevo impulso y avanzar hacia la autonomía en la toma de decisiones"; por ello, ha continuado la presidenta, "debemos tener la figura del senador como eje que pueda trasladar las necesidades en la toma de decisiones que afecten a Formentera".

La presidenta del Consell ha abordado "los retos pendientes que tiene Formentera con los más jóvenes". "Debemos ser capaces de dejarles una isla más habitable, en la que el acceso a la vivienda no sea un lujo" y "tenemos que enfocar el futuro hasta nuestro patrimonio natural, analizando qué no hemos hecho bien los últimos años para llegar este punto de saturación y de riesgo y en los que podemos mejorar para ofrecer el futuro que deseamos".

Ana Juan ha destacado que la sociedad actual debe ser "solidaria con las personas más necesitadas, como las que llegan a nuestras costas" y ha incidido en "plantar cara ante las amenazas y el discurso del odio resucitante de nuestra memoria tiempo atrás, un discurso del odio que busca acabar con muchas de las libertades y los derechos que hemos conseguido: la igualdad, los derechos del colectivo LGTBI o cuya multiculturalidad se nutre nuestra sociedad", ha dicho.

Para finalizar el acto, el profesor de la Escuela de Música y Danza de Formentera, Xumeu Joan, y el alumno Hugo Escandell, de 6 años, han sonado la curta y la llarga.

6 de diciembre de 2021
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Hoy entra en vigor el certificado covid en Formentera como medida de control de la pandemia

El Consell de Formentera informa que el Boletín Oficial de las Illes Balears, BOIB, publica el acuerdo del Consejo de Gobierno que establece que desde hoy 4 diciembre y hasta el 24 de enero el certificado covid es necesario para poder entrar en los locales de ocio nocturno y en los bares, restaurantes y establecimientos donde se llevan a cabo celebraciones con aforo de más de 50 personas en el interior.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha señalado que la petición de certificado covid en estos establecimientos es una medida "acertada" que fue "pactada con los agentes sociales de las Islas, patronales y sindicatos, y que debe servir para poder convivir con mayor seguridad para controlar el avance de la pandemia". Además, Ana Juan ha destacado que esta medida "se aplica para disminuir la probabilidad de contagios" y también "posibilita una mayor apertura de actividades económicas de uno de los sectores más afectados por la pandemia".

Formentera, como en el resto de las llles Balears, se encuentra a nivel 1 de alerta sanitaria y en este nivel el certificado covid es necesario para acceder a los siguientes establecimientos:
-Discotecas salas de fiesta y salas de baile.
-Bares de copas o cafés conciertos y pubs.
-Establecimientos o locales donde se lleve a cabo celebraciones con participación de más de 50 personas y a las que se presten actividades de restauración y/o baile.
-Establecimientos de restauración con cabida interior para más de 50 personas, incluyendo los espacios con servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos, instalaciones deportivas, centros recreativos para personas mayores y locales de juegos y apuestas.
-Otros espacios habilitados como salas de fiesta, salas de baile, discotecas o restaurantes, con cabida interior superior a 50 personas

Ana Juan ha destacado que en Formentera, en esta época del año no hay muchos establecimientos abiertos con estas características para pedir certificado covid y ha señalado que el Consell ya se ha trasladado toda la información a la Pyme y Cámara de Comercio, ha puesto en contacto con los cuerpos de seguridad y, además, se ha vuelto a activar la campaña 'Protege Formentera, por ti y por todos!'.

El acuerdo del Govern balear establece que los responsables de los establecimientos deben controlar el acceso y que el certificado covid debe solicitarse junto con el DNI u otro documento acreditativo de identidad. Sólo una persona podrá comprobar la acreditación y no quedará ningún registro de los datos exhibidos. Los establecimientos podrán verificar el pasaporte covid en la aplicación https://verificacovid.ibsalut.es.

Por último, la presidenta ha señalado que hay que seguir siendo responsables. "Nos encontramos en una tendencia al alza del número de contagios y debemos ser prudentes y responsables; además, es necesario volver a incidir en la necesidad de la vacunación, que como se ha demostrado es la herramienta más efectiva para proteger a la población del covid".


4 de diciembre de 2021
Área de Comunicación
Consell de Formentera

cartell 2021 certificat covid 1

10 alumnos comienzan el curso de formación y empleo de monitor de tiempo libre para jóvenesde Formentera

foto 2021 inici curs formacioDiez alumnos de Formentera han iniciado el curso de ocupación y formación de monitor de tiempo libre que organiza el área de Emprendeduría del Consell de Formentera y está destinado a jóvenes de 16 a 29 años en situación de paro. El curso está subvencionado por el SOIB Formación y Empleo.

La presidenta del Consell y consellera de Emprendeduría, Ana Juan, visitó ayer a los alumnos del curso para darles la bienvenida y desearles "que este tiempo, en el que compaginarán formación y trabajo a la vez, sea muy provechoso".
El curso, que ha cubierto las diez plazas previstas en la convocatoria, conjuga las clases teóricas, que se realizan por la mañana, y las prácticas, que se realizan por la tarde en varios centros del Consell de Formentera.

26 de noviembre de 2021
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Más artículos...

Página 9 de 110

9

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1