• Català
  • Castellano
  • English
Arxiu d'Imatge i So de Formentera (AISF)

Arxiu

L’Arxiu neix amb la voluntat de complir la tasca de conservació, descripció, difusió i servei de la documentació produïda pel Consell Insular de Formentera. En aquest sentit, té dos vessants: un de caràcter administratiu, que facilita als usuaris externs i interns l’accés als documents amb valor jurídic, fiscal i testimonial necessaris per dur a terme els seus tràmits; i un altre relacionat amb els documents amb valor històric, que són testimoni de la cultura local de Formentera, i que estan a l’abast dels investigadors i de la ciutadania en general.

Entre altres tasques, el servei d’arxiu s’ocupa de: rebre, conservar i custodiar adequadament la documentació; classificar i ordenar la documentació; elaborar normes reguladores de la classificació; gestionar la documentació dels diferents departaments del Consell Insular de Formentera; elaborar inventaris, catàlegs i índexs; facilitar la consulta i l’accés a la documentació a investigadors, usuaris i estudiosos segons el marc legal; proposar l’adquisició de material necessari per a la conservació de la documentació; fer propostes d’eliminació de documentació d’acord amb el marc legal; difondre i enriquir el patrimoni històric documental de l’illa de Formentera.

L’Arxiu compta amb els següents fons documentals:

El fons del Consell Insular de Formentera, format pels documents generats per la institució en l’exercici de les seves funcions. Aquest incorpora, alhora, el fons de l’Ajuntament de Formentera.

El fons del Jutjat de Pau.

El fons de la Coordinadora d’Entitats Cíviques, donat per la directiva de l’entitat l’any 2020.

El fons de Francisca Mayans Escandell de ca ses Ferreres, format per documentació i correspondència de la seva família.

Per a qualsevol informació, podeu sol·licitar-la a través del correu electrònic arxiu@conselldeformentera.cat o telèfon 971 32 10 87 i extensió 3318.

L’horari de consultes és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

 

Arxiu Arxiu

 

Arxiu d'Imatge i So de Formentera

L'Arxiu d'Imatge i So de Formentera (AISF) és una institució amb una clara funció de suport a la recerca i a la investigació. Els seus objectius són la localització, la recuperació, la protecció, la recerca, l'estudi i la difusió de documents d'imatge i sonors que constitueixen un valor com a part del patrimoni històric de Formentera, amb la finalitat de conservar, engrandir i difondre el seu patrimoni cultural.
El fons de l'AISF s'estructura en sis seccions:
Fotografia i postals, Filmoteca general, Cartells i elements publicitaris, Documents sonors, Produccions i edicions de l'AISF i Biblioteca d'especialitat.
Tot i la seua recent creació durant l'any 2010, el centre neix amb la voluntat d'adquirir progressivament tots aquells fons audiovisuals i d'imatge relacionats amb l'illa, tant a través d'altres institucions com, de manera molt especial, a través de fons particulars.
 

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera