• Català
  • Castellano
  • English

Language advisory service

Presentació del voluntariat lingüístic del Consell Insular de Formentera

voluntariat_linguistic_11El Consell Insular de Formetera, a través del Servei d’Assessorament Lingüístic, posa en marxa el programa de voluntariat lingüístic.

El voluntariat lingüístic pretén crear una xarxa de persones catalanoparlants que vulguin mantenir converses amb persones interessades a perfeccionar els seus coneixements de català i que per motius diversos no tenen oportunitat de practicar-lo. El plantejament inicial, per tant, és la de fer partícip la ciutadania de Formentera en l’aprenentatge i millora de les habilitats lingüístiques de tota persona que desitgi practicar i millorar el seu català.

Per ser voluntari o voluntària lingüística només cal ser major d’edat i tenir, com a mínim, una hora disponible a la setmana, que és el que dura cada cita lingüística. En total, la persona voluntària es compromet a disposar d’un total de 10 hores per a cada persona usuària, és a dir, 10 cites lingüístiques. Les hores i els dies de les converses seran proposats pels mateixos voluntaris, amb l’horari dels quals els usuaris, s’adaptaran.   

Les cites lingüístiques no pretenen ser cap tutoria personalitzada ni cap mena de substitut d’una classe convencional de català, en les quals, l’alumne espera i demana ser corregit en tot moment o confia a ser alliçonat amb nous conceptes gramaticals. Contràriament, aquestes converses busquen que entre el voluntari i l’usuari s’estableixi una confiança tal que permeti converses obertes a la improvisació, a l’actualitat del moment, a interessos particulars, a aficions, etc.  

La primera cita l’estableix el SAL de Formentera, i es fa en un bar establert prèviament, per tal d’afavorir i facilitar la comoditat del primer contacte de la parella lingüística. Aquesta primera consumició va a càrrec del Consell Insular

Language advisory service

The Consell Insular de Formentera already have a Language advisory service, which every citizen who wishes may direct questions or send short texts language for review. In addition, the service also offers the possibility to translate letters from restaurants or cafes.

In the SAL (Language advisory service) also will inform you about the catalan language courses at various levels that take place throughout the island, existing subsidies for labeling in catalan establishments also the future implementation of the Language Volunteers, a program in which, whether you are Catalan speakers as if what you want is to practice and improve your catalan, I want to see.

Can find us in the Culture Area, avinguda de Portossalè s/n. To contact us, you can telephone to 971 321 275 (ext. 25) or via email sal@conselldeformentera.cat

More information:
- Direcció general de política lingüística