• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Infraestructures i serveis

Renovació d'elements de joc i feines de reparació en tres parcs infantils de Formentera

foto 2022 renovacio parcs BEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Serveis Insulars, ha finalitzat les feines de renovació del parc infantil de la plaça de les Illes Pitiüses de la Savina, ha instal·lat un nou element de joc al parc al costat de l'escoleta de sa Miranda i ha fet feines de reparació al parc de ses Bardetes.

La consellera de Serveis Insulars, Paula Ferrer, ha destacat que "s'estan fent feines de millora de manera permanent" als parcs infantils de l'illa, i que "els nous elements de jocs al parc Illes Pitiüses formen part de la renovació de tot el conjunt que s'està portant a terme els darrers dos anys, afegint, a més, nous jocs més interactius per als infants".

Al parc de les Illes Pitiüses s'ha substituït el cautxú i s'han instal·lat nous elements de jocs. En concret, una estructura de tres torres, dos ponts penjants, dos tobogans, dues escales d'accés, i una estructura de tres torres sense sostre, dos ponts penjats, dos tobogans, dues escales d'accés, un panell musical i un gronxador de triple seient. També s'ha condicionat el muret exterior. D'altra banda, al parc al costat de l'escoleta s'ha instal·lat un element de joc giratori amb quatre cordes d'escalada, que es podrà fer servir els pròxims dies.


20 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Reparació del camí de ses Vinyes

foto 2022 cami vinyesLa brigada d'Obres del Consell de Formentera ha començat aquest matí les feines de reparació del paviment del camí de ses Vinyes. Les obres es portaran a terme fins dimecres i ja s'ha comunicat als veïns que hi haurà trams on no es podrà circular. Per a la reparació del paviment es fa servir un microaglomerat de color marró. Una vegada finalitzada l'obra es repararà un tram de la carretera de Porto-salè, però amb color negre.

16 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Obres de millora i renovació al parc infantil Illes Pitiüses de la Savina

foto 2022 parc illes pitiuses AEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Serveis Insulars, ha començat la renovació del parc infantil de la plaça de les Illes Pitiüses de la Savina. Els treballs consisteixen en la substitució del terra de cautxú i la instal·lació de nous elements de jocs.

En concret, s'instal·larà una estructura de tres torres, dos ponts penjants, dos tobogans, dues escales d'accés, un panell musical i un gronxador de triple seient.

També s'està condicionant el muret exterior. Les feines de millora, que tenen una durada d'una setmana, no afectaran la zona de gespa artificial, cal·listènia i la cistella.


22 d’abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Procés d'adjudicació de la licitació per a la cessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera

El Consell de Formentera informa que el procés d'adjudicació de la licitació per a la cessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera s'està portant a terme sota la normativa vigent. Tot concurs públic fet per l'Administració es fonamenta en la Llei 9/2017 de contractes de les administracions públiques, que recull els principis comunitaris del Tractat de la Unió Europea i de la Directiva 2004/18/CE. Els principis manifests d'aquesta normativa són la lliure competència, la llibertat d'accés als licitadors, publicitat i transparència del procediment i igualtat de tracte dels licitadors.

El Consell vol recordar que les adjudicacions del concurs públic es regeixen sota els principis establerts en els plecs tècnics i administratius oferts, els quals no han rebut cap impugnació durant el procediment en curs.

Respecte al pes específic de l'oferta econòmica en el concurs d'adjudicació, el Consell recorda que en el cas concret dels quioscs, l'oferta econòmica suposa un 35 % del total del màxim de 100 punts, mentre que l'oferta tècnica ha estat d'un 25 %, i la de les millores en la gestió ambiental del servei, un 40 %. En aquest sentit, el Consell assenyala que s'introdueixen millores en l'aspecte mediambiental i social de les instal·lacions (materials, ús d'energia renovable, depòsit d'aigua...), millores en igualtat de gènere, seguretat, higiene... Així mateix, totes les ofertes han presentat una carta de preus tancada que hauran de respectar, i que en tots els casos inclou que les botelles d'aigua de fins ½ litre tendran un cost d'1 €. Totes aquestes mesures s'adopten per preservar el model dels quioscos de platges.

Pel que fa a les ofertes econòmiques presentades, el Consell assenyala que, tal com marca la llei, no es pot limitar el sostre de licitació i que les alçades econòmiques s'han d'acompanyar d'un informe econòmic justificatiu que acrediti la viabilitat econòmica de l'oferta. En aquest sentit, la comissió de govern demana a la mesa de contractació que revisi la validesa dels informes de viabilitat econòmica de cadascuna de les ofertes i també que demani un acta de titularitat real a les empreses.

Finalment, des de l'equip de govern es vol reconèixer la feina dels tècnics de l'administració així com la seva independència durant tot el procés administratiu. També es vol agrair als gestors que han tengut els quiosquets de platja fins ara la feina que han fet i el tracte que han donat tant als visitants com als residents de la nostra illa durant tots els anys que han estat al capdavant d'aquests negocis.

12 d' abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Obres de reparació dels carrers del parc Illes Pitiüses de la Savina

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Serveis Insulars, informa que demà comencen els treballs de reparació dels dos carrers que envolten el parc Illes Pitiüses de la Savina. Els treballs, que no afecten les carreteres PM 820 i PM 820-2, consisteixen en el fressat, asfaltat i pintura del paviment. Els treballs tenen una duració prevista d'una setmana, aproximadament.

14 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 1 de 19

Inici
Anterior
1

Ens trobareu a:
C. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
infraestructures@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1