• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board

Anunci acord de la Comissió de Govern de resolució de l´expedient PS TUR 21/2020

Anunci acord de la Comissió de Govern de resolució de l´expedient PS TUR  21/2020

Certificat de l'cord adoptat per la Comissió de Govern del dia 6 de juliol relatiu a la tercera remesa d'ajuts a empreses afectades per les conseqüències de la COVID-19

Certificat de l'cord adoptat per la Comissió de Govern del dia 6 de juliol relatiu a la tercera remesa d'ajuts a empreses afectades per les conseqüències de la COVID-19

Anunci resolució procediment sancionador en màteria de turisme PS TUR 2/2020

Anunci resolució procediment sancionador en màteria de turisme PS TUR  2/2020

Modificació del pla estratègic de subvencions per als anys 2020-2021 del Consell Insular de Formentera, a propòsit de modificar dues línies d’ajudes d’educació

Modificació del pla estratègic de subvencions per als anys 2020-2021 del Consell Insular de Formentera, a propòsit de modificar dues línies d’ajudes d’educació

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la intervenció de l’administració en la instal·lació, accés i exercici d’activitats i per autoritzacions temporals d’establiments

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la intervenció de l’administració en la instal·lació, accés i exercici d’activitats i per autoritzacions temporals d’establiments

More Articles...

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)