• Català
  • Castellano
  • English
Regulación de s'Estany des Peix

Regulación de s'Estany des Peix

El Consell de Formentera regularà per llei els fondejos i amarraments a s’Estany des Peix

El president del Consell Insular de Formentera, conseller de Litoral i diputat autonòmic per la pitiusa del Sud, Llorenç Córdoba, ha aconseguit que, en virtut de Llei del Parlament, s'estableixi que sigui la mateix administració insular la que reguli s’Estany des Peix. Córdoba ha pactat amb el Govern balear que s'inclogui en el Pressupost General de la Comunitat Autònoma una disposició addicional, en aquest cas la novena, per la qual s'especifica que serà el Consell Insular de Formentera al a qui correspongui, entre altres actuacions, “l'aprovació del reglament pel qual es regula el fondeig, el règim jurídic de les instal·lacions, el compliment d’aquest i la tramitació del règim sancionador de les instal·lacions d'amarrament a s’Estany des Peix”. Així mateix, correspondrà al Consell formenterer l'elaboració i l'aprovació de l'Ordenança per al cobrament dels ingressos derivats dels amarraments i dels fondejos. Aquesta aprovació és fruit del treball realitzat pel conseller de Litoral, Lorenzo Córdoba, amb l'assessorament jurídic del secretari de la institució, i ratifica “la voluntat plena del Consell Insular de protegir i regular la competència que té per a aprovar el reglament que gestionarà el fondeig a s’Estany” independentment del text del reglament aprovat de manera inicial en el seu moment. Aquesta disposició addicional als Pressupostos de la Comunitat Autònoma per a 2024 suposa, en el fons, que existirà, previst per Llei, una “cogestió” al Parc Natural “en un àmbit de tant interès per al Consell de Formentera com és el de regular el fondeig a s’Estany des Peix”, ha afirmat Córdoba. Com a primera conseqüència d'aquest acord entre Consell i Govern, el reglament que reguli aquest enclavament del Parc Natural de ses Salines l'aprovarà definitivament l'administració de Formentera, i així vendrà establert per Llei. “Això acredita plenament la capacitat del Consell Insular d'aprovar una reglamentació de tan ampli abast i significació, com la que es pretén, per a la gestió ambiental de s’Estany des Peix”. “És una decisió molt important que demostra el valor i l'interès que té aquest espai tant per a la protecció mediambiental com per a la protecció patrimonial (pels valors relatius a escars existents, amarraments tradicionals, etc.)” per a l'illa de Formentera, ha sentenciat el conseller de Litoral i president insular. Cal recordar que, fins al moment, les competències eren del Govern balear, que, mitjançant Conveni, va atribuir part d'aquestes competències al Consell, per a l'estricte àmbit del fondeig a s’Estany. Gràcies a aquest acord, hi haurà una cogestió real d'aquest enclavament i el Consell disposarà de competències pròpies per a la seva gestió, reconegudes per Llei.

La Conselleria de Litoral compta ja amb un informe sobre les deficiències dels amarraments ecològics de s’Estany des Peix

El Consell Insular de Formentera ja compta amb un informe que va encarregar el president i conseller de Litoral, Lorenzo Córdoba, sobre l'estat dels amarraments ecològics i el pantalà flotant de s’Estany des Peix, després de l'onada d'incidents que es van sofrir durant els últims temporals i que es van saldar amb un bon nombre d'embarcacions que es van deixar anar d'aquests amarraments. Aquest estudi pretenia reflectir la realitat actual d'aquests amarraments i, per això, un grup de bussejadors ha comprovat l'estat dels amarraments ecològics, ha realitzat proves de càrrega i ha elaborat un estudi al mínim detall de la situació. Segons ha explicat Córdoba, amb aquest informe “ja tenim una informació real i actualitzada de com està tot i una sèrie de recomanacions per a fer que el fondeig en s’Estany, tant en els amarraments ecològics com en els pantalans, sigui molt més segur i evitar en la mesura que sigui possible, amb les infraestructures que hem heretat, que hi hagi més problemes”. Els treballs han consistit a revisar tots els punts d'amarrament en boia en fondejos de baix impacte, els punts d'amarrament en pantalà, així com l'estructura del pantalà i els seus elements d'ancoratge al fons. Els treballs s'han realitzat amb un equip de cinc bussejadors amb embarcació de suport i han durat set dies de presa de dades (mesuraments, comprovació de l'estrenyi dels grillons, estat de l'ancoratge). Uns treballs als quals ha afectat el mal temps, per la qual cosa s'han allargat més del que es preveu inicialment. S'han realitzat proves de càrrega en punts aleatoris dels fondejos de baix impacte. Això consisteix a col·locar globus elevadors amb dues tones de força de tir directament sobre l'ancoratge. S'han elaborat fitxes tècniques amb les dades per cada punt d'amarrament, també s'han pres imatges de vídeo de cada punt. S'ha comprovat el desgast de tots els elements (boia, cadena, ancoratge, grillons). Amb les dades obtingudes s'ha elaborat un informe amb les deficiències trobades, així com una sèrie de propostes i mesures correctores per a millorar la seguretat de la instal·lació. Amb els resultats que es desprenen d'aquest informe la Conselleria de Litoral podrà fer front a totes les actuacions necessàries perquè no es repeteixin els esdeveniments dels últims temporals.

Wifi  Formentera