• Català
  • Castellano
  • English
Participació Pública en Projectes Normatius

Projectes Normatius

Participació Pública en Projectes Normatius

Us comunicam que el Govern de les Illes Balears, a través del Portal de participació ciutadana, du a terme un procesoos participatius mitjançant els quals tots els ciutadans i les ciutadanes poden informar-se i incorporar les seves propostes i suggeriments durant el tràmit d'informació pública sobre:
 
 
 

 
Projecte de decret de principis generals sobre el procediment d’autorització de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Autònoma de les Illes Balear
 

Aquest procés participatiu està obert des del 26 de juny de 2024 fins al dia 16 de juliol de 2024.

Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:

  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.

  * A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.

- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).

Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:

 

 

Català:
 
Castellà:
 
 
Avantprojecte de llei de gestió i modernització de les àrees de promoció industrial de les Illes Balears
 
Aquest procés participatiu està obert des del 26 de juny de 2024 fins al dia 16 de juliol de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
  * A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:
 
Català
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
 

 
Projecte de decret del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears.
 
Aquest procés participatiu està obert des del 11 de juliol de 2024 fins el dia 31 de juliol de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
  * A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
 Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:
 
Català
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
 

 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres d’ensenyaments artístics superiors no universitaris de les Illes Balears
 
Aquest procés participatiu estarà obert des del 9 de juliol 2024 fins el 29 de juliol de 2024.
Les aportacions podran presentar-se:
- De forma telemàtica:
  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
  * A través de la Seu electrònica del GOIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
Tota la informació es trobarà disponible accedint en el següent enllaç:
 
Català:
Castellà:
 

 
Avantprojecte de llei de gestió i modernització de les àrees de promoció industrial de les Illes Balears.
 
Aquest procés participatiu està obert des del 26 de juny de 2024 fins el dia 16 de juliol de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
  * A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:
 
Català:
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
Castellà:
https://www.caib.es/sites/participacio/es/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
 

 
Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla Especial de Sequera de les Illes Balears.
 
Aquest procés participatiu està obert des del 6 de juny de 2024 fins el dia 19 de juny de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
  * A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:
 
Català:
Castellà:
https://www.caib.es/sites/participacio/es/consulta_pravia_a_lelaboracia_de_normativa/
 

 

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear.

Aquest procés participatiu està obert des del 6 de juny de 2024 fins el dia 19 de juny de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
  * Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
  * A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:
Català:
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
Castellà:
https://www.caib.es/sites/participacio/es/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
 

 
Avantprojecte de llei d'atenció primarenca
 
Aquest procés participatiu estarà obert des del 22 de maig de 2024 fins al dia 11 de juny de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
* Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
* A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
 
Tota la informació es trobarà disponible, dins el termini esmentat, accedint en el següent enllaç:
 
Català:
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
Castellà:
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/
 

 
Projecte de decret pel qual s'estableix el règim d'admisió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Auònoma de les Illes Balears.
 
Aquest procés participatiu està obert des del 26 d'abril de 2024 fins el dia 17 de maig de 2024.
Les aportacions poden presentar-se:
- De forma telemàtica:
* Mitjançant el formulari web habilitat per aquest procés participatiu sense necessitat de disposar de certificat electrònic.
* A través de la seu electrònica de la CAIB. Sistema que emetrà el corresponent justificant de presentació per registre electrònic, però que requerirà la utilització de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent.
- De forma presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal (únicament les persones físiques).
 
Tota la informació es troba disponible accedint en el següent enllaç:
 
Català:

Castellà:

https://www.caib.es/sites/participacio/es/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa_0/

 


Wifi  Formentera

Ràdio Illa

Revista Formentera més propera

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1