• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Notícies

Formentera demana col·laboració al Govern balear i als propietaris de lloguers turístics per aturar la proliferació de la covid a l’illa

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviat una carta a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, per tornar a reclamar “que es destinin efectius per realitzar inspeccions de Treball i Salut a la nostra illa, tant en horari diürn com nocturn, pels motius habituals pels quals es realitzarien en una temporada «pre-covid», així mateix també s’ha demanat al servei em inspecció del emergències, que treballen a la resta d’illes, ajuda per controlar el compliment de les mesures en relació a la covid-19”.

Ens trobam amb una situació molt complicada en la qual a les normatives i ordenances municipals s’hi afegeixen totes les relacionades amb la covid, sumant-hi a més una gran afluència de persones que no va acompanyada d’un nombre suficient d’efectius per a controlar el compliment d’aquestes mesures, normatives i ordenances. Les restriccions d’horaris als establiments sense disposar d’eines de control i normatives que permetin sancionar de manera efectiva està suposant greus problemes d’aglomeracions sobretot a les platges i zones urbanes, però l’opció de tancar-les sense efectius només trasllada el problema a les cases, hotels i blocs d’apartaments on la gent continua celebrant, segons recull la missiva.

Coordinació
Des del Consell de Formentera s’ha posat en comú la feina de l’àrea d’Ordenació Turística i Policia Local perquè els agents disposin de totes les dades dels propietaris d’habitatges de lloguer turístic. Així en el cas de que s’estigui fent una festa il·legal a algun habitatge turístic, la policia podrà obtenir a través dels propietaris el contacte, de les persones que han fet la infracció, per interposar una sanció amb posterioritat. Si el propietari no facilita les dades en darrer lloc la sanció recaurà sobre ell. “Volem fer una crida als propietaris d’habitatges turístics per demanar la seva ajuda per poder controlar la proliferació de festes a cases i així acomplir amb la normativa sanitària vigent i tractar d’aturar la proliferació de la covid a l’illa”, ha declarat Alejandra Ferrer.

Botellades
Pel que fa a la proliferació de botellades o aglomeracions a platges, la presidenta ha demanat al Govern balear agents covid a l’illa “perquè aquests agents puguin anar als llocs on es produeixen aglomeracions de manera habitual i informar abans de que succeeixin”. A banda dels problemes que hi ha a l’àmbit terrestre, “també ens preocupa molt la presència, novament, de «party boats» i embarcacions que es dediquen a la venda d’alcohol tant a la mar, com baixant a les platges” ha afegit la presidenta a la carta adreçada al Govern balear.

Per últim, Alejandra Ferrer ha destacat que el servei de la Guardia Civil ha ampliat i reforçat els recursos amb Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i Guàrdia Civil de Trànsit, que es coordinen amb la Policia Local, però que es segueix necessitant més suport a causa de la situació excepcional i així ho ha traslladat també als responsables de les forces de seguretat.

30 de juliol del 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Celebració del ple de juliol del Consell de Formentera

Avui s’ha celebrat el ple ordinari del mes de juliol del Consell de Formentera. Al ple, s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics la proposta d’aprovació inicial del nou Reglament del parc de patinatge. La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, ha explicat les principals normes que regeixen en aquest equipament on “l’entrada és lliure, els menors de dotze anys han d’anar acompanyats, i s’han de complir les normés d’ús i fer servir les pistes de patinatge només amb material adequat, com ara, monopatí, patinet, patins i bicicletes BMX. Així mateix, és obligatori l’ús d’un casc, genolleres i colzeres homologats i es prohibeix patinar sense el calçat adequat, jugar-hi a la pilota, l’entrada d’aliments i envasos de vidre al recinte (excepte aigua o begudes isotòniques), fumar en tot el recinte, llençar-hi escombraries ni restes de cap tipus, entre d’altres normes per fer un bon ús de les instal·lacions. Tampoc no és permès asseure’s a la vora del bol, ni al caire de tota la pista ni al seu interior.”

La consellera ha avançat que la pròxima setmana s’instal·larà una cartell de grans dimensions amb un resum i gràfics de les principals normes que s’han d’acomplir perquè tots els usuaris les coneguin de manera fàcil. “Des de l’obertura del parc de patinatge es varen instal·lar uns cartells amb les principals normes, que s’han redactat comptant també amb el suport dels usuaris que han traslladat les seves necessitats i valoracions als responsables del Consell. El proper cartell serà més gran i més visual”, ha assenyalat Parellada.

Manca de cobertura
D’altra banda, també s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern de Gent per Formentera i PSOE, i de la oposició, una proposta relativa a la reiteració de problemes cobertura telefonia mòbil que hi ha a la nostra illa per: “Instar les administracions competents i a les companyies a emprendre les accions necessàries i dins les respectives competències per tal de resoldre al més aviat possible la manca de cobertura mòbil de tota l’illa de Formentera”.

Aquesta proposta ha set defensada per la també consellera de Noves Tecnologies, Vanessa Parellada. “A Formentera, on la triple insularitat marca la nostra vida personal, familiar i laboral, les comunicacions i les noves tecnologies resulten imprescindibles per poder accedir a serveis que en altres territoris hi són presents o més propers i, per tant, permet no perdre oportunitats ni competitivitat. Un fet que ha cobrat més importància en el context de la pandèmia”, segons ha argumentat Vanessa Parellada, que ha assegurat que amb el suport de tot el Ple, des de l’àrea de Noves Tecnologies, “tendrem més força per reclamar que la cobertura mòbil sigui de qualitat i arribi a tota l’illa”.

Pla d’aplicació dels llots de l’EDAR
D’altra banda, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics, instar la conselleria de Medi Ambient del Govern balear a desenvolupar un pla d’aplicació dels llots de l’EDAR de Formentera, consensuat amb el Consell i que doni compliment a la normativa establerta al Pla Director de Residus no perillosos.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “el Consell ha rebut reiterades queixes dels vesins de la Mola per l’aparició de mosques i males olors pels fangs de l’EDAR vessats en aquesta àrea i no hem tengut constància de la comunicació prèvia de l’aplicació dels llots a les terres de Formentera”.

El conseller ha defensat que “la reutilització d’aquest fang és un bon ús per a l’economia circular del residu, i per a la reutilització al sector agrícola, però això no pot suposar una molèstia i problemes per als vesins i la salut pública”.

Altres propostes
El Ple del Consell també ha aprovat per unanimitat tres propostes de Sa Unió:
 
La primera proposició aprovada ha set relativa a la millora del ferm i de la vigilància del pàrquing de sa Senieta amb la qual s’insta: el Consell de Formentera a millorar i condicionar el ferm de l’aparcament de sa Senieta, així com revisar la senyalització vial horitzontal i vertical i a reforçar les mesures de vigilància per controlar la capacitat d’aparcament.

La segona proposició aprovada de Sa Unió ha set relativa al Consell Assessor de Dret Civil amb la qual es sol·licita al Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, i per extensió al Consell Assessor de Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera, un informe on es detalli quines repercussions suposa sobre la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears i més en concret, sobre el Llibre III sobre Disposicions aplicables a les Illes d’Eivissa i Formentera, la “Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego” del Govern de l’Estat, a efectes de determinar la seua constitucionalitat i, si de cas, instar a formular pel Govern de les Illes Balears i/o pel Parlament de les Illes Balears el corresponent recurs d’inconstitucionalitat i, si de cas, el conflicte en defensa de l’autonomia local per aquest Consell Insular.
 
Finalment, s’ha aprovat una proposició del grup de l’oposició relativa a la venda ambulant per instar el Consell a millorar l’actual ordenança que regula la venda ambulant per fer-la més efectiva, amb sancions més elevades, a part d’altres modificacions de fons.

Compareixença Ana Juan
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Majors, Comerç i Emprenedoria, Ana Juan, ha fet avui la seva compareixença per explicar la feina desenvolupada per les àrees que dirigeix. Juan ha assenyalat que els darrers mesos “hem centrat els nostres esforços a atendre l’emergència sanitària i minimitzar l’impacte que ha tengut en l’economia de les persones més vulnerables, autònoms i empreses, la deriva econòmica d’aquesta pandèmia”.

Ana Juan ha explicat que s’ha treballat a l’àrea d’Emprenedoria per facilitar l’ocupació i formació a persones en situació d’atur; també a l’àrea d’Habitatge, on s’han posat en marxa per primera vegada ajudes al lloguer i que precisament “ja s’ha aprovat la segona convocatòria”. Respecte al Comerç, la consellera ha destacat les campanyes llançades al llarg de tot l’any amb la col·laboració dels comerços de l’illa, així com la bonificació de taxes. Sobre l’àrea de Majors, Juan ha assenyalat que durant el temps que els clubs han estat tancats s’han fet obres de millora i manteniment i s’han començat a instal·lar desfibril·ladors per tenir uns clubs cardiosegurs.

30 de juliol de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera sanciona més de 150 vehicles de lloguer durant el mes de juliol

foto 2021 sancions vehiclesEl Consell de Formentera, a través de les àrees de Mobilitat i Interior, informa que durant el mes de juliol s’han retirat onze vehicles de lloguer de l’aparcament dissuasiu de la Savina, situat enfront de la plaça de les Illes Pitiüses. Aquests onze vehicles s’han traslladat al dipòsit municipal de vehicles per no tenir el tiquet que els autoritza a estacionar en aquesta zona. La sanció, interposada pels agents de la zona blava, és de 90 € més el servei de grua. A més, es dona la circumstància que els onze turismes no estaven identificats com a vehicles de lloguer, fet pel qual s’enfronten a altra sanció que pot ser de fins a 1.000 € i tampoc tenien acreditació de formentera.eco per circular o estacionar a Formentera, pel qual s’enfronten a una altra sanció d’entre 1.000 i 10.000 €.

D’altra banda, durant el mes de juliol la Policia Local ha aixecat 140 actes a vehicles de lloguer estacionats en aparcaments públics de la Savina i Sant Francesc, quan aquests no estaven llogats. Per aquesta denúncia s’enfronten a una sanció, segons la gravetat pel nombre de vehicles d’una mateixa empresa, d’entre 1.000 i 30.000 €. Igual que en l’anterior cas tampoc estaven identificats com a vehicles de lloguer, fet pel qual s’enfronten a altra sanció que pot ser de fins a 1.000€, ni acreditació de formentera.eco per circular o estacionar a Formentera, pel qual s’enfronten a una altra sanció d’entre 1.000 i 10.000 €.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que aquestes accions s’inclouen en una campanya de control estival per “donar compliment a la regulació de formentera.eco i a les ordenances municipals d’aparcament, que al final volen evitar la saturació de vehicles a l’illa i també dels aparcaments públics”. Ara des de l’àrea de Mobilitat es tramitaran aquests expedients sancionadors.

29 de juliol de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Un estudi sobre l’afecció de microcomponents en la posidònia, guanyador de la convocatòria del SPP amb un pressupost de 112.000 euros

cartell 2021 sppEl Consell de Formentera, a través de de les àrees de Medi Ambient i Turisme, informa que el projecte ImPeFora, de la Universitat de les Illes Balears, ha estat el guanyador de la convocatòria del concurs del Save Posidonia Project, que enguany compta amb un pressupost de 112.000 euros.

El projecte analitzarà l’impacte dels contaminants emergents sobre la posidònia; és a dir, aquells contaminants que no són detectables a primera vista com ara les microperles de productes cosmètics i de neteja, la degradació de plàstics de major dimensió o els components de cremes solars. Així, s’estudiarà els efectes i impactes d’aquests contaminants emergents en la planta marina.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que el projecte de la UIB suposa “un avenç en els estudis fets sobre la posidònia, ja que analitzarà els efectes dels contaminants emergents que, com assenyalen els responsables del projecte, poden arribar a ser més nocius en penetrar directament en les membranes cel·lulars”. Sanz ha recordat que el passat mes d’octubre el Ple del Consell va aprovar promoure la reducció de la compravenda i ús de les cremes solars que contenguin productes nocius per al medi marí i que es va instar els governs balear i de l’Estat perquè impulsassin i redactassin una normativa per acabar amb la fabricació i comercialització d’aquests tipus de cremes solars.

En aquesta segona convocatòria del SPP, s’han presentat un total d’onze projectes. Cal recordar que en la primera edició es va finançar els projectes presentats per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i pel grup ecologista GEN-GOB.

Save Posidònia Project és un projecte marc pioner en el mar Mediterrani occidental que neix del desig del Consell Insular de Formentera (Illes Balears) de promocionar el turisme sostenible i llançar un pla d’acció per recaptar fons que aniran destinats exclusivament a la conservació de la planta marina Posidonia oceanica.


29 de juliol de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 1 de 295

Inici
Anterior
1

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat