• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile Public exhibition projects
Consell Insular de Formentera
Up

Public exhibition projects

C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera

C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020)

C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019)

Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019)

2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris

C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1)

Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera”

Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera

Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)”

Projecte Urbanització UA-POL 03

Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera

C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes

C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)”

C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera

Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera

C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina"

Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)”

Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II

Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera)

Projecte Remodelació voreres de la Savina

Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)"

Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera

Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals

C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera

Projecte "Variant Sant Ferran oest"

Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador.

Anuncio Proyecto urbanización "Circunvalación Es Pujols, Formentera"

Anunci exposició projecte Instal·lació de contenidors soterrats 2ª fase

Anuncio exposición proyecto "Variante zona escolar Sant Francesc"