• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Educació i Cultura
Consell Insular de Formentera
Up

Educació i Cultura

Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmiques per participar en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o en el programa digitalització pel curs 2020-2021

Convocatòria i bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmics per a l’adquisició d’equips informàtics per pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la covid-19

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentaria, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2021

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2021

Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2021

Atorgament d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019

Aprovació d'ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera 2019-2020

Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020

Anunci de l’atorgament de les ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de les festes durant el període comprés entre novembre 2019 i octubre 2020

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2018-19

Aprovació inicial de la concessió d’una ajuda econòmica a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre període de novembre 2019 fins octubre 2020

Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2020

Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2019-2020

AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2020

Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020

Ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2018-2019

Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020

Aprovació inicial de la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació República de la Cultura, per a la organització del Projecte Cultural Barnasants a l’illa de Formentera i la programació d’artistes formenterers al Barnasants per a l’any 2020

Condicions tècniques per a la gestió de la barra per a les Festes de Nadal 2019-2020 a l'envelat

Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019

Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera

Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019

Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019

Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018

Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019

Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019

Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18

Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019

DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019

Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars

Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes

Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018

Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018

Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017

Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018

Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes

Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera

Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018

Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019

Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019

Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera

Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019

Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019

Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018

Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018

Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions

Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018

Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes

Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB

Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió

Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017

Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera)

Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell"

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes

Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017

Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017

Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017

Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar

Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018

Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018

Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018

Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018

Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017

Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017

Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017

Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017

Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017

Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural

Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016

Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017

Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds

Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques

Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes

Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16

Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera

Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera

Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF)

Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera

Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016

Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016

Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016

Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016

Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016

Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera

Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015

Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015

Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015)

Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015)

Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda

Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda

Tràmit d'informació pública de l'aprovació del Pla insular de gestió del patrimoni cultural de Formentera, per als anys 2015 i 2016

Ajuts per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'Illa de Formentera, curs 2014-2015

Beques d'estudis superiors per a estudiants a Formentera, curs 2014-2015

Aprovació de la concessió d'ajuts de les beques d'estudis superior per a estudiants de Formentera, Curs 2013-2014

Aprovació de la concessió d'ajuts per llibres de text per al curs 2013/2014

Adhesió del Consell Insular de Formentera a les activitats programades amb motiu de l’Any Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria

Requeriment dels ajuts per la convocatòria de beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2013-2014

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria pública per a la concesió de subvencions destinades als ajuts per a l'adquisició dels llibres de text 2014

Convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera curs 2013-2014