• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Mobilitat
Consell Insular de Formentera
Up

Mobilitat

Resolució restricció horària circulació Av. Miramar i C. Punta Prima a es Pujols

Inici de les tramitacions per a l’obtenció de les acreditacions corresponents a l’autorització per a l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera, tot de conformitat amb la llei 7/2019, de 8 de febrer

Decret de presidència del Consell Insular de Formentera sobre determinació de la data d’inici de les tramitacions per a l’obtenció de les acreditacions corresponents a l’autorització per a l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa

Regulació de l’accés de vehicles a la finca sa tanca d’allà dins (Formentera), de l’1 de juny al 15 d’octubre de 2021

Bases reguladoras de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2021

Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses carretera

Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen les proves per constatar la competència professional per exercir les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies 2021

Decrtet de presidencia tramitació prereserves Formentera.eco 2021

Aprovació del Ple del Consell insular de Formentera en data 26 de febrer de 2021 del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2021

Informació pública del projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera a l’illa de Formentera

BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19.

Realització prova per transport interior i internacional de viatgers i mercaderies a Formentera

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Regulació d’accés de vehicles a la finca de Sa Tanca d’Allà Dins (Formentera), per a l’any 2020

Inici de les tramitacions per a l'obtenció de les acreditacions corresponents a l'autorització per a l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Convocatòria consellers de seguretat de mercaderies perilloses per carretera

Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19

Decret Mobilitat Covid-19

Aprovació del Ple del Consell insular de Formentera en data 25 de febrer de 2020 del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2020

Establiment i exacció de la taxa fiscal per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística

Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2020 i 2021 a l’illa de Formentera

Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2020

Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera

Regulació d'accés de vehicles a la finca de Sa Tanca D'allà Dins (Formentera), per l'any 2019

Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera

Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019

Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019

Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ampilació del termini d'exposició pública del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera

Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al Parc Natural de Ses Salines

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la Plaça d'Europa des Pujols de Formentera

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Acta resultats finals 2a convocatòria permís de Taxi

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la segona convocatòria per a l'obtenció del permís de conductor local de taxi

Llista provisional d'admesos i exclosos a la segona convocatòria del permís de taxi

Acta resultats finals 1a convocatòria permís de Taxi

Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la primera convocatòria per a l'obtenció del permís local de conductor d'autotaxi a Formentera 2018

Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor Formentera 2018

Bases de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor d'autotaxi a Formentera, 2017

Llistat oficial de vehicles del Consell Insular de Formentera

Autoritzacions d'Estacionament regulat a la Savina

Correcció d’errada en la publicació definitiva de l’aprovació provisional de l'ordenança de preu públic per l'accés i estacionament al parc natural de ses salines

Aprovació definitiva del Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicaicó de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera