• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Secretaria i Normativa municipal
Consell Insular de Formentera
Up

Secretaria i Normativa municipal

Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Estructura organitzativa i competencial del Consell Insular de Formentera, així com les delegacions de Presidència i del Ple, per al mandat 2019-2023

Ban per reclamacions al cens electoral de 26 maig 2019

Aprovació pel Ple del Consell Insular de Formentera amb data 27 de març de 2019, de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera.

Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions

Modificació de l'estructura organitzativa CIF per al període 2015-2019

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs

Decret de Substitució del President pel dia 06 de juliol

Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús temporal i gratuïta 10 anys des de la data de la signatura del document preceptiu a la Cooperativa del Camp de Formentera de la nau agrícola plenament equipada propietat del Consell Insular de Formentera

Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús, temporal i gratuïta 4 anys des de la data de la signatura del document preceptiu, a la Cooperativa del Camp de Formentera de maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera

Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols

Exposició compte general 2015

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística

Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim intern de les Escoletes del CIF

Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal del servei d' Escoleta

Decret de substitució del president dies 8, 9, 10 I 11 de març de 2016

Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2016

Substitució puntual del President del Consell Insular, del 2 al 5 de novembre de 2015

Convocatòria de Ple ordinari dia 30 d'octubre de 2015

Convocatoria Ple Ordinari 28 d'agost de 2015

Substitució puntual del president per la Vicepresidenta primera, Sra. Susana Labrador Manchado, del dia 13 al 23 d’agost de 2015

Decret de convocatòria de ple extraordinari proper 15 de juliol de 2015

Decret de Convocatòria de Ple del Consell el proper 1 de juliol de 2015

Decret de convocatòria de Constitució del Consell el proper 13 de juny de 2015

Decret de convocatòria de Ple per a dia 27 abril 2015

Convocatòria extraordinaria urgent Ple del Consell 20-03-2015

Substitució puntual del President del Consell Insular, del 4 al 9 de març de 2015

Aprovació definitiva del servei públic d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina i aprovació definitiva de la corresponent ordenança reguladora

Convocatoria de Ple ordinari dia 16 de desembre de 2014

Correcció d'errors en la publicació de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions del Consell insular de Formentera

Aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls i vibracions

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera, de 26 de setembre de 2014, d'aprovació de la constitució del servei públic d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de La Savina

Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del servei d’utilització de bústies instal·lades a dependències d’ús públic

Proposta de l’instructor. Expedient Sancionador 6/2014

Expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants de Formentera

Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Centre administratiu i cultural polivalent "Casa del Poble de la Mola"

Aprovació inicial de l'ordenança municipal per a la protecció del Medi Ambient i la salut contra la contaminació per sorolls i vibracions

Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari proper 18 de juny de 2014. Debat sobre l'estat de Formentera

Convocatòria de Ple ordinari 29 de Maig de 2014

Convocatòria de Ple extraordinari urgent dia 30 d'abril de 2011

Sessió ordinària de Ple del Consell Insular de Formentera proper dia 25 d'abril de 2014

Exposició llistes electorals-Eleccions al Parlament Europeu