• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Recursos Humans
Consell Insular de Formentera
Up

Recursos Humans

Convocatòria per la selecció Operari polivalent

Convocatòria per la selecció Monitors/es Natació

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris de servei funeraris, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treballadors/es socials, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria per la selecció Agent del Servei d'Inspecció

Convocatòria per la selecció Tècnic/a Inserció Laboral

Convocatòria per la selecció Socorristes

Convocatòria per la selecció Director/a Escola d'Estiu

Convocatòria per la selecció Operari/a Polivalent Medi Ambient

Convocatòria per la selecció Agent del Servei d'Inspecció

Convocatòria per la selecció de Monitor/a Escola Vela

Convocatòria per la selecció de Monitors/es de temps lliure per l'Escola d'Estiu

Convocatòria per la selecció de Socorrista

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de tècnics/iques de protecció de menors, subescala tècnica, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell

Convocatòria per la selecció de Monitor/a de Vela

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/iques d’Administració General, subescala tècnica, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa d’auxiliars-administratius per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d'una borsa de llicenciats/ades en dret o graduat/ada en dret, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Formentera

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Tècnics/iques de Patrimoni, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria per la selecció de Tècnic/a Discapacitat

Convocatòria per la selecció de Monitors/es de temps lliure per l'Escola d'Estiu

Convocatòria per la selecció d'Operari/a Aparcament Regulat

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local, grup de classificació C1, del Consell Insular de Formentera

Convocatòria per la selecció Auxiliar Administratiu/va

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Tècnics/ques d'observatori de dades turístiques i econòmiques, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell

Convocatòria per la selecció de Tècnic/a Mobilitat

Decret de Presidència reclamació excés pagat a la nòmina de juny de 2016

Convocatòria per la selecció de Tècnic/a de Patrimoni

Convocatòria per la selecció d'Auxiliar geriàtric sociosanitari

Convocatòria concurs-oposició per la creació d'una borsa de Tècnic/a d'ITV, subescala serveis especials, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Tècnics/ques de Mobilitat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria per la selecció de Educador/a Infantil

Convocatòria per la selecció de Tècnic/a d'Igualtat

Convocatòria per la selecció d'Operari/a Xarxa Viària

Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera, 2 places vacants de la categoria d’oficial de la Policia Local del Consell Insular de Formentera, per promoció interna

Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

Convocatòria per la selecció de Director/a de Temps LLiure Escoal d'Estiu 2021

Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell de Formentera (01/09/2020)

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de zeladors/es de territori, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de tècnics/iques de immigració, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de veterinaris/es, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

CONVOCATÒRIA: Bases que regiran l'accés per sistema d'oposició a 6 places de funcionari/funcionària de carrera, categoria de policia, del Consell Insular de Formentera