Comença la campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines a Formentera

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que demà comença una nova campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines. En concret s’actuarà sobre les masses d’aigua dolça de la zona de l’estany Pudent, l’estany des Peix i les salines d’en Marroig, que és on es desenvolupen les larves de moscards i quironòmids.

La campanya, encomanda a l’empresa pública Tragsa, es perllongarà al llarg de tot l’estiu i fins a finals del mes d’octubre. La fumigació la portaran a terme dos operaris durant 32 jornades de tractament. El pressupost és de 34.278,30 €.

El control biològic es realitza mitjançant tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis Israeliensis que actuen específicament sobre les larves d’aquests insectes.

12 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera