Els comercialitzadors d'estades turístiques han de renovar les autoritzacions

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que ja estan disponibles els tràmits de renovació de places i de comunicació de pròrroga d'activitat per renovar les autoritzacions per a la comercialització d'estades turístiques. Recordam que els darrers dos anys i a causa de la incidència de la pandèmia, les autoritzacions es varen prorrogar per dos anys més, però ara ja s'ha de tramitar la renovació de places i de pròrroga d'activitat per a aquelles autoritzacions que vagin caducant.

Les renovacions es poden fer de manera telemàtica a través de l'OVAC (Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana) o de manera presencial a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana). També es poden fer consultes presencials o telefòniques i recollir les sol·licituds tant a la Conselleria de Turisme, situada en el carrer de Pius Tur Mayans de Sant Francesc, com a l'OAC.

"Després d'aquests dos anys de pròrroga iniciam novament la renovació de les autoritzacions", segons ha explicat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer. A més, ha afegit que "aquest és un tràmit molt important per garantir el compliment de la legalitat dels lloguers turístics". D'altra banda, Alejandra Ferrer ha informat que "paral·lelament estam treballant en el pla d'inspeccions de 2022 per revisar el compliment del Pla de Qualitat i detectar els lloguers turístics il·legals que contribueixen a la falta d'allotjament residencial i temporal per a treballadors".

Segons el Reglament pel qual es regula la comercialització d'estades turístiques en habitatges a l'illa de Formentera, la inscripció en el Registre de Turisme de Formentera tenia una vigència per a cinc anys des de la presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat turística per a la comercialització d'estades turístiques. A causa de la pandèmia de la covid-19 es va allargar aquesta vigència per a dos anys més. Ara, al gener de 2022, han començat a caducar totes les altes al Registre de Turisme de Formentera de les estades turístiques, i els propietaris hauran de tornar a renovar-les. Així mateix, hauran de complir amb el nou Pla de Qualitat, que també va quedar prorrogat amb motiu de la covid-19.


26 gener de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera