S'obrin quatre noves línies de subvencions per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader dotades amb 30.000 €

foto 2022 javi parejoEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Rural, informa sobre la convocatòria d'unes noves ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader de l'illa de Formentera per a l'any 2022. Entre l'1 i el 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos) es podran sol·licitar les ajudes.

Per a la branca d'agricultura hi ha tres línies d'ajuda específiques:

A) Ajuda a l'agricultura ecològica (4.000 €)

L'objecte d'aquesta línia d'ajuda és fomentar l'agricultura ecològica en l'àmbit rural de Formentera i facilitar als productors la compra de matèries primeres com ara llavors i adobs.

B) Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinat agrícola (6.000 €)

L'objecte d'aquesta línia d'ajuda és establir les prescripcions que regiran la concessió d'ajudes per al foment de la tècnica d'embuatat amb materials biodegradables en els cultius agrícoles.

C) Ajudes per a la sembra de cereals locals tradicionals de Formentera (5.000 €)

L'objecte d'aquesta línia d'ajuda és subvencionar als titulars d'explotacions agràries per protegir les varietats locals tradicionals de cereals de Formentera en risc d'erosió genètica. L'ajuda va dirigida a la compensació del sobrecost de cultiu i la conservació dels cereals locals com el blat xeixa, la civada i l'ordi tradicionals durant la campanya 2021-2022.

Per a la branca de la ramaderia:

D) Ajuts associats a les explotacions ramaderes d'oví i/o cabrum (15.000 €)

Es concedirà una ajuda associada als titulars d'explotacions de bestiar oví i cabrum per garantir la viabilitat econòmica d'aquestes explotacions i reduir el risc d'abandonament. Les ajudes es concediran per animal elegible amb una subvenció de 50 € per animal. Seran animals elegibles les femelles de l'espècie ovina i caprina mantengudes com a reproductores de conformitat amb la declaració censal obligatòria.

Reunió informativa

Aquest dijous 12 de maig a les 9 hores a la Sala d'Actes del Consell de Formentera els tècnics de l'àrea d'Agricultura faran una reunió informativa a la qual han estat convocats els socis de l'Associació de Ramaders, la Cooperativa del Camp i l'Associació Empresarial de Productors Agrícoles. La trobada també està adreçada a qualsevol agricultor o ramader interessat.

El conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha explicat que "amb aquestes noves ajudes pretenem continuar potenciant i donant suport al món rural de la nostra illa, tant pel que fa al sector agrícola, com ramader, perquè puguin mantenir i si és possible incrementar la seua activitat". Cal destacar que en el cas que una de les línies no esgoti la seua dotació, s'imputarà la quantia sobrant a la línia d'ajuda que sí que s'hagi esgotat, "amb l'objectiu final que els 30.000 € acabin en mans dels ramaders o pagesos que ho necessiten, la feina dels quals és tan important per al nostre camp i paisatge", ha afegit el conseller.

Les subvencions es podran sol·licitar mitjançant el registre telemàtic a través de l'OVAC (www.consellinsulardeformentera.cat/) o bé, físicament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Tota la informació es trobarà al web del Consell de Formentera després de la seua publicació al BOIB en els pròxims dies.


10 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera