El Consell destina 60.000 € a ajudes de reutilització de llibres, digitalització i adquisició d’equips informàtics

cartell 2021 ajuts estudiantsEl Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació, informa que ja s’ha obert el termini de presentació de dues convocatòries d’ajuts per a estudiants i centres educatius. Es poden presentar a l’OAC o a l’OVAC fins al pròxim 6 de juliol. Podeu trobar a la plana web del Consell els formularis de sol·licitud i tota la informació de les beques. Així mateix podeu demanar més informació al correu electrònic educacio@conselldeformentera.cat.

Per una banda, s’ha obert el termini dels ajuts econòmics per participar en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i, com a novetat dins aquesta convocatòria ajudes pel programa de digitalització pel curs 2021. Es poden presentar a aquestes ajudes:

- Els centres educatius de primària i secundària, de l’illa de Formentera que desenvolupin el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o el programa de digitalització pel curs 2020/2021.

- Els estudiants que cursin estudis de primària i que formin part del programa de reutilització dels llibres de text o de secundària i que formin part del programa de digitalització, que siguin membre de família nombrosa i/o monoparental i que siguin residents a l’illa de Formentera.

La quantia destinada a aquestes ajudes és de 45.000 €. Les ajudes als centres educatius de primària i secundària que estiguin en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i del programa de digitalització seran de 50 € per a alumnat adscrit de primària, i 70 € per a alumnat adscrit de secundària. Les ajudes al fons de reutilització de llibres de text per als alumnes que siguin de famílies nombroses i monoparentals seran del 100 % del cost dels llibres. Pels alumnes de secundària del programa de digitalització, 200 € del cost de l’equip informàtic adquirit pel programa de digitalització per al ajuts individuals, també en cas de famílies nombroses i monoparentals.

Es pot consultar la convocatòria completa aquí.

Nous ajuts per adquisició d’equips informàtics
Aquesta nova convocatòria d’ajuts per a equips informàtics deriva d’un acord plenari i també ha estat demandada per les associacions de la sectorial d’Educació. Aquests nous ajuts econòmics són per l’adquisició d’equips informàtics per pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la covid-19. Aquests ajuts són per a l’adquisició d’equips informàtics i tecnològics, per al finançament de les despeses de compra d’ordinadors, tauletes, impressores, encaminadors, repetidors i altres amb funcionalitats equivalents, necessaris per estudiar i/o per a l’ensenyament en línia.

A aquesta línia d’ajuts el Consell destina 15.000 €. L’import màxim que es pot sol·licitar és del 90 % de l’equip informàtic amb un màxim de 350 € per persona beneficiària. Els i les estudiants de Formentera des de cinquè de primària fins a 25 anys a 31 de desembre de 2020 [nascuts entre 1995 i 2010] ambdós inclosos i que siguin residents a l’illa de Formentera.

Les activitats subvencionables d’adquisició d’equips informàtics s’hauran d’haver fet a partir del dia 14/03/2020, la data de la declaració de l’estat d’alarma, fins la data de presentació de la sol·licitud objecte d’aquesta subvenció.

Es pot consultar la convocatòria aquí.

Adaptació a la crisi de la covid
La consellera d’Educació, Susana Labrador, ha declarat que “amb les noves convocatòries hem cercat donar resposta a les necessitats que podien tenir certes famílies i també els centres escolars pel que fa a l’accés a les noves tecnologies i que han estat evidenciades amb el confinament”. “Així mateix el Consell ha seguit amb la línia d’ajudar a l’adquisició de llibres de text pel programa de reutilització i en breu treurem les ajudes per compensar la insularitat i per estudis superiors que també estaran adaptats a la nova realitat arran la crisi generada per la pandèmia”, ha afegit Susana Labrador.

Les sol·licituds s’han de presentar al registre general d’entrada del Consell Insular de Formentera, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous de 16 a 18h. També de forma telemàtica, a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell Insular de Formentera: www.consellinsulardeformentera.cat .

27 de maig 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera