Aprovada l'ordenança reguladora dels preus públics del servei d'amarratges a s'Estany des Peix

foto 2022v ple extraEl Ple del Consell de Formentera reunit avui en sessió extraordinària ha aprovat de manera inicial l'Ordenança reguladora dels preus públics del servei d'amarratges a s'Estany des Peix. La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (GxF i PSOE) i l'abstenció de l'oposició (Sa Unió). Aquesta ordenança s'ha redactat una vegada finalitzat el termini de consulta pública prèvia; i, ara, una vegada aprovada inicialment, s'obrirà un termini de 30 dies hàbils d'exposició pública per presentar a legacions. El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha recordat que la regulació del fondeig en aquest indret dins del Parc Natural de ses Salines "és necessària a causa del deteriorament mediambiental del fondeig descontrolat". Aquest reglament, segons el conseller, "posa en valor les embarcacions d'ús tradicionals, les de petita eslora, les de menor potència de motor i altres aspectes, com ara l'antiguitat del fondeig" i que també "s'han establert bonificacions per a les embarcacions tradicionals, així com per als usuaris jubilats i les famílies nombroses".

Els preus de les embarcacions de petita i mitja eslora, que són la gran majoria dels usuaris de s'Estany, fluctuen entre els 50 i 135 euros al mes. Sobre aquests preus públics s'hi ha establert una sèrie de bonificacions als usuaris com ara la bonificació de les persones jubilades amb un 40 %, les famílies nombroses amb un 30 %, les embarcacions de tipologia tradicional un 15 %; així com les embarcacions zero emissions amb un 25 %.

11 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera