Segueixen les feines de control de la Policia Local de Formentera a les obres

foto 2020 inspeccions PLFLa Policia Local de Formentera, en coordinació amb la Guàrdia Civil de l'illa, està realitzant un pla d'inspeccions per controlar que es compleixen les mesures de seguretat a les obres. El pla ha estat confeccionat per l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) depenent de la conselleria de Treball del Govern balear.

Entre els darrers dos dies la Policia Local de Formentera ha inspeccionat 10 obres. Els pròxims dies continuaran amb aquestes feines. Els agents locals aixequen actes quan fan les inspeccions, aquestes actes d'inspecció les tramitarà l'IBASSAL, que contactarà amb les obres que consideri han de millorar les seves condicions de seguretat. Tot amb l'objectiu d'evitar el risc d'exposició al coronavirus i preservar la salut tant dels treballadors, com de la societat de Formentera en general.

Els constructors han d'adoptar mesures preventives de caràcter sanitari, mesures preventives en els desplaçaments, així com també mesures preventives amb relació als professionals i tècnics que intervenen en les obres. Els policies estan realitzant inspeccions i entregant dossiers informatius amb les mesures que s'han de seguir: com mantenir la distància de seguretat, extremar les condicions de neteja de les eines i la maquinària, fer servir els materials de seguretat que correspongui en cada cas, entre altres indicacions.

Controls de les mesures de confinament

D'altra banda, la Policia Local segueix efectuant controls als pobles, carreteres, camins i espais naturals per assegurar que la població compleix les normes de confinament. Des que es va iniciar el confinament i fins ahir s'han interposat 80 denúncies a ciutadans de Formentera per no haver respectat les restriccions. El conseller d'Interior, Josep Marí, ha recordat a la població que “les normes de confinament segueixen vigents i que hem de respectar-les reduint al màxim les sortides de casa, i fer-les només en els supòsits que permet l'estat d'alarma”.

23 d'abril de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera