Correció anunci exposició "Projecte Rehabilitació ferm PM 820-2 La Savina-Es Pujols"

Correció anunci exposició "Projecte Rehabilitació ferm La Savina-Es Pujols"