P2/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit europeu

P2/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit europeu